Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 18 mei 2017 - Straatsburg Herziene uitgave

15. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid