Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 18 maj 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Interinstitutionella förhandlingar (godkännande) (artikel 69 c): se protokollet
 3.Att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.EU:s strategi för Syrien (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Flyktinglägret i Dadaab (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 6.Få omplaceringen att fungera (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 7.Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodat) homosexuella män i Tjetjenien (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 8.Rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik - Framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken (debatt)
 9.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
  9.1.Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema
  9.2.Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina
  9.3.Sydsudan
 10.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 11.Omröstning
  11.1.Zambia, särskilt fallet Hakainde Hichilema (RC-B8-0361/2017, B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-0368/2017, B8-0372/2017) (vote)
  11.2.Etiopien, särskilt fallet dr Merera Gudina (RC-B8-0369/2017, B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-0375/2017, B8-0376/2017, B8-0377/2017) (vote)
  11.3.Sydsudan (RC-B8-0358/2017, B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-0364/2017, B8-0367/2017, B8-0370/2017) (vote)
  11.4.Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021 (A8-0072/2017 - David Borrelli) (omröstning)
  11.5.Rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik (A8-0139/2017 - Andrey Novakov) (omröstning)
  11.6.Framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken (A8-0180/2017 - Ruža Tomašić) (omröstning)
  11.7.Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada) (omröstning)
  11.8.Besut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) (omröstning)
  11.9.Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea (A8-0123/2017 - Adam Szejnfeld) (omröstning)
  11.10.Att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (RC-B8-0345/2017, B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017) (omröstning)
  11.11.EU:s strategi för Syrien (RC-B8-0331/2017, B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017) (omröstning)
  11.12.Vägtransporter i Europeiska unionen (B8-0290/2017) (omröstning)
  11.13.Flyktinglägret i Dadaab (RC-B8-0300/2017, B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017) (omröstning)
  11.14.Få omplaceringen att fungera (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017) (omröstning)
  11.15.Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodade) homosexuella män i Tjetjenien (B8-0349/2017, B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-0355/2017, B8-0356/2017) (omröstning)
 12.Röstförklaringar
  12.1.Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021 (A8-0072/2017 - David Borrelli)
  12.2.Rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik (A8-0139/2017 - Andrey Novakov)
  12.3.Framtidsperspektiven för det tekniska stödet i sammanhållningspolitiken (A8-0180/2017 - Ruža Tomašić)
  12.4.Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada)
  12.5.Genomförandet av frihandelsavtalet mellan EU och Korea (A8-0123/2017 - Adam Szejnfeld)
  12.6.Att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (RC-B8-0345/2017, B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017)
  12.7.EU:s strategi för Syrien (RC-B8-0331/2017, B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017)
  12.8.Vägtransporter i Europeiska unionen (B8-0290/2017)
  12.9.Flyktinglägret i Dadaab (RC-B8-0300/2017, B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-0339/2017)
  12.10.Få omplaceringen att fungera (B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen: se protokollet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 16.Större interpellationer (debatt)
 17.Inkomna dokument: se protokollet
 18.Framställningar: se protokollet
 19.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 22.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (747 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3094 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy