Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 17. května 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4.Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 5.Situace v Maďarsku (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 6.Závěry zasedání Evropské rady dne 29. dubna 2017 (rozprava)
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 8.Příprava summitu G7 (rozprava)
 9.Slavnostní zasedání – Organizace spojených národů
 10.Hlasování
  10.1.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) (hlasování)
  10.2.Výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě (A8-0114/2017 - Sajjad Karim) (hlasování)
  10.3.FinTech: vliv technologií na budoucnost finančnictví (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen) (hlasování)
  10.4.Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v Chorvatsku (A8-0171/2017 - Claude Moraes) (hlasování)
  10.5.Námitka k aktu v přenesené pravomoci: identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatk (B8-0294/2017) (hlasování)
  10.6.Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná bavlna GHB119 (B8-0293/2017) (hlasování)
  10.7.Geneticky modifikovaná kukuřice DAS-40278-9 (B8-0292/2017) (hlasování)
  10.8.Situace v Maďarsku (B8-0295/2017, B8-0296/2017) (hlasování)
  10.9.Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (B8-0298/2017) (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
  11.1.Výroční zpráva za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě (A8-0114/2017 - Sajjad Karim)
  11.2.FinTech: vliv technologií na budoucnost finančnictví (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen)
  11.3.Situace v Maďarsku (B8-0295/2017, B8-0296/2017)
  11.4.Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (B8-0298/2017)
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 13.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 14.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 15.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 16.Pravomoci a kontrola Evropské centrální banky (rozprava na aktuální téma)
 17.Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (rozprava)
 18.Provádění nařízení (EU) 2017/458 o posílení kontrol na vnějších hranicích za použití příslušných databází (rozprava)
 19.Silniční doprava v Evropské unii (rozprava)
 20.Provádění dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou (rozprava)
 21.Aktuální stav provádění paktu udržitelnosti v Bangladéši (rozprava)
 22.Dohoda mezi EU, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2014–2021 - Zvýšení norských cel na zemědělské produkty / nedávná jednání týkající se protokolu o obchodu s rybami a produkty rybolovu
 23.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání
Právní upozornění - Ochrana soukromí