Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 17. toukokuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Elinikäistä oppimista koskeva eurooppalainen tutkintojen viitekehys (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Unkarin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6.Eurooppa-neuvoston 29. huhtikuuta 2017 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 8.G7-huippukokouksen valmistelu (keskustelu)
 9.Juhlaistunto - Yhdistyneet kansakunnat
 10.Äänestykset
  10.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  10.2.Vuosikertomus 2014 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (A8-0114/2017 - Sajjad Karim) (äänestys)
  10.3.FinTech: teknologian vaikutus rahoitusalan tulevaisuuteen (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen) (äänestys)
  10.4.Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Kroatian kanssa (A8-0171/2017 - Claude Moraes) (äänestys)
  10.5.Delegoitun säädöksen vastustaminen: suuririskisten kolmansien maiden, joilla on strategisia puutteita, yksilöiminen (B8-0294/2017) (äänestys)
  10.6.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: GMO-puuvilla GHB119 (B8-0293/2017) (äänestys)
  10.7.Muuntogeeninen maissi DAS-40278-9 (B8-0292/2017) (äänestys)
  10.8.Unkarin tilanne (B8-0295/2017, B8-0296/2017) (äänestys)
  10.9.Elinikäistä oppimista koskeva eurooppalainen tutkintojen viitekehys (B8-0298/2017) (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
  11.1.Vuosikertomus 2014 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (A8-0114/2017 - Sajjad Karim)
  11.2.FinTech: teknologian vaikutus rahoitusalan tulevaisuuteen (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen)
  11.3.Unkarin tilanne (B8-0295/2017, B8-0296/2017)
  11.4.Elinikäistä oppimista koskeva eurooppalainen tutkintojen viitekehys (B8-0298/2017)
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 14.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 15.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 16.Euroopan keskuspankin toimivalta ja valvonta (ajankohtainen keskustelu)
 17.Verkkosisältöpalvelujen rajatylittävä siirrettävyys sisämarkkinoilla (keskustelu)
 18.Asiaankuuluvien tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla annetun asetuksen (EU) 2017/458 täytäntöönpano (keskustelu)
 19.Maantieliikenne Euroopan unionissa (keskustelu)
 20.EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen täytäntöönpano (keskustelu)
 21.Kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanne Bangladeshissa (keskustelu)
 22.EU:n sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan välinen, ETA:n rahoitusjärjestelmää vuosina 2014–2021 koskeva sopimus - Maataloustuotteita koskevien Norjan tullien korottaminen / äskettäiset neuvottelut kalakauppaa koskevasta pöytäkirjasta
 23.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö