Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 17 ta' Mejju 2017 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dikjarazzjoni tal-President
 3.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 4.Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 5.Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 6.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-29 ta' April 2017 (dibattitu)
 7.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 8.Tħejjija tas-summit tal-G7 (dibattitu)
 9.Seduta solenni - Nazzjonijiet Uniti
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  10.1.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni FEG/2016/008 FI/Nokia Network Systems (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) (votazzjoni)
  10.2.Rapport annwali 2014 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (A8-0114/2017 - Sajjad Karim) (votazzjoni)
  10.3.FinTech: l-influwenza tat-teknoloġija fuq il-futur tas-settur finanzjarju (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen) (votazzjoni)
  10.4.Skambju awtomatizzat ta’ data fir-rigward ta’ data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fil-Kroazja (A8-0171/2017 - Claude Moraes) (votazzjoni)
  10.5.Oġġezzjoni għal att delegat: L-identifikar ta' pajjiżi terzi b'riskju kbir b'nuqqasijiet strateġiċi (B8-0294/2017) (votazzjoni)
  10.6.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Qoton ġenetikament modifikat GHB119 (B8-0293/2017) (votazzjoni)
  10.7.Qamħirrum ġenetikament modifikat DAS-40278-9 (B8-0292/2017) (votazzjoni)
  10.8.Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (B8-0295/2017, B8-0296/2017) (votazzjoni)
  10.9.Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja (B8-0298/2017) (votazzjoni)
 11.Spegazzjonijiet tal-vot
  11.1.Rapport annwali 2014 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (A8-0114/2017 - Sajjad Karim)
  11.2.FinTech: l-influwenza tat-teknoloġija fuq il-futur tas-settur finanzjarju (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen)
  11.3.Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (B8-0295/2017, B8-0296/2017)
  11.4.Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja (B8-0298/2017)
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 14.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 15.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 16.Setgħat u kontroll tal-Bank Ċentrali Ewropew (dibattitu topiku)
 17.Il-portabilità transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut online fis-suq intern (dibattitu)
 18.Implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 2017/458 dwar it-tisħiħ tal-verifiki abbażi ta' bażijiet tad-data fuq il-fruntieri esterni (dibattitu)
 19.It-trasport bit-triq fl-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 20.L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Korea (dibattitu)
 21.Is-sitwazzjoni attwali tal-implimentazzjoni tal-Patt dwar is-Sostenibbiltà fil-Bangladesh (dibattitu)
 22.Ftehim bejn l-UE, l-Iżlanda, il-Prinċipat tal-Liechtenstein u n-Norveġja dwar Mekkaniżmu Finanzjarju taż-ŻEE 2014-2021 - Iż-żieda fid-dazji Norveġiżi fuq il-prodotti agrikoli/in-negozjati riċenti dwar il-protokolll dwar il-kummerċ tal-ħut
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 24.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta
Avviż legali - Politika tal-privatezza