Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 17. mája 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5.Situácia v Maďarsku (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 6.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 29. apríla 2017 (rozprava)
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Príprava samitu G7 (rozprava)
 9.Slávnostná schôdza – Organizácia Spojených národov
 10.Hlasovanie
  10.1.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  10.2.Výročná správa za rok 2014 o subsidiarite a proporcionalite (A8-0114/2017 - Sajjad Karim) (hlasovanie)
  10.3.Finančné technológie: vplyv technológie na budúcnosť finančného sektora (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen) (hlasovanie)
  10.4.Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Chorvátsku (A8-0171/2017 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  10.5.Námietka proti delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1675, pokiaľ ide o odstránenie Guyany z tabuľky v bode I prílohy a pridanie Etiópie do uvedenej tabuľky (B8-0294/2017) (hlasovanie)
  10.6.Námietka podľa článku 106: GMO bavlna GHB119 (B8-0293/2017) (hlasovanie)
  10.7.Geneticky modifikovaná kukurica DAS-40278-9 (B8-0292/2017) (hlasovanie)
  10.8.Situácia v Maďarsku (B8-0295/2017, B8-0296/2017) (hlasovanie)
  10.9.Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (B8-0298/2017) (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
  11.1.Výročná správa za rok 2014 o subsidiarite a proporcionalite (A8-0114/2017 - Sajjad Karim)
  11.2.Finančné technológie: vplyv technológie na budúcnosť finančného sektora (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen)
  11.3.Situácia v Maďarsku (B8-0295/2017, B8-0296/2017)
  11.4.Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (B8-0298/2017)
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 14.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 15.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 16.Právomoci a kontrola Európskej centrálnej banky (tematická rozprava)
 17.Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu (rozprava)
 18.Vykonávanie nariadenia (EÚ) 2017/458, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz (rozprava)
 19.Cestná doprava v Európskej únii (rozprava)
 20.Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou (rozprava)
 21.Súčasný stav vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (rozprava)
 22.Dohoda medzi EÚ, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom o finančnom mechanizme EHP na roky 2014 – 2021 - Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky/nedávne rokovania o protokole o obchodovaní s rybami
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie
 
Rozpravy
Revidované vydanie
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia