Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 18. maj 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Pogajanja pred prvo obravnavo v Evropskemu parlamentu(odobritev) (člen 69c Poslovnika): gl. zapisnik
 3.Uresničevanje dvodržavne rešitve na Bližnjem vzhodu (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 4.Strategija EU za Sirijo (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 5.Begunsko taborišče Dadab (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 6.Kako do uresničitve načrta o premestitvah (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 7.Izvajanje smernic Sveta za LGBTI, zlasti v zvezi s preganjanjem (domnevnih) istospolno usmerjenih moških v Čečeniji, Rusiji (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 8.Ustrezna mešanica financiranja evropskih regij: uravnoteženje finančnih instrumentov in nepovratnih sredstev v kohezijski politiki EU - Prihodnje perspektive za tehnično pomoč pri kohezijski politiki (razprava)
 9.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države
  9.1.Zambija, zlasti primer Hakainda Hichileme
  9.2.Etiopija, zlasti primer Merere Gudine
  9.3.Južni Sudan
 10.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 11.Čas glasovanja
  11.1.Zambija, zlasti primer Hakainda Hichileme (RC-B8-0361/2017, B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017, B8-0372/2017) (vote)
  11.2.Etiopija, zlasti primer Merere Gudine (RC-B8-0369/2017, B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017, B8-0377/2017) (vote)
  11.3.Južni Sudan (RC-B8-0358/2017, B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017, B8-0370/2017) (vote)
  11.4.Sporazum med EU, Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2014–2021 (A8-0072/2017 - David Borrelli) (glasovanje)
  11.5.Ustrezna mešanica financiranja evropskih regij: uravnoteženje finančnih instrumentov in nepovratnih sredstev v kohezijski politiki EU (A8-0139/2017 - Andrey Novakov) (glasovanje)
  11.6.Prihodnje perspektive za tehnično pomoč pri kohezijski politiki (A8-0180/2017 - Ruža Tomašić) (glasovanje)
  11.7.Čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin na notranjem trgu (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada) (glasovanje)
  11.8.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Usklajevanje nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) (glasovanje)
  11.9.Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo (A8-0123/2017 - Adam Szejnfeld) (glasovanje)
  11.10.Uresničevanje dvodržavne rešitve na Bližnjem vzhodu (RC-B8-0345/2017, B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017) (glasovanje)
  11.11.Strategija EU za Sirijo (RC-B8-0331/2017, B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017) (glasovanje)
  11.12.Cestni promet v Evropski uniji (B8-0290/2017) (glasovanje)
  11.13.Begunsko taborišče Dadab (RC-B8-0300/2017, B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017) (glasovanje)
  11.14.Kako do uresničitve načrta o premestitvah (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017) (glasovanje)
  11.15.Izvajanje smernic Sveta za LGBTI, zlasti v zvezi s preganjanjem (domnevnih) istospolno usmerjenih moških v Čečeniji, Rusiji (B8-0349/2017, B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017, B8-0356/2017) (glasovanje)
 12.Obrazložitev glasovanja
  12.1.Sporazum med EU, Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško o finančnem mehanizmu EGP za obdobje 2014–2021 (A8-0072/2017 - David Borrelli)
  12.2.Ustrezna mešanica financiranja evropskih regij: uravnoteženje finančnih instrumentov in nepovratnih sredstev v kohezijski politiki EU (A8-0139/2017 - Andrey Novakov)
  12.3.Prihodnje perspektive za tehnično pomoč pri kohezijski politiki (A8-0180/2017 - Ruža Tomašić)
  12.4.Čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin na notranjem trgu (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada)
  12.5.Izvajanje prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo (A8-0123/2017 - Adam Szejnfeld)
  12.6.Uresničevanje dvodržavne rešitve na Bližnjem vzhodu (RC-B8-0345/2017, B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017)
  12.7.Strategija EU za Sirijo (RC-B8-0331/2017, B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017)
  12.8.Cestni promet v Evropski uniji (B8-0290/2017)
  12.9.Begunsko taborišče Dadab (RC-B8-0300/2017, B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017)
  12.10.Kako do uresničitve načrta o premestitvah (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017)
 13.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 14.Stališče Sveta v prvi obravnavi: gl. zapisnik
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 16.Večje interpelacije (razprava)
 17.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 18.Peticije: gl. zapisnik
 19.Sklepi o določenih dokumentih: gl. zapisnik
 20.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 21.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 22.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (747 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (3094 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov