Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2017. gada 18. maijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 3.Divu valstu risinājuma panākšana Tuvajos Austrumos (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 4.ES stratēģija attiecībā uz Sīriju (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 5.Dadābas bēgļu nometne (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 6.Sekmīga pārcelšanas īstenošana (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 7.Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošana, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 8.Eiropas reģioniem piemērotākā finansējumu kombinācija: finanšu instrumentu un dotāciju līdzsvarošana ES kohēzijas politikā - Tehniskās palīdzības perspektīvas kohēzijas politikā (debates)
 9.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem
  9.1.Zambija, it īpaši Hakainde Hichilema lieta
  9.2.Etiopija, it īpaši Dr. Merera Gudina lieta
  9.3.Dienvidsudāna
 10.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 11.Balsošanas laiks
  11.1.Zambija, it īpaši Hakainde Hichilema lieta (RC-B8-0361/2017, B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017, B8-0372/2017) (vote)
  11.2.Etiopija, it īpaši Dr. Merera Gudina lieta (RC-B8-0369/2017, B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017, B8-0377/2017) (vote)
  11.3.Dienvidsudāna (RC-B8-0358/2017, B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017, B8-0370/2017) (vote)
  11.4.Nolīgums starp ES, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam (A8-0072/2017 - David Borrelli) (balsošana)
  11.5.Eiropas reģioniem piemērotākā finansējumu kombinācija: finanšu instrumentu un dotāciju līdzsvarošana ES kohēzijas politikā (A8-0139/2017 - Andrey Novakov) (balsošana)
  11.6.Tehniskās palīdzības perspektīvas kohēzijas politikā (A8-0180/2017 - Ruža Tomašić) (balsošana)
  11.7.Tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamība iekšējā tirgū (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada) (balsošana)
  11.8.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Dažu dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzēto noteikumu par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu koordinācija, ņemot vērā mainīgos tirgus apstākļus (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) (balsošana)
  11.9.ES un Korejas Brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošana (A8-0123/2017 - Adam Szejnfeld) (balsošana)
  11.10.Divu valstu risinājuma panākšana Tuvajos Austrumos (RC-B8-0345/2017, B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017) (balsošana)
  11.11.ES stratēģija attiecībā uz Sīriju (RC-B8-0331/2017, B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017) (balsošana)
  11.12.Autotransports Eiropas Savienībā (B8-0290/2017) (balsošana)
  11.13.Dadābas bēgļu nometne (RC-B8-0300/2017, B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017) (balsošana)
  11.14.Sekmīga pārcelšanas īstenošana (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017) (balsošana)
  11.15.Padomes LGBTI pamatnostādņu īstenošana, it īpaši saistībā ar homoseksuālu (par tādiem uzskatītu) vīriešu vajāšanu Čečenijā, Krievijā (B8-0349/2017, B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017, B8-0356/2017) (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
  12.1.Nolīgums starp ES, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam (A8-0072/2017 - David Borrelli)
  12.2.Eiropas reģioniem piemērotākā finansējumu kombinācija: finanšu instrumentu un dotāciju līdzsvarošana ES kohēzijas politikā (A8-0139/2017 - Andrey Novakov)
  12.3.Tehniskās palīdzības perspektīvas kohēzijas politikā (A8-0180/2017 - Ruža Tomašić)
  12.4.Tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamība iekšējā tirgū (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada)
  12.5.ES un Korejas Brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošana (A8-0123/2017 - Adam Szejnfeld)
  12.6.Divu valstu risinājuma panākšana Tuvajos Austrumos (RC-B8-0345/2017, B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017)
  12.7.ES stratēģija attiecībā uz Sīriju (RC-B8-0331/2017, B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017)
  12.8.Autotransports Eiropas Savienībā (B8-0290/2017)
  12.9.Dadābas bēgļu nometne (RC-B8-0300/2017, B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017)
  12.10.Sekmīga pārcelšanas īstenošana (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017)
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 14.Padomes nostāja pirmajā lasījumā (sk. protokolu)
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 16.Plašas interpelācijas (debates)
 17.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 18.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 19.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 20.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 21.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 22.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (747 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (3094 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika