Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 17 maja 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 4.Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 5.Sytuacja na Węgrzech (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 6.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (29 kwietnia 2017 r.) (debata)
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 8.Przygotowania do szczytu G-7 (debata)
 9.Uroczyste posiedzenie - Organizacja Narodów Zjednoczonych
 10.Głosowanie
  10.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  10.2.Sprawozdanie roczne za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (A8-0114/2017 - Sajjad Karim) (głosowanie)
  10.3.FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen) (głosowanie)
  10.4.Uruchomienie w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (A8-0171/2017 - Claude Moraes) (głosowanie)
  10.5.Sprzeciw wobec aktu delegowanego: wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (B8-0294/2017) (głosowanie)
  10.6.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie bawełna GHB119 (B8-0293/2017) (głosowanie)
  10.7.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie kukurydza DAS-40278-9 (B8-0292/2017) (głosowanie)
  10.8.Sytuacja na Węgrzech (B8-0295/2017, B8-0296/2017) (głosowanie)
  10.9.Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (B8-0298/2017) (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  11.1.Sprawozdanie roczne za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (A8-0114/2017 - Sajjad Karim)
  11.2.FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen)
  11.3.Sytuacja na Węgrzech (B8-0295/2017, B8-0296/2017)
  11.4.Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (B8-0298/2017)
 12.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 13.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 14.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 15.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 16.Uprawnienia i kontrola EBC (debata na aktualny temat)
 17.Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści (debata)
 18.Wdrożenie rozporządzenia (UE) 2017/458 w odniesieniu do zintensyfikowania odpraw na granicach zewnętrznych z wykorzystaniem odpowiednich baz danych (debata)
 19.Transport drogowy w Unii Europejskiej (debata)
 20.Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei (debata)
 21.Aktualny stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (debata)
 22.Zawarcie Umowy między UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 - Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne / niedawne negocjacje dotyczące protokołu w sprawie handlu rybami
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona
 
Debaty
Wersja poprawiona
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności