Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 18 mei 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 3.Het verwezenlijken van een tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.EU-strategie inzake Syrië (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Het vluchtelingenkamp van Dadaab (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.Herplaatsing doen slagen (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 7.Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name wat betreft de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 8.Een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU - Toekomstige perspectieven voor technische bijstand in het kader van het cohesiebeleid (debat)
 9.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
  9.1.Zambia, inzonderheid de zaak-Hakainde Hichilema
  9.2.Ethiopië, inzonderheid de zaak-Merera Gudina
  9.3.Zuid-Sudan
 10.Samenstelling Parlement: zie notulen
 11.Stemmingen
  11.1.Zambia, inzonderheid de zaak-Hakainde Hichilema (RC-B8-0361/2017, B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017, B8-0372/2017) (vote)
  11.2.Ethiopië, inzonderheid de zaak-Merera Gudina (RC-B8-0369/2017, B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017, B8-0377/2017) (vote)
  11.3.Zuid-Sudan (RC-B8-0358/2017, B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017, B8-0370/2017) (vote)
  11.4.Overeenkomst tussen de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021 (A8-0072/2017 - David Borrelli) (stemming)
  11.5.Een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU (A8-0139/2017 - Andrey Novakov) (stemming)
  11.6.Toekomstige perspectieven voor technische bijstand in het kader van het cohesiebeleid (A8-0180/2017 - Ruža Tomašić) (stemming)
  11.7.Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada) (stemming)
  11.8.Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) (stemming)
  11.9.Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea (A8-0123/2017 - Adam Szejnfeld) (stemming)
  11.10.Het verwezenlijken van een tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (RC-B8-0345/2017, B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017) (stemming)
  11.11.EU-strategie inzake Syrië (RC-B8-0331/2017, B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017) (stemming)
  11.12.Wegvervoer in de Europese Unie (B8-0290/2017) (stemming)
  11.13.Het vluchtelingenkamp van Dadaab (RC-B8-0300/2017, B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017) (stemming)
  11.14.Herplaatsing doen slagen (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017) (stemming)
  11.15.Tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name wat betreft de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (B8-0349/2017, B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017, B8-0356/2017) (stemming)
 12.Stemverklaringen
  12.1.Overeenkomst tussen de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2014-2021 (A8-0072/2017 - David Borrelli)
  12.2.Een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU (A8-0139/2017 - Andrey Novakov)
  12.3.Toekomstige perspectieven voor technische bijstand in het kader van het cohesiebeleid (A8-0180/2017 - Ruža Tomašić)
  12.4.Grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada)
  12.5.Tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea (A8-0123/2017 - Adam Szejnfeld)
  12.6.Het verwezenlijken van een tweestatenoplossing in het Midden-Oosten (RC-B8-0345/2017, B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017)
  12.7.EU-strategie inzake Syrië (RC-B8-0331/2017, B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017)
  12.8.Wegvervoer in de Europese Unie (B8-0290/2017)
  12.9.Het vluchtelingenkamp van Dadaab (RC-B8-0300/2017, B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017)
  12.10.Herplaatsing doen slagen (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Standpunt van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 16.Uitgebreide interpellaties (debat)
 17.Ingekomen stukken: zie notulen
 18.Verzoekschriften: zie notulen
 19.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 21.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 22.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (747 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (3094 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid