Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 17. maj 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 4.Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 5.Razmere na Madžarskem (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 6.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017 (razprava)
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika): gl. zapisnik
 8.Priprave na vrhunsko srečanje skupine G-7 (razprava)
 9.Slavnostna seja - Združeni narodi
 10.Čas glasovanja
  10.1.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  10.2.Letno poročilo o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2014 (A8-0114/2017 - Sajjad Karim) (glasovanje)
  10.3.Finančna tehnologija: vpliv tehnologije na prihodnost finančnega sektorja (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen) (glasovanje)
  10.4.Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Hrvaškem (A8-0171/2017 - Claude Moraes) (glasovanje)
  10.5.Nasprotovanje delegiranemu aktu: opredelitev tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti (B8-0294/2017) (glasovanje)
  10.6.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjeni bombaž GHB119 (B8-0293/2017) (glasovanje)
  10.7.Gensko spremenjena koruza DAS-40278-9 (B8-0292/2017) (glasovanje)
  10.8.Razmere na Madžarskem (B8-0295/2017, B8-0296/2017) (glasovanje)
  10.9.Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (B8-0298/2017) (glasovanje)
 11.Obrazložitev glasovanja
  11.1.Letno poročilo o subsidiarnosti in sorazmernosti za leto 2014 (A8-0114/2017 - Sajjad Karim)
  11.2.Finančna tehnologija: vpliv tehnologije na prihodnost finančnega sektorja (A8-0176/2017 - Cora van Nieuwenhuizen)
  11.3.Razmere na Madžarskem (B8-0295/2017, B8-0296/2017)
  11.4.Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (B8-0298/2017)
 12.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 14.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 15.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 16.Pristojnosti in nadzor Evropske centralne banke (tematska razprava)
 17.Čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin na notranjem trgu (razprava)
 18.Izvajanje Uredbe (EU) 2017/458 v zvezi z okrepljenim preverjanjem v ustreznih zbirkah podatkov na zunanjih mejah (razprava)
 19.Cestni promet v Evropski uniji (razprava)
 20.Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo (razprava)
 21.Trenutno stanje pri izvajanju trajnostnega sporazuma v Bangladešu (razprava)
 22.Sporazum med EU, Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2014–2021 - Povečanje norveških dajatev za kmetijske proizvode/nedavna pogajanja o protokolu o trgovini z ribami
 23.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 24.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov