Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2017. gada 17. maijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 4.Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošana mūžizglītībai (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 5.Stāvoklis Ungārijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 6.Eiropadomes 2017. gada 29. aprīļa sanāksmes secinājumi (debates)
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 8.Gatavošanās G7 valstu samitam (debates)
 9.Svinīgā sēde - Apvienoto Nāciju Organizācija
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  10.2.2014. gada ziņojums par subsidiaritāti un proporcionalitāti (A8-0114/2017 - Sajjad Karim) (balsošana)
  10.3.FinTech — tehnoloģijas ietekme uz finanšu sektora nākotni (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen) (balsošana)
  10.4.Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Horvātijā (A8-0171/2017 - Claude Moraes) (balsošana)
  10.5.Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu: augsta riska trešo valstu, kurās ir stratēģiskas nepilnības, norādīšana (B8-0294/2017) (balsošana)
  10.6.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kokvilna GHB119 (B8-0293/2017) (balsošana)
  10.7.Ģenētiski modificēta kukurūza DAS-40278-9 (B8-0292/2017) (balsošana)
  10.8.Stāvoklis Ungārijā (B8-0295/2017, B8-0296/2017) (balsošana)
  10.9.Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošana mūžizglītībai (B8-0298/2017) (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
  11.1.2014. gada ziņojums par subsidiaritāti un proporcionalitāti (A8-0114/2017 - Sajjad Karim)
  11.2.FinTech — tehnoloģijas ietekme uz finanšu sektora nākotni (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen)
  11.3.Stāvoklis Ungārijā (B8-0295/2017, B8-0296/2017)
  11.4.Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošana mūžizglītībai (B8-0298/2017)
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 14.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 15.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 16.Eiropas Centrālās bankas pilnvaras un kontrole (debates par aktuāliem jautājumiem)
 17.Tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamība iekšējā tirgū (debates)
 18.Regulas (ES) 2017/458 par pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām īstenošana (debates)
 19.Autotransports Eiropas Savienībā (debates)
 20.ES un Korejas Brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošana (debates)
 21.Ilgtspējības pakta īstenošanas pašreizējā norise Bangladešā (debates)
 22.Nolīgums starp ES, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam - Norvēģijas nodevu palielināšana lauksaimniecības produktiem un nesenās sarunas par zivju tirdzniecības protokolu
 23.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 24.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija
 
Debates
Pārskatītā redakcija
Juridisks paziņojums - Privātuma politika