Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2017. május 17., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 4.Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszere (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok): lásd a jegyzokönyvet
 5.A magyarországi helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok): lásd a jegyzokönyvet
 6.Az Európai Tanács 2017. április 29-i ülésének következtetései (vita)
 7.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 8.A G7-csúcstalálkozó előkészítése (vita)
 9.Ünnepélyes ülés - Egyesült Nemzetek Szervezete
 10.Szavazások órája
  10.1.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele Finnország „EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems” referenciaszámú kérelme nyomán (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) (szavazás)
  10.2.2014. évi éves jelentés a szubszidiaritásról és az arányosságról (A8-0114/2017 - Sajjad Karim) (szavazás)
  10.3.Pénzügyi technológia (FinTech): a technológia hatása a pénzügyi szektor jövőjére (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen) (szavazás)
  10.4.A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere (A8-0171/2017 - Claude Moraes) (szavazás)
  10.5.Kifogás az (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a melléklet I. pontjában szereplő táblázatból Guyana törlésének és Etiópia említett táblázatba való felvételének tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben (B8-0294/2017) (szavazás)
  10.6.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított gyapot (GHB 119) (B8-0293/2017) (szavazás)
  10.7.Géntechnológiával módosított kukorica (DAS-40278-9) (B8-0292/2017) (szavazás)
  10.8.A magyarországi helyzet (B8-0295/2017, B8-0296/2017) (szavazás)
  10.9.Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszere (B8-0298/2017) (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
  11.1.2014. évi éves jelentés a szubszidiaritásról és az arányosságról (A8-0114/2017 - Sajjad Karim)
  11.2.Pénzügyi technológia (FinTech): a technológia hatása a pénzügyi szektor jövőjére (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen)
  11.3.A magyarországi helyzet (B8-0295/2017, B8-0296/2017)
  11.4.Az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszere (B8-0298/2017)
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 14.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 15.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése): lásd a jegyzokönyvet
 16.Az EKB hatáskörei és ellenőrzési joga (vita időszerű kérdésekről)
 17.Az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatósága a belső piacon (vita)
 18.A külső határokon a releváns adatbázisok lekérdezésével végzett ellenőrzések megerősítéséről szóló (EU) 2017/458 rendelet végrehajtása (vita)
 19.Közúti közlekedés az Európai Unióban (vita)
 20.Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása (vita)
 21.A fenntarthatósági paktum végrehajtásának jelenlegi állása Bangladesben (vita)
 22.Az EU, Izland, Liechtenstein és Norvégia közötti megállapodás a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó EGT Finanszírozási Mechanizmusról - A mezőgazdasági termékekre kivetett norvég vámok emelése/a halászati kereskedelmi jegyzőkönyvről folytatott közelmúltbeli tárgyalások
 23.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 24.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat
 
Viták
Lektorált változat
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat