Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 18 maja 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 3.Rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 4.Strategia UE na rzecz Syrii (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 5.Obóz dla uchodźców w Dadaab (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 6.Urzeczywistnienie relokacji (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 7.Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (Rosja) (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 8.Właściwa kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE - Perspektywy pomocy technicznej w ramach polityki spójności (debata)
 9.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności
  9.1.Zambia, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy
  9.2.Etiopia, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny
  9.3.Południowy Sudan
 10.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 11.Głosowanie
  11.1.Zambia, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy (RC-B8-0361/2017, B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017, B8-0372/2017) (vote)
  11.2.Etiopia, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny (RC-B8-0369/2017, B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017, B8-0377/2017) (vote)
  11.3.Południowy Sudan (RC-B8-0358/2017, B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017, B8-0370/2017) (vote)
  11.4.Zawarcie Umowy między UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 (A8-0072/2017 - David Borrelli) (głosowanie)
  11.5.Właściwa kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE (A8-0139/2017 - Andrey Novakov) (głosowanie)
  11.6.Perspektywy pomocy technicznej w ramach polityki spójności (A8-0180/2017 - Ruža Tomašić) (głosowanie)
  11.7.Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada) (głosowanie)
  11.8.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Koordynacja niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) (głosowanie)
  11.9.Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei (A8-0123/2017 - Adam Szejnfeld) (głosowanie)
  11.10.Rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie (RC-B8-0345/2017, B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017) (głosowanie)
  11.11.Strategia UE na rzecz Syrii (RC-B8-0331/2017, B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017) (głosowanie)
  11.12.Transport drogowy w Unii Europejskiej (B8-0290/2017) (głosowanie)
  11.13.Obóz dla uchodźców w Dadaab (RC-B8-0300/2017, B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017) (głosowanie)
  11.14.Urzeczywistnienie relokacji (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017) (głosowanie)
  11.15.Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (B8-0349/2017, B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017, B8-0356/2017) (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  12.1.Zawarcie Umowy między UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 (A8-0072/2017 - David Borrelli)
  12.2.Właściwa kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE (A8-0139/2017 - Andrey Novakov)
  12.3.Perspektywy pomocy technicznej w ramach polityki spójności (A8-0180/2017 - Ruža Tomašić)
  12.4.Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada)
  12.5.Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei (A8-0123/2017 - Adam Szejnfeld)
  12.6.Rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie (RC-B8-0345/2017, B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017)
  12.7.Strategia UE na rzecz Syrii (RC-B8-0331/2017, B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017)
  12.8.Transport drogowy w Unii Europejskiej (B8-0290/2017)
  12.9.Obóz dla uchodźców w Dadaab (RC-B8-0300/2017, B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017)
  12.10.Urzeczywistnienie relokacji (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 14.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu: Patrz protokól
 15.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 16.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (debata)
 17.Składanie dokumentów: patrz protokół
 18.Petycje: Patrz protokól
 19.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów: Patrz protokól
 20.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 21.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 22.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (747 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (3094 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności