Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 18. mája 2017 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 3.Dosiahnutie riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Stratégia EÚ pre Sýriu (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5.Utečenecký tábor Dadaab (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 6.Uskutočnenie premiestňovania (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 7.Vykonávanie usmernení Rady týkajúcich sa LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 8.Správna skladba zdrojov financovania pre európske regióny: vyvážený pomer finančných nástrojov a grantov v politike súdržnosti EÚ - Budúce perspektívy technickej pomoci v rámci politiky súdržnosti (rozprava)
 9.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu
  9.1.Zambia, najmä prípad Hakaindeho Hichilemu
  9.2.Etiópia, najmä prípad Dr. Mereru Gudinu
  9.3.Južný Sudán
 10.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 11.Hlasovanie
  11.1.Zambia, najmä prípad Hakaindeho Hichilemu (RC-B8-0361/2017, B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017, B8-0372/2017) (vote)
  11.2.Etiópia, najmä prípad Dr. Mereru Gudinu (RC-B8-0369/2017, B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017, B8-0377/2017) (vote)
  11.3.Južný Sudán (RC-B8-0358/2017, B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017, B8-0370/2017) (vote)
  11.4.Dohoda medzi EÚ, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom o finančnom mechanizme EHP na roky 2014 – 2021 (A8-0072/2017 - David Borrelli) (hlasovanie)
  11.5.Správna skladba zdrojov financovania pre európske regióny: vyvážený pomer finančných nástrojov a grantov v politike súdržnosti EÚ (A8-0139/2017 - Andrey Novakov) (hlasovanie)
  11.6.Budúce perspektívy technickej pomoci v rámci politiky súdržnosti (A8-0180/2017 - Ruža Tomašić) (hlasovanie)
  11.7.Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada) (hlasovanie)
  11.8.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Koordinácia niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) (hlasovanie)
  11.9.Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou (A8-0123/2017 - Adam Szejnfeld) (hlasovanie)
  11.10.Dosiahnutie riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (RC-B8-0345/2017, B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017) (hlasovanie)
  11.11.Stratégia EÚ pre Sýriu (RC-B8-0331/2017, B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017) (hlasovanie)
  11.12.Cestná doprava v Európskej únii (B8-0290/2017) (hlasovanie)
  11.13.Utečenecký tábor Dadaab (RC-B8-0300/2017, B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017) (hlasovanie)
  11.14.Uskutočnenie premiestňovania (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017) (hlasovanie)
  11.15.Vykonávanie usmernení Rady týkajúcich sa LGBTI, najmä pokiaľ ide o prenasledovanie (údajných) homosexuálov v Čečensku, Rusko (B8-0349/2017, B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017, B8-0356/2017) (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
  12.1.Dohoda medzi EÚ, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom o finančnom mechanizme EHP na roky 2014 – 2021 (A8-0072/2017 - David Borrelli)
  12.2.Správna skladba zdrojov financovania pre európske regióny: vyvážený pomer finančných nástrojov a grantov v politike súdržnosti EÚ (A8-0139/2017 - Andrey Novakov)
  12.3.Budúce perspektívy technickej pomoci v rámci politiky súdržnosti (A8-0180/2017 - Ruža Tomašić)
  12.4.Cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb na vnútornom trhu (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada)
  12.5.Vykonávanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou (A8-0123/2017 - Adam Szejnfeld)
  12.6.Dosiahnutie riešenia v podobe existencie dvoch štátov na Blízkom východe (RC-B8-0345/2017, B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017)
  12.7.Stratégia EÚ pre Sýriu (RC-B8-0331/2017, B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017)
  12.8.Cestná doprava v Európskej únii (B8-0290/2017)
  12.9.Utečenecký tábor Dadaab (RC-B8-0300/2017, B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017)
  12.10.Uskutočnenie premiestňovania (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 14.Pozícia Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 16.Väčšie interpelácie (rozprava)
 17.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 18.Petície: pozri zápisnicu
 19.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov: pozri zápisnicu
 20.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 21.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 22.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (747 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (3094 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia