Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 17 mai 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Declarația Președinției
 3.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 4.Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 5.Situația din Ungaria (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 6.Concluziile reuniunii Consiliului European din 29 aprilie 2017 (dezbatere)
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 8.Pregătirea summitului G7 (dezbatere)
 9.Ședință solemnă - Organizația Națiunilor Unite
 10.Votare
  10.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) (vot)
  10.2.Raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (A8-0114/2017 - Sajjad Karim) (vot)
  10.3.Tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen) (vot)
  10.4.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește înmatricularea vehiculelor în Croația (A8-0171/2017 - Claude Moraes) (vot)
  10.5.Obiecțiuni la un act delegat: identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (B8-0294/2017) (vot)
  10.6.Obiecțiune în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: bumbacul OMG GHB119 (B8-0293/2017) (vot)
  10.7.Porumbul modificat genetic DAS-40278-9 (B8-0292/2017) (vot)
  10.8.Situația din Ungaria (B8-0295/2017, B8-0296/2017) (vot)
  10.9.Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (B8-0298/2017) (vot)
 11.Explicații privind votul
  11.1.Raportul anual pe 2014 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (A8-0114/2017 - Sajjad Karim)
  11.2.Tehnologia financiară: influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen)
  11.3.Situația din Ungaria (B8-0295/2017, B8-0296/2017)
  11.4.Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (B8-0298/2017)
 12.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 14.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 15.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 16.Atribuțiile și controlul Băncii Centrale Europene (dezbatere pe o temă de actualitate)
 17.Portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne (dezbatere)
 18.Aplicarea Regulamentului (UE) 2017/458 în ceea ce privește consolidarea verificărilor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe (dezbatere)
 19.Transportul rutier în Uniunea Europeană (dezbatere)
 20.Punerea în aplicare a Acordului de liber schimb dintre UE și Coreea (dezbatere)
 21.Stadiul punerii în aplicare a Pactului de sustenabilitate în Bangladesh (dezbatere)
 22.Acord între UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia privind un mecanism financiar al SEE pentru perioada 2014-2021 - Creșterea taxelor norvegiene asupra unor produse agricole/negocieri recente referitoare la protocolul privind comerțul cu pește
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 24.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită
 
Dezbateri
Ediţie revizuită
Aviz juridic - Politica de confidențialitate