Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Επίτευξη της δικρατικής λύσης στη Μέση Ανατολή (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Καταυλισμός προσφύγων του Dadaab (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Υλοποίηση της μετεγκατάστασης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία, Ρωσία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ο σωστός συνδυασμός χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ - Μελλοντικές προοπτικές τεχνικής βοήθειας για την πολιτική συνοχής (συζήτηση)
 9.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
  9.1.Ζάμπια, και ιδίως η υπόθεση του Hakainde Hichilema
  9.2.Αιθιοπία, και ιδίως η υπόθεση του Dr Merera Gudina
  9.3.Νότιο Σουδάν
 10.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Ζάμπια, και ιδίως η υπόθεση του Hakainde Hichilema (RC-B8-0361/2017, B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017, B8-0372/2017) (vote)
  11.2.Αιθιοπία, και ιδίως η υπόθεση του Dr Merera Gudina (RC-B8-0369/2017, B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017, B8-0377/2017) (vote)
  11.3.Νότιο Σουδάν (RC-B8-0358/2017, B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017, B8-0370/2017) (vote)
  11.4.Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021 (A8-0072/2017 - David Borrelli) (ψηφοφορία)
  11.5.Ο σωστός συνδυασμός χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ (A8-0139/2017 - Andrey Novakov) (ψηφοφορία)
  11.6.Μελλοντικές προοπτικές τεχνικής βοήθειας για την πολιτική συνοχής (A8-0180/2017 - Ruža Tomašić) (ψηφοφορία)
  11.7.Διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada) (ψηφοφορία)
  11.8.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Συντονισμός ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων εν όψει της μεταβαλλόμενης πραγματικότητας της αγοράς (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) (ψηφοφορία)
  11.9.Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας (A8-0123/2017 - Adam Szejnfeld) (ψηφοφορία)
  11.10.Επίτευξη της δικρατικής λύσης στη Μέση Ανατολή (RC-B8-0345/2017, B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017) (ψηφοφορία)
  11.11.Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (RC-B8-0331/2017, B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017) (ψηφοφορία)
  11.12.Οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0290/2017) (ψηφοφορία)
  11.13.Καταυλισμός προσφύγων του Dadaab (RC-B8-0300/2017, B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017) (ψηφοφορία)
  11.14.Υλοποίηση της μετεγκατάστασης (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017) (ψηφοφορία)
  11.15.Εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία, Ρωσία (B8-0349/2017, B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017, B8-0356/2017) (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
  12.1.Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021 (A8-0072/2017 - David Borrelli)
  12.2.Ο σωστός συνδυασμός χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης: εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ (A8-0139/2017 - Andrey Novakov)
  12.3.Μελλοντικές προοπτικές τεχνικής βοήθειας για την πολιτική συνοχής (A8-0180/2017 - Ruža Tomašić)
  12.4.Διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada)
  12.5.Εφαρμογή της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας (A8-0123/2017 - Adam Szejnfeld)
  12.6.Επίτευξη της δικρατικής λύσης στη Μέση Ανατολή (RC-B8-0345/2017, B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017)
  12.7.Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (RC-B8-0331/2017, B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017)
  12.8.Οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0290/2017)
  12.9.Καταυλισμός προσφύγων του Dadaab (RC-B8-0300/2017, B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017)
  12.10.Υλοποίηση της μετεγκατάστασης (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 17.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (747 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3094 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου