Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 17 mei 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.De situatie in Hongarije (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (29 april 2017) (debat)
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 8.Voorbereiding van de G7-top (debat)
 9.Plechtige vergadering - Verenigde Naties
 10.Stemmingen
  10.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  10.2.Jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid (A8-0114/2017 - Sajjad Karim) (stemming)
  10.3.Fintech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen) (stemming)
  10.4.Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Kroatië (A8-0171/2017 - Claude Moraes) (stemming)
  10.5.Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (B8-0294/2017) (stemming)
  10.6.Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerd katoen GHB119 (B8-0293/2017) (stemming)
  10.7.Genetisch gemodificeerde maïs DAS-40278-9 (B8-0292/2017) (stemming)
  10.8.De situatie in Hongarije (B8-0295/2017, B8-0296/2017) (stemming)
  10.9.Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (B8-0298/2017) (stemming)
 11.Stemverklaringen
  11.1.Jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid (A8-0114/2017 - Sajjad Karim)
  11.2.Fintech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen)
  11.3.De situatie in Hongarije (B8-0295/2017, B8-0296/2017)
  11.4.Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (B8-0298/2017)
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 14.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 15.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 16.Bevoegdheden en toezicht van de Europese Centrale Bank (actualiteitendebat)
 17.Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt (debat)
 18.Tenuitvoerlegging van Verordening (EU) 2017/458 inzake het aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen (debat)
 19.Wegvervoer in de Europese Unie (debat)
 20.Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea (debat)
 21.Stand van de tenuitvoerlegging van het duurzaamheidspact in Bangladesh (debat)
 22.Overeenkomst tussen de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021 - Verhoging van de Noorse douanerechten op landbouwproducten/recente onderhandelingen over het vishandelsprotocol
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave
 
Debatten
Herziene uitgave
Juridische mededeling - Privacybeleid