Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

12. Απόφαση που ελήφθη σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione sulla dichiarazione della Commissione sulla decisione adottata sul pacchetto mobilità [2017/2606(RSP)].

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. – Mr President, honourable Members, today’s Mobility package is a major milestone, one which is very much needed for the modernisation of our economy and for making mobility in Europe fit for the future. This package was not developed in a vacuum. It is the result of a long process of discussion both within the Commission and outside. I would like particularly to welcome the work of the European Parliament and to thank you for your great involvement in this topic. I am referring particularly to the resolution on road transport in the European Union.

I think it is particularly important to underline that this package affects many policy areas – and, together with Vice-President Jyrki Katainen, we have made sure that all aspects are well covered: first of all, transport, but also industry, climate change and energy, air pollution, urban policy, digital market policies, and employment and skills. I would therefore like to thank, in particular, the Conference of Committee Chairs, which invited me two weeks ago to discuss these cross-cutting links. That discussion and our exchanges were instrumental in crystallising the final proposal.

I would like to use this opportunity to thank all the Commissioners for their contributions to this package over the last month, especially Commissioner Bulc, who will talk to you in a second, but also Commissioners Thyssen and Arias Cañete with whom we have been working very hard to deliver this package.

Why is this package so important? My colleagues call it a ‘quadro-win’ – which means four wins – for consumers, for industry, for workers and, of course, for our planet. Consumers should benefit inasmuch as Europeans are pioneers in adopting new technologies and they have high expectations from a new, cleaner, connected economy, and especially from Smart Mobility.

Secondly, our industry: we must make sure that European companies remain world class, and today’s package creates the opportunity for Europe’s transport industry to renovate, innovate and rejuvenate. Europe’s ambition must be that our transport and mobility sector remain world leaders, with world-class logistics, word-class infrastructure and, of course, world-class cars made in Europe, with world-class jobs and working conditions. We cannot afford a European ‘Kodak moment’, where we fail to embrace new technologies in time.

Thirdly, workers: we are improving drivers’ working conditions and we want to make sure that our transport and automotive industries continue to create quality jobs and growth in Europe.

Finally, the fourth winner of today’s package is climate, with air quality and innovation. Road transport has a major role to play. It represents 20% of our entire CO2 emissions here in Europe, and we have to remember that three times more people die from nitrous oxide and other forms of air pollution than from road accidents. Our prediction is that mobility is going to increase substantially by 2050. Fortunately, transport is also one of the sectors that is seeing the most exciting technological breakthroughs. I am convinced that we can and will grow the transport industry while, at the same time, reducing our CO2 emissions.

In conclusion, this Mobility package puts us on the right track, indeed the fast track. We had already delivered about 90% of the Energy Union legislation by the end of last year. With today’s package and with the final mobility part, which we will present later this year and in early 2018, the Commission will have delivered 100% of the Energy Union proposals.

Concerning the news from the USA, I would like to assure you that we, as Europe, will continue on our path. We will continue to assume the leadership in the fight against climate change, and I am sure that the leaders of our three institutions will issue an appropriate statement in this regard.

I very much looking forward to our discussion but I will first give the floor to Commissioner Bulc, once again thanking her for her enormous work, her great dedication and the excellent results which we can present to you today.

 
  
MPphoto
 

  Violeta Bulc, Member of the Commission. – Mr President, it is a great privilege and pleasure for me, together with my colleague Vice-President Maroš Šefčovič, to present to you the Mobility package adopted by the Commission today. This House has, on several occasions, called on the Commission to address the challenges faced by the road sector. Earlier this month you adopted a resolution to that effect. Thank you very much for your clear messages and support.

Over the past two years, the Commission has been very broadly and inclusively consulting all stakeholders on all the major issues that represent a challenge for the road sector in the EU. So what you have on the table today are carefully thought-out and balanced proposals. They address a broad range of issues. Let me point out three of the most important ones: first, fairer and more competitive mobility; second, cleaner and more sustainable mobility; and, third, connected mobility. I will address them quickly, one by one.

With regard to fair and competitive mobility, since the very beginning of this Commission’s term of office, a fairer and deeper internal market has been at the heart of our agenda. President Juncker has also repeatedly underlined that there is no place for social dumping in the European Union. In this context, the Mobility package will provide a truly European solution, which includes the necessary protection of workers and, at the same time, aims to prevent fragmentation of the internal market.

One prominent and much awaited measure is the fight against letterbox companies, for which there is absolutely no place in the Union. I think everyone agrees that this is becoming a real problem. We must make sure that transport undertakings are established where they manage their business, and that national authorities are equipped to detect fraud. So these are the two elements we are stressing.

Another important issue which we are addressing relates to cabotage. Almost all stakeholders have said that the current rules are too difficult to enforce. The Commission has therefore decided to simplify those rules and to base them exclusively on time. Very importantly, the new rules will neither open nor close the cabotage market, but they will provide more flexibility for operators, while also facilitating controllers in doing their job. We propose to increase the controls and make them more targeted at the same time.

Today the Commission is also addressing the phenomenon of nomadic drivers. We propose to give drivers the possibility of returning home on a regular basis, at least every three weeks. Drivers must also be offered adequate accommodation when taking weekly rests away from home. Let me be clear that the Commission proposal does not require more or longer driving times, or fewer or shorter rest periods.

On the question of the application of the Posting of Workers Directive to the road haulage sector, the Commission has always argued that the rules on the posting of workers should apply to road transport. The fact that workers are highly mobile is not a reason to deprive them of the benefits of EU legislation. Having said that, there is a need for sector-specific rules. We propose to reduce the administration burden for road hauliers and, as a matter of proportionality, to establish that national rules on remuneration apply to international services after three days of accumulated time in one Member State.

Clean and sustainable mobility is the next topic. In line with the European Energy Union, and to meet the commitments we made in Paris, transport has to contribute by reducing its very high emissions of CO2 and pollutants. We therefore propose to adopt our common road charging principle to encourage the use of infrastructure in a more efficient manner, and to reward the use of cleaner vehicles. Very importantly, the Commission is proposing to bring passenger cars, vans and buses within the scope of the EU legislation on road charging. These vehicles are responsible for their share of CO2 emissions and congestion on our roads, and this will also address problems relating to discrimination based on nationality, notably for passenger cars.

Implementation of the ‘user pays’ and ‘polluter pays’ principles is another key objective of the Commission’s proposal. The vignette system should be progressively phased out in road charges, and charging should be on the basis of distance. This is a matter of both fairness and efficiency. Distance—based charging is also a precondition for external-cost charging, which was requested in the recent resolution on road transport adopted by this House. It is also the precondition for rewarding the use of clean vehicles more effectively. For example, we propose to introduce a 75% toll discount for zero-emission vehicles.

On connectivity, what will the road initiatives do for connected mobility? Digitalisation is a very powerful means of achieving our various policy objectives. If we are to bring about more efficient road charging, Europe needs interoperability of national toll systems. Currently there are many different and independent charging systems in the EU, which are complicating cross—border transport. The Commission is proposing new rules which will provide for one on—board unit, one contract and one invoice to users.

Another important area in which we propose further to develop digitalisation is enforcement. At a time when enforcement capacity in Member States is being reduced, it is especially important to have modern and efficient tools available for controls. We propose to make better use of e—documents and digital tachographs, to improve the exchange of information between Member States and to ensure interoperability between their systems.

I look forwarding to discussing these proposals with you in the months to come. As we begin the discussions – in a spirit of openness and readiness to compromise, I hope – I would also like to urge everyone to keep in mind the actual problems which transport operators face on the ground. As you are all aware, these problems are quite substantial. So let us try to be pragmatic and find solutions that work and that are enforceable, for the road haulage sector and its workers on the one hand, but also for all our citizens – with reduced congestion and lower pollution and, above all, better road safety – and, last but not least, for the EU economy, so that relevant, efficient and competitive transport services can operate throughout the single market.

 
  
MPphoto
 

  Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie. – De baby is geboren. Het heeft lang geduurd, het was blijkbaar een moeilijke bevalling, maar het kind is nu ter wereld. Ik feliciteer de Commissie met deze prestatie. Het is wel rijkelijk laat. We staan onder enorme tijdsdruk, maar we zullen proberen om het pakket nog tijdens deze zittingsperiode af te handelen. De EVP-fractie zal de voorstellen de komende weken bestuderen.

Op de eerste plaats wil ik dit zeggen: versterking van de interne markt, vereenvoudiging en een beter gelijk speelveld voor alle participanten in de transportwereld zijn allemaal heel goed. Maar dit mag niet ten koste gaan van de sociale aspecten. Het minimumloon en de cabotage zullen grote politieke onderwerpen worden in onze discussie. Met name de overgang van cabotage-acties naar cabotage-dagen wordt een stevige uitdaging. Commissaris Šefčovič zei het al: dat president Trump uit het klimaatakkoord stapt, wil niet zeggen dat wij niet doorgaan met duurzaamheid. Voorts houden wij het nieuwe Europese tolsysteem goed in de gaten. We gaan de burgers niet belasten als het niet nodig is, maar één systeem voor heel Europa lijkt me een goede zaak. Kortom, we zijn positief kritisch, maar er moet wel verdraaid hard gewerkt worden.

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, Herr Kommissar. Herzlichen Dank auch vonseiten der Sozialdemokratischen Fraktion für die Arbeit, die Sie vorgelegt haben.

Für die Sozialidemokratische Fraktion ist es wichtig, dass wir eine ausgeglichene Mischung haben, was letztendlich den freien Zugang zum Markt und den fairen Wettbewerb auf der einen Seite anbelangt, auf der anderen Seite aber auch die Umsetzung der sozialen Standards.

Unerlässlich ist dabei die Akzeptanz innerhalb der Europäischen Union, wenn es um Fairness und um die soziale Säule geht. Wenn ich nur der Pressekonferenz von Ihnen, Herr Šefčovič, einige Punkte entnehmen darf, dann finde ich das gut, dass Sie den Transportsektor mit in die Bestimmungen der Entsenderichtlinie aufgenommen haben – das ist ganz entscheidend. Dass bei der Kabotage die Bestimmungen der Entsenderichtlinie ab dem ersten Tag greifen, ist auch noch mal zu befürworten – dafür herzlichen Dank.

Was die Eurovignetten-Richtlinie anbelangt, Frau Kommissarin: 75 % Nachlass für Null—Emission – perfekt. Das wollen wir haben. In dieser Richtung müssen wir eben versuchen, gemäß dem, was der Kollege van de Camp gesagt hat, das Baby noch schöner zu machen.

 
  
  

VORSITZ: ULRIKE LUNACEK
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 

  Kosma Złotowski, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Szanowna Pani Komisarz! Publikacja pakietu mobilności to rzeczywiście wydarzenie, na które od wielu miesięcy czekamy. Wspólna europejska odpowiedź na jednostronne czasami działania niektórych państw członkowskich w obszarze transportu drogowego jest bardzo potrzebna i oczekiwana zarówno przez przewoźników, jak i kierowców samochodów ciężarowych. Protekcjonizm to ogromne zagrożenie dla wspólnego rynku i uczciwej konkurencji między firmami transportowymi z Europy Wschodniej i Zachodniej, za które największą cenę w ostatecznym rozrachunku zapłacą przedsiębiorcy i konsumenci.

Niestety mam wrażenie, że ten pakiet legislacyjny tylko częściowo odpowiada na pojawiające się wyzwania i nie rozwiązuje najbardziej problematycznych kwestii. Przedstawiona przez Komisję propozycja uznania kierowcy w transporcie międzynarodowym za pracownika delegowanego już po trzech dniach pobytu za granicą nie odpowiada realiom długodystansowych operacji transportowych. Podobne wątpliwości mam w przypadku zasad odbierania tygodniowego wypoczynku. Dumping socjalny – pojęcie, którego Pani użyła – jest bardzo zręcznym sformułowaniem, jednak zupełnie nie odzwierciedla rzeczywistości ekonomicznej w Unii Europejskiej.

Mam nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi uda się uwzględnić w ostatecznej wersji proponowanych rozwiązań także perspektywy firm transportowych z Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowią bardzo ważną część tego rynku, a których opinie i oczekiwania nie zostały należycie uwzględnione w tym pakiecie. Pani Komisarz deklarowała wolę kompromisu, przyjmuję to oświadczenie.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička, on behalf of the ALDE Group. – Madam President, Commissioner, I would like to thank you and to thank Commission Vice-President Šefčovič for the presentation. Wim van de Camp spoke about the ‘baby’ being born, so we will now see whether the baby is well developed, whether the legs are as developed as the arms, and especially whether it has a complex brain and if it is balanced for future development.

The philosophy with which you have approached this, Commissioner, and the concept sound good. It is a concept I can subscribe to, even though you referred to Jean-Claude Juncker’s ‘no dumping’ statement. I would appreciate it if he had added a bit more about the market, and about the protectionism that we also see in Europe today. However, we need to give the package a chance and not only that: we need to develop it and make sure that it works in all the dimensions that you have presented. We also need to take into account that the backbone of the EU is the internal market, and the internal market has to function. There is no room for protectionism but there is also no room for misbehaviour or unfair treatment undermining the necessary social standards and environmental aspects. All that definitely has to be addressed.

I would now like to make a few comments to my fellow MEPs. This is a package – and we see on a daily basis various national measures which are, in fact, fragmenting the internal market – and it is high time for this package to be addressed, developed and approved in a balanced way. That means that we need to treat it as a package and we need to make sure the package is approved within this parliamentary term. There is no other way, because the consequences of any alternative would be to the detriment of the internal market, of the rights of our entrepreneurs, of our workers’ social rights, and of the European Union.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), blue-card question. – The Council, that is helping you, should look in this room. They are not doing this, unfortunately.

I would like to ask our colleague and the Commissioner: what are we going to do with the strategy when the United States has withdrawn from the COP Paris agreement? Do you not think this will jeopardise European competitiveness? Do you not think that we have to completely reshape this strategy?

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička (ALDE), blue-card answer. – This is far too fresh, but I have a problem. We keep looking at the United States all the time, regardless of the issue. We should be mature enough to have our own policies and to make sure that these policies work for us, bearing in mind the external factors. I really believe that this has to be given a chance and I am ready to work on it. On the other hand, I regret that, on the same day that President Trump made the announcement, the German Government, the legislature, just a few days ago enacted something that is foreseen in the package and should be left at European level. That is of more concern to me at the moment.

 
  
MPphoto
 

  Rina Ronja Kari, for GUE/NGL-Gruppen. – Fru formand! Tak til Kommissionen for udspillet. Dagens udspil om transport og mobilitet kan gå hen og blive tæt på en katastrofe for de mange, der arbejder inden for transportsektoren. Fuld liberalisering og deregulering, jamen det er jo en kurs mod dårligere arbejdsvilkår, og Kommissionens forslag om, at vi skal have såkaldt mere fleksibel forståelse af chaufførernes arbejdstid, det kommer kun til at gøre det endnu værre.

I virkeligheden er der jo brug for, at vi tager hånd om arbejderne. Vi burde alle sammen være skræmte over de historier, der er om chauffører, der lever i deres chaufførhuse uden ordentlige pauser og uden mulighed for at se deres familie.

Det eneste lyspunkt, jeg umiddelbart kan få øje på, det er, at Kommissionen faktisk prioriterer udstationeringsreglerne. Og det vil jeg godt sige jer tak for. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at når man kigger på den samlede pakke, så er det formålet at øge mobiliteten. Det er i sig selv fint, men det må aldrig nogensinde erstatte det at skabe lokale arbejdspladser, så borgerne faktisk selv kan tage stilling til, om de ønsker at rejse ud, eller om de ønsker at blive sammen med familien og arbejder der, hvor de er.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, la part du transport routier continue d’augmenter, mais les nuisances aussi: la pollution, le dérèglement climatique, l’insécurité routière, le dumping social. Nous devons apporter des réponses concrètes à ces fléaux.

Premièrement, il faut cesser de dégrader les conditions de travail et de sécurité des salariés par une libéralisation qui ne dit pas son nom. Nous voyons les conséquences de la pression à la baisse sur les coûts: temps de conduite non respectés, repos dans des lieux inappropriés, entreprises de transport qui usent et abusent du dumping social grâce aux bas salaires de travailleurs venus des pays de l’Est. Il y a même des cas de traite des êtres humains ici, en Belgique, avec le cas de l’entreprise Jost. Il est urgent de mettre fin à cette situation. Il est urgent d’agir.

À la Commission, c’est bien beau d’instaurer un pilier social sur le papier, mais ce que nous voulons, c’est un pilier social dans la réalité. Il faut mettre fin à la concurrence féroce et déloyale des entreprises et, vous avez raison, Madame la Commissaire, mettons fin aux entreprises «boîtes aux lettres». Affirmons le principe «à travail égal, salaire égal».

Allons plus loin, soyons ambitieux. Créons une agence européenne du routier pour garantir le respect de la législation européenne. Le routier contribue à hauteur de 20 % aux émissions de gaz à effet de serre dans l’Union européenne. Vous allez dans le bon sens avec la proposition de l’Eurovignette en basant les redevances sur la distance et non plus sur le temps. Sur ce point, je vous salue. Mais allez-y, n’ayez pas peur, soyez ambitieux! Il ne faut pas que ce soit volontaire, il faut que ce soit obligatoire, parce qu’on ne joue pas avec l’avenir de nos enfants. On ne joue pas avec la planète, ni avec la santé des citoyens.

Enfin, la numérisation doit vraiment permettre l’amélioration du contrôle pour le respect de la loi, mais cela ne peut pas attendre 2034. Il faut absolument que les tachygraphes soient demain sur la table.

L’enjeu de ce paquet, c’est la survie du projet européen. Nous avons une obligation de résultat ici et maintenant.

 
  
MPphoto
 

  Peter Lundgren, för EFDD-gruppen. – Fru talman! I tre år har jag stått och talat om hur lätt det är att fuska med det nuvarande regelverket inom cabotagetransporter. Nu gör ni det ännu värre. Jag kan tala om för er exakt hur det här kommer att se ut när man tillåter fem dagar med ett antal transporter som inte räknas längre. Man kan köra hur mycket man vill.

Måndag morgon kommer bilarna att rulla in i Sverige från Danmark. Sedan kommer man att ha fem dagar på sig att utföra inrikestransporter – hur många man vill, i fem dagar – innan bilen slutligen på fredag kväll återvänder till Danmark. Från Danmarks sida kommer det att bli samma problem. Där kommer cabotagebilarna att gå till Sverige på fredagkvällen för att återvända måndag morgon.

Ni har öppnat portarna till något som är om möjligt ännu värre än vad vi har haft hittills. Ni kommer att se till att marknaden översvämmas av cabotagebilar som i mångt och mycket kommer att överta transporterna från alla hederliga företag som försöker betala avtalsenliga löner och ha justa villkor för sina chaufförer. Femdagarsregeln är mer eller mindre en katastrof!

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE). – Frau Präsidentin, geehrte Kommissare! Was lange währt, wird endlich gut, fast, Lieber Wim van de Camp. Auf jeden Fall ist unser Paket zur Mobilität keine Sturzgeburt. Danke an die Kommission für die Vorschläge zur Eurovignette. Sie sind eine Grundbedingung für europaweit harmonisierte Mautsysteme. Allerdings kann ich schon jetzt ankündigen, dass wir alle Vorschläge rund um die finanziellen Belastungen durch neue Vorgaben für Umweltlärm oder Staus einem umfassenden Bürokratie- und Kostencheck unterziehen werden. Denn es kann nicht sein, dass wir eine ohnehin stark belastete Branche und auch die Nutzer durch immer neue Vorgaben überstrapazieren. Im Ergebnis darf die Einbeziehung dieser externen Effekte nicht zu höheren Kosten für die Branche führen.

Meine zweite Bemerkung zu den Vorschlägen zur Unternehmenszulassung und zur Arbeitnehmerentsendung: Auch hier werden wir genau prüfen, aber wir begrüßen schon jetzt, dass die Regeln endlich klarer gefasst sind. Die klaren Arbeitszeitlimits werden helfen, Sozialmissbrauch einzudämmen, und wir müssen das mit den Vorgaben der Entsenderichtlinie dann auch vernünftig abstimmen.

Allerdings müssen die Mitgliedstaaten dann auch stärker kontrollieren, und die Kommission muss als Hüterin der Verträge die Mitgliedstaaten kontrollieren, ob sie kontrollieren. Denn das machen sie wirklich nachlässig – das muss ich kritisieren.

Zusammengefasst: Warnung vor zu hohen Mautkosten. Aufforderung, Sozialdumping einzudämmen. Vielen Dank.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer (Verts/ALE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Herr Pieper, Sie sagten, die Branche dürfte nicht weiter belastet werden – vor allen Dingen meinten Sie damit die Straße. Gilt das gleiche Recht für alle? Sie wissen, dass jede Lokomotive, jeder Zug auf jedem Streckenkilometer eine Maut bezahlen muss, die in der Höhe unbegrenzt ist. Auf der Straße ist es auch nach dieser Entschließung eine freiwillige Angelegenheit der Mitgliedstaaten, ob sie überhaupt eine Maut erheben. Ich halte das für unfair, weil 100 Prozent des Schienennetzes bemautet ist und nur ein einziges Prozent des Straßennetzes. Die umweltfreundliche Schiene wird so teuer gemacht und die klimaschädliche Straße so billig. Ist das okay?

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. – Lieber Herr Kollege Cramer! Dass wir für die Schiene mehr tun müssen, darin sind wir uns einig. Aber ich denke, dass auch die Branche Straßentransport durch Ökosteuer, Mineralölsteuer und durch die ganzen CO2-Vorgaben in einem hohen Maße belastet ist und bei vielen Betrieben auch stark im internationalen Wettbewerb steht, sodass wir hier nicht überstrapazieren dürfen. Und wenn zur Maut jetzt noch die externen Effekte dazukommen, dann ist irgendwann auch eine Grenze erreicht, wo es an die Wettbewerbsfähigkeit geht. Deswegen werden wir das ganz sorgfältig überprüfen.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck (S&D). – Ja, auf den ersten Blick und soweit ich das bisher beurteilen kann, bin ich tatsächlich positiv überrascht, wenn es um die Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrer geht. Der aktuelle Fall hier in Belgien hat ja gezeigt, wie Unternehmen jedes Schlupfloch nutzen, um Sozialabgaben und Steuern in Europa zu zahlen. Es ist wichtig, dass wir uns um menschenwürdige Arbeitsbedingungen für alle Berufskraftfahrer in Europa kümmern. Gut ist, dass Sie endlich die Bekämpfung von Briefkastenfirmen angehen. Und über nationale Kontrollen hinaus brauchen wir da zudem dringend internationale Arbeitskontrollen.

Allerdings ist es für mich auch wichtig, dass alle Lkw-Fahrer ab dem ersten Tag unter die Entsenderichtlinien fallen. Da darf es keine Ausnahme geben, weil wir sonst eine nächste Umgehungsmöglichkeit aufmachen. Und sollten für die Kabotage die Löhne des Gastlandes Anwendung finden, wäre das ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber nur, wenn das Günstigkeitsprinzip dabei festgelegt wird.

Wichtig: Freie Fahrt für Lohn- und Sozialdumping muss ein Ende haben. Ich hoffe, das kommt am Ende dabei raus.

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR). – Pani predsedajúca, v posledných mesiacoch sme svedkami, ako viaceré členské štáty, napriek veľkým rečiam o solidarite a jednotnej Európe, bránia východoeurópskym dopravcom neférovými spôsobmi vstupovať na trh. Ide napríklad o minimálnu mzdu, ktorú zaviedlo Nemecko, Francúzsko, a vyplácané diéty nesmú byť jej súčasťou. Toto znevýhodňuje zahraničných prepravcov. Alebo napríklad zákaz stráviť týždenný odpočinok vo vlastnom kamióne. Sú tam otázky ohľadne poistenia, keď šofér ten kamión opustí, a množstvo ďalších. Alebo napríklad rôzna dokumentácia v národnom jazyku, ktorá dvadsať rokov nikomu nechýbala. Pripomínam, že napríklad Slovensko otvorilo svoje trhy, keď išlo o trh s potravinami, trh s pôdou, privatizáciu strategických podnikov. Naopak, západné krajiny uzatvárajú svoje trhy. Robia to rôznymi netarifnými opatreniami, vymýšľajú si prekážky a administratívne bariéry a sťažujú východoeurópskym dopravcom vstup na ich trhy. Pokladám toto za veľmi neférové. Európska komisia mala dávno konať. Mala už dva roky na otvorené infringementy a nekoná, spí a naťahuje čas. Ďakujem pekne.

 
  
MPphoto
 

  Dennis de Jong (GUE/NGL). – De Commissie had het erover dat er uitgebreid met de belanghebbenden is overlegd. Dat klopt. Ik heb dat vandaag ook even gedaan met een paar chauffeurs en ze gevraagd wat zij van de voorstellen vonden. De eerste reactie die ik kreeg, luidde: we verliezen gewoon, straks rijden we helemaal voor niks. Zo klonk het uit de mond van een zelfstandige rijder zonder personeel, die gewoon te maken heeft met de steeds slechtere arbeidsvoorwaarden in het wegvervoer. Wat de controles betreft, zei de chauffeur: ik word moedeloos van deze plannen. Dit is een vrijbrief om de boel nog meer te besodemieteren. De mazen worden steeds groter gemaakt.

Ik denk dat dat waar is, dat die reacties terecht zijn. Als wij de cabotage gaan liberaliseren, dan wordt het er niet beter op. Wat wij hadden willen zien van de Commissie, is het gebruik van de slimme tachograaf en goede controles. Het is inderdaad goed om daar afspraken over te maken, maar ga dan niet met een risico-benadering werken, ervan uitgaande dat bedrijven die het in het verleden goed gedaan hebben, het ook goed blijven doen, want daarvoor staat de sector op dit moment te veel onder druk. Namens de chauffeurs zeg ik dus: we moeten opnieuw nadenken en opnieuw beginnen met deze voorstellen.

 
  
MPphoto
 

  Jakop Dalunde (Verts/ALE). – Fru talman! I arbetet med att uppnå det klimatmål som vi beslutade om i Paris är vägtransportsektorn en av Europas största utmaningar, då den står för över 20 procent av EU:s koldioxidutsläpp och kräver genomgripande lösningar för att övergången för ett hållbart transportsystem ska förverkligas. I förslaget till översyn av Eurovignette-direktivet erkänner man att vägtransportsektorn måste överväga kostnaderna för klimatförändringarna. Det är ett gott första steg, men de djärva förslagen för minskad klimatpåverkan lyser fortfarande med sin frånvaro.

En princip för all EU-lagstiftning är den så kallade polluter pays-principen, dvs. det är förorenaren som ska betala. I kommissionens förslag vill man emellertid fortsatt att vägavgifterna ska vara frivilliga. Det är inte rimligt att tillträdesavgifter för järnvägen är obligatoriska – men frivilliga för väg.

För att möjliggöra övergången till ett hållbart transportsystem är det avgörande att skapa lika villkor för att hantera den illojala konkurrenssituationen inom sektorn och samtidigt möjliggöra för medlemsstaterna att leda genom att gå före i den gröna omställningen.

 
  
MPphoto
 

  Daniela Aiuto (EFDD). – Signora Presidente, Commissario, onorevoli colleghi, nell'ottica di voler concretamente combattere la concorrenza sleale e le problematiche derivanti dall'applicazione scorretta delle regole del cabotaggio, occorre riportare al centro l'uomo e la persona.

Il lavoro svolto dai conducenti di Tir è altamente usurante sia dal punto di vista fisico sia mentale. Gli autisti sono infatti costretti a lavorare in condizioni improbe, lontano da casa per lunghi periodi, senza possibilità di reali interruzioni; questo, abbiamo visto, sta a cuore al Commissario, almeno dall'esposizione che ci ha fatto risulta abbastanza chiaro. Quindi, ben vengano le proposte avanzate di voler intervenire sulla legislazione attuale in materia di cabotaggio, ma occorrono misure concrete, soprattutto attuabili, che non siano solo sulla carta.

Oggi esistono norme minime che non sono sufficienti perché le autorità non hanno poi gli strumenti per poter effettuare controlli veritieri e sicuri. Noi abbiamo proposto, e la Commissione europea lo sta portando avanti, un progetto pilota sull'utilizzo dei sistemi GNSS per il monitoraggio dei veicoli pesanti ad uso commerciale. Crede il Commissario che una tecnologia del genere possa essere utilizzata e promossa nell'ambito di questo pacchetto mobilità o dobbiamo aspettare future evoluzioni del settore?

Per noi la priorità è assicurare nel concreto che gli autisti possano lavorare in condizioni umane e rispettose, che abbiano la possibilità di tornare a casa. Questo deve avvenire unitamente ai mezzi di trasporto che devono rientrare presso gli stabilimenti per assicurare che l'attività principale di un'azienda avvenga nello Stato in cui è stabilita e non si pratichi una concorrenza sleale in altri paesi.

 
  
MPphoto
 

  Andor Deli (PPE). – Elnök Asszony! Az utóbb időben gyakran vitázunk itt, a Parlamentben a fuvarozásról, és egyértelműen leszűrhető ezekből a vitákból, hogy szükség van a fuvarozó sofőrök védelmére, munkakörülményeik javítására, de egyúttal szükség van az innovatív megoldások alkalmazására és a fuvarozó vállalkozások – elsősorban a KKV-k – hatékony segítésére.

Anélkül, hogy részleteiben ismernénk a Bizottság közúti fuvarozók kiküldetésére vonatkozó szabályozását, az a tény, hogy lex specialisként van kezelve, bizalomra adhat okot. Ugyanakkor sajnálatos, hogy a mobilitási csomag későn, csak a kiküldetési irányelv felülvizsgálatának előrehaladott stádiumában került bemutatásra, mert azt mindenképpen el kell kerülni, hogy a kiküldetési irányelv általános szabályai gúzsba kössék a jogalkotók kezét a mobilitási csomag tárgyalása során.

Ellenkező esetben megtörténhet, hogy a valóságtól elrugaszkodott és a szakmai és gyakorlati tapasztalatokat figyelmen kívül hagyó jogszabály születik. Mindezért nagyon nagy a felelősség a Bizottságon, de a Parlamenten és a Tanácson is, hogy az elkövetkező időszak intézményközi tárgyalásain olyan megoldásokat találjunk, amelyek életszerűek, figyelembe veszik a fuvarozás szolgáltatásának minden specifikumát, és gátat vetnek a fuvarozási piac további fragmentációjának annak érdekében, hogy maradéktalanul érvényesülhessen a szolgáltatásnyújtás alapszabadsága.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt (S&D). – Dank u wel, Voorzitter. In de eerste plaats wil ik de Commissie bedanken voor dit omvangrijke en heel belangrijke pakket waar we in het Parlement nu eindelijk aan kunnen beginnen werken. Een van de uitgangspunten zijn duidelijkere en transparantere regels, de handhaving daarvan en de strijd tegen fraude. Dat sociale aspect is voor onze fractie ontzettend belangrijk, dat juichen we toe en dat gaan we heel hard ondersteunen. De vraag is natuurlijk of een en ander in de praktijk zal werken. Dat is de uitdaging. Maakt dit pakket het mogelijk om de sociale fraude op het terrein echt aan te pakken? Dat criterium zullen we zeker toetsen. Laat me duidelijk zijn: dit gaat niet om een strijd tussen Oost- en West-Europa. Het gaat erom ervoor te zorgen dat voor onze werknemers, of ze nu uit het westen of het oosten komen, dezelfde regels, dezelfde lonen en dezelfde sociale bescherming gelden. Dat is voor ons onwaarschijnlijk cruciaal.

Ten tweede, op de dag dat Donald Trump uit het klimaatakkoord stapt, wil ik daar toch iets over zeggen. Dit pakket stuurt namelijk een belangrijk signaal uit. Transport vertegenwoordigt 20 % van de uitstoot en dat percentage gaat nog omhoog. Het is heel belangrijk dat we in Europa onze verantwoordelijkheid opnemen en dat we met de rest van de wereld, zij het dan misschien zonder de Verenigde Staten, allianties vormen om het klimaatakkoord boven water te houden.

 
  
MPphoto
 

  Jill Seymour (EFDD). – Madam President, I would like to thank the Commissioner for her statement. CO2 emissions across the transport sector need to be addressed. However, in the road haulage industry, where margins are very tight, it is extremely important that small- and medium-sized businesses are not run off the road and out of existence through unrealistic targets. I hear dangerous talk on cabotage, but some reassuring words on dubious letterbox companies that exploit workers. It is action, more than words, that can only work. May I suggest you allow each Member State to tackle the individual companies who blatantly abuse this system across the EU?

Fragmentation of the internal market should not be used as an excuse to harmonise road safety in Member States, especially when the UK and Sweden have the safest roads in Europe. The EU is constantly questioning the competence of national governments. May I state that the UK has been running very successfully its networks and transport infrastructure for many years, and certainly does not need any further interference from the EU? It will be a great day when we regain our independence and leave the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE). – Señora presidenta, señor vicepresidente, señora comisaria, un sector de transporte fuerte es necesario para apoyar la economía de la Unión Europea en su conjunto, para aumentar la competitividad en nuestra industria y nuestra presencia global.

El transporte puede tener un gran impacto en los costes logísticos, y la carretera es reina en este dominio, ya que el transporte de mercancías por carretera representa el 65 % de los fletes terrestres, según los estudios de la Comisión de 2014.

La iniciativa de carretera para el sector del transporte es fundamental para que este funcione bien, sea competitivo, sea justo, sea limpio, sea innovador. En la Unión Europea, las conexiones de transporte eficientes han facilitado la creación y la profundización del mercado interior. Las inversiones en infraestructura de transporte impulsan el crecimiento económico, crean riqueza, mejoran el comercio, la accesibilidad geográfica y la movilidad de las personas.

La demanda de transporte por carretera ha ido en aumento debido a su competitividad, a su capacidad para mejorar la accesibilidad y ajustarse a la demanda de sus clientes. Es por lo tanto nuestro trabajo y deber conseguir metas que se ajusten a los nuevos tiempos.

El Parlamento se compromete a trabajar en todos estos informes, ya sean reglamentos, ya directivas. Va a ser, señorías, un largo camino —en ocasiones hasta arduo—, ya que este paquete viene cargado de temas sensibles, ya sean sociales, medioambientales o de innovación. Pero debemos garantizar que el resultado refleje una política de transportes terrestres que promueva una movilidad justa, eficiente, segura y respetuosa del medio ambiente y, además, sostenible.

Estados Unidos tiene un camino; nosotros seguiremos otro que creemos que es más justo.

 
  
MPphoto
 

  Isabella De Monte (S&D). – Signora Presidente, Commissari, onorevoli colleghi, abbiamo atteso con trepidazione la pubblicazione di questo pacchetto mobilità. Ci siamo interrogati su come la Commissione dopo anni avrebbe deciso di trattare un tema così delicato e complesso come il trasporto stradale; purtroppo, le aspettative sono state in parte deluse.

La linea della Commissione di liberalizzare ulteriormente il settore non aiuta di certo i lavoratori né tantomeno le piccole imprese che si troveranno sempre di più a combattere contro la concorrenza sleale. Ben venga, invece, la flessibilità in alcuni ambiti, come quello delle ore di guida, al fine di dare la possibilità all'operatore di rientrare a casa a riposare. Bene anche la lotta alle società "letterbox" installate nei paesi dove il costo del lavoro è più basso rispetto ad altri, ma la liberalizzazione selvaggia del cabotaggio non porterà ad alcun beneficio, anzi si tramuterà in un ulteriore strumento di concorrenza sleale.

Infine, anche questa riforma resterà lettera morta se non avremo controlli più efficaci.

 
  
MPphoto
 

  Massimiliano Salini (PPE). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, Vicepresidente, Commissario, la struttura del pacchetto è una struttura che, come tale, risponde a tutti i punti di domanda in effetti presenti su un dibattito complesso come quello dei trasporti, tuttavia abbiamo alcuni elementi su cui il lavoro dovrà essere molto, molto rigoroso.

Il primo è stato citato da praticamente tutti i colleghi che mi hanno preceduto: il tema del dumping, il tema del cabotaggio. Ecco, qui bisogna darsi una risposta più puntuale ad una domanda effettiva, il tema molto concreto dei ritorni a vuoto di cui spesso parliamo nelle nostre discussioni, molto concreto. Non è liberalizzando ulteriormente il cabotaggio che si risolve il problema dei ritorni a vuoto. I ritorni a vuoto ci sono perché vi è un problema di incontro tra domanda ed offerta, quindi è rinforzando il mercato che si risponde a quel problema, non indebolendolo o favorendo chi non rispetta le normali regole. E questo è il primo punto molto di contenuto su cui dovremmo essere assolutamente fermi e uniti.

Dall'altro lato, il tema del combinato tra la strategia sulla mobilità a basse emissioni e il pacchetto strade. Noi abbiamo una grande sfida sulla partita del trasporto, abbiamo le più grandi responsabilità. Non distruggiamo la nostra industria anche nel tema dei biocarburanti, facciamo in modo che vi sia un passaggio graduale che risponda alle giuste esigenze di tutti i cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). – Pani Przewodnicząca! Panie Wiceprzewodniczący Szefczovicz, Pani Komisarz Bulc! Spóźnili się Państwo z tym pakietem, spóźnili się Państwo z reakcją, ale ten pakiet jest. Chciałbym, żebyśmy zgodzili się co do motta „without trucks Union stops”. Musimy mieć sprawny system przewozów drogowych towarów. Jesteśmy jednak w sytuacji konfliktu. Jest to otwarty konflikt między przewoźnikami przynajmniej dwunastu, może czternastu, państw a pozostałą częścią Unii Europejskiej. Chodzi o różne rozumienie na przykład dumpingu socjalnego. Pojawia się pytanie: dlaczego kierowca ma być inaczej opłacany w Niemczech czy we Francji? Czy to oznacza, że polski albo słowacki kierowca, który pojedzie do Bułgarii czy Rumunii, ma mieć obniżoną pensję dlatego, że tam są niższe pensje? Nie zaproponowali Państwo póki co alternatywy i odpowiedzi na te pytania, tak że czeka nas debata. Obiecujemy rzetelnie współpracować, ale będą to naprawdę niełatwe dyskusje.

 
  
MPphoto
 

  Deirdre Clune (PPE). – Madam President, I would like to thank the Commissioners for coming to speak today on their new package. I very much welcome it. Clean, competitive and connected. I certainly share those ambitions, as we all do here in the Parliament, particularly in the Committee on Transport and Tourism. I am very much looking forward to getting involved and dealing with the various pieces of legislation and reports that will come through the committees.

On competitiveness and supporting workers on the working conditions which they experience, that is extremely important. In particular, we hear so much about the difficulty that road haulage companies have in attracting employees and ensuring that they stay with the job. It is an ageing profession and a profession that does not have enough women, so I very much welcome the fact that you are addressing that.

Regarding connected cars, Europe needs to be more ambitious, provide the necessary infrastructure and facilities to develop this whole area, and not let the rest of the world run away with it. It is very important that Europe is at the forefront in this whole area, while recognising that we also need a clean environment for all our citizens. It is a big challenge and they are big ambitions, but we have the capacity to do it. I am very much looking forward to getting stuck in and working in this area.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). – Señora presidenta, el mensaje de este paquete no puede ser percibido como contrario al sector europeo del transporte por carretera frente a otros sectores menos limpios, menos competitivos e incluso menos conectados. Y aún menos puede ser un mensaje en contra de los usuarios profesionales de la carretera. Por eso le agradezco a la Comisión —a los comisarios presentes— la oferta para una plena cooperación.

Brevemente, la euroviñeta. En primer lugar, esperamos que se aclare cuanto antes el diferendo con Alemania en relación con la aplicación no discriminatoria del peaje. También en este sentido y respecto de la aplicación de una euroviñeta por distancia, exigimos una clara y suficiente atención a la compensación para países periféricos, cuyos productos tienen menos valor añadido, pues son más pobres, y de ahí que la carga añadida resulte insoportable.

Nos preocupa también abrir la caja de Pandora en lo relativo a las horas de conducción y de descanso, pues costó mucho el acuerdo y esperamos no empeorarlo.

En cuanto a los trabajadores móviles, esperamos también mejorar su situación, pero sobre todo conservar sus empleos y la vuelta a casa.

Y combatiendo como combatimos el dumping social, preferiríamos atacar a las empresas culpables vía lista negra, pero sin poner la carga de la prueba en los trabajadores, en los camioneros.

Finalmente, una ausencia que lamento: la seguridad vial. Señora comisaria, ¿para cuándo las infraestructuras y las multas transfronterizas?

 
  
MPphoto
 

  Georges Bach (PPE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar und Frau Kommissarin! Ich denke, insgesamt haben wir jetzt im ersten Augenblick einen positiven Eindruck. Bekanntlich steckt allerdings der Teufel im Detail, und das müssen wir noch ein bisschen konsequenter analysieren.

Zum Beispiel den Unterschied von Kabotage und Entsendung. Das haben Sie zwar eindeutig dargelegt. Aber das müssen wir noch analysieren. Mit Sicherheit wird sich da wiederum ein Schlupfloch finden.

Dann die Neuregelung der Ruhezeiten: Wurden hier die Auswirkungen auf die Sicherheit betrachtet oder nicht?

Verbesserung der Kontrollen: Das Ganze steht und fällt mit den Kontrollen. Ich hätte mir gewünscht, dass hier vielleicht auf die Digitalisierung, das heißt die Inanspruchnahme der modernen Tachografen, der intelligenten Tachografen, gesetzt wird und dass die hier stärker benutzt werden.

Im Bezug auf Schlupflöcher: Es muss schnellstens ein Vorschlag kommen, um das Geschäftsmodell unter 3,5 Tonnen zu unterbinden.

 
  
MPphoto
 

  Claudia Țapardel (S&D). – Doamnă președintă, domnilor comisari, dragi colegi, dezbaterile privind pachetul rutier au generat emoții puternice în ultimele luni și mă bucur că avem în sfârșit un set de măsuri din partea Comisiei. Consider că pachetul publicat astăzi este un pas înainte și sper că va aduce clarificări în ceea ce privește concurența loială dar și asigurarea condițiilor de muncă decente și echitabile pentru cei care lucrează în acest sector.

Pentru că suntem abia la început, aș dori astăzi să mă refer doar la câteva aspecte generale: pachetul rutier trebuie să ia în calcul particularitățile statelor membre și să dea o șansă tuturor operatorilor, indiferent de zona geografică din care provin. Din acest punct de vedere mă aștept ca varianta finală a propunerilor să nu împovăreze companiile de transport cu un număr mai mare de obligații administrative și nici să pedepsească statele periferice, care depind de operațiunile transfrontaliere și de cabotaj. Sper de asemenea că vom putea în sfârșit să ne concentrăm pe adevăratele probleme, cum ar fi companiile fantomă care exploatează nu doar lacunele legislative, ci și proprii angajați și regret că nu avem și nu am luat în considerare înființarea acelei Agenții europene pentru transportul rutier care ar fi putut duce la o rezolvare integrată a multora din problemele din acest sector.

 
  
MPphoto
 

  Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy (S&D). – Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Madame la Commissaire, oui certaines propositions vont dans le bon sens, notamment pour garantir le retour des chauffeurs à leur domicile, lutter contre les sociétés boîtes aux lettres ou maintenir les règles de détachement pour les opérations de cabotage. Mais d’autres envoient un message négatif et contradictoire avec votre volonté affichée de lutter contre la dégradation continue des conditions de travail dans ce secteur.

Exclure le transport international de la directive sur les travailleurs détachés, qui garantit justement le principe fondamental «à travail égal, salaire égal» sur un même lieu, c’est faire le jeu d’une concurrence malsaine et du dumping social, qui cristallisent aujourd’hui le rejet du projet européen.

Assouplir davantage les temps de repos et de conduite et la prise de repos en cabine, c’est aussi fragiliser les droits sociaux des travailleurs.

Enfin, vous avez fait le choix – et je le regrette – d’aller contre la position de ce Parlement, qui a adopté le 18 mai une résolution appelant à rejeter toute forme de libéralisation du cabotage, y compris à travers la suppression du nombre limite d’opérations de cabotage.

Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, au-delà de l’enjeu sectoriel, c’est bien celui de notre capacité à mettre en œuvre l’Europe sociale qui est en jeu dans ce texte.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Ich habe nun für das Catch-the-eye-Verfahrenviel mehr Rednerinnen und Redner, als ich drannehmen kann. Ich werde von den zwei großen Fraktionen je zwei nehmen und von den anderen je eine Person. Ich bitte um Ihr Verständnis. Ich werde vor allem die drannehmen, die auch wirklich die ganze Zeit bei der Debatte anwesend waren.

Catch-the-eye-Verfahen

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Pani Przewodnicząca! Priorytetem dla nas, dla uzdrowienia rynku pracy, dla rzeczywistego przeciwdziałania dumpingowi socjalnemu jest walka z nielegalnym zatrudnieniem, które jest dwadzieścia razy wyższe niż legalne delegowanie pracowników. Nie robimy nic w tym zakresie w Parlamencie Europejskim. Natomiast wprowadzając przepisy coraz bardziej komplikujące delegowanie – które w prawie 70 % odbywa się w krajach Europy Zachodniej i między tymi krajami – zabijamy mobilność pracowników, a ta przecież w znacznej mierze sprzyja wzrostowi gospodarczemu całej Europy, tak dzisiaj potrzebnemu naszemu europejskiemu społeczeństwu. Delegowanie obejmujące szereg różnych sektorów samo w sobie jest bardzo skomplikowane. Transport międzynarodowy ma równie skomplikowaną specyfikę co delegowanie. Apeluję, byśmy nieco spowolnili prace nad delegowaniem pracowników i doprowadzili do sytuacji, gdy równolegle pracować będziemy nad rozwiązaniami transportowymi i rozwiązaniami dotyczącymi delegowania, a na koniec zaproponujemy państwom członkowskim najlepsze rozwiązania zarówno w zakresie delegowania, jak i transportu, nie zabijając przy tym europejskiej mobilności.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, durante la scorsa plenaria questo Parlamento ha insistito perché la proposta della Commissione riguardante il trasporto su strada mantenesse alte le ambizioni di un settore così cruciale per il progresso materiale e sociale dell'Unione.

Mi sembra che il pacchetto adottato vada nella direzione giusta, anche se con qualche pecca, attraverso l'adozione di misure miranti ad accrescere l'utilizzo di energie pulite, ad incrementare la sicurezza stradale e ad affrontare la concorrenza sleale e lo sfruttamento del lavoro.

Per quanto riguarda le distorsioni di mercato, particolare attenzione va posta al tema del cabotaggio stradale, che rimane uno degli aspetti che più minacciano la corretta esecuzione delle operazioni di trasporto.

È fondamentale responsabilizzare le autorità locali chiamate a dare attuazione al pacchetto mobilità ed incoraggiarle a sviluppare soluzioni innovative e sostenibili con un approccio partecipativo. È giunto il momento di mettere in atto un piano armonico ed ambizioso sulla mobilità, che porti ad un rinnovamento del sistema dei trasporti che sia in linea con le reali esigenze dei cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, η κινητικότητα είναι σημαντική για την Ένωση και κυρίως για την Ελλάδα που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται ειδικά μέτρα, ένα ειδικό καθεστώς για την ενίσχυση του κλάδου των μεταφορών στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται να ληφθεί σοβαρά υπόψη η νησιωτικότητα, προκειμένου να υπάρχουν φθηνές αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές για τη σύνδεση των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης με την κυρίως Ελλάδα.

Επιπλέον, η ανάγκη ενίσχυσης των ελληνικών μεταφορικών επιχειρήσεων, αεροπορικών, ναυτιλιακών, χερσαίων και του ΟΣΕ πρέπει να τεθεί στην ημερήσια διάταξη, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας η οποία βρίσκεται σε τεράστια απόσταση από τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Μόνο με τη θεσμοθέτηση ενός ειδικού καθεστώτος για την οικονομική ενίσχυση του κλάδου των ελληνικών μεταφορών μπορεί να υπάρξει ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας η οποία έχει κυριολεκτικά διαλυθεί από την τρόικα και τα μνημόνια.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – Señora presidenta, quiero agradecer la iniciativa y el esfuerzo que está haciendo la comisaria, a la que agradezco la claridad de su intervención para poder enfrentar un problema que está fragmentando el mercado interior.

Cuenten con nuestra colaboración para acabar con el dumping social, para garantizar que se dignifiquen las condiciones laborales de los profesionales, que se fomente el descanso de los profesionales en su domicilio y que se resuelvan las incertidumbres que afectan al cabotaje. Estamos por simplificar los trámites, por reducir las cargas administrativas, por apoyar con programas concretos la descarbonización del sector y por ayudarle a aprovechar todas las oportunidades que ofrece la digitalización. Y, por supuesto, entre todos vamos a trabajar esta normativa con el sector afectado, que ofrece mucho empleo y es fundamental para la competitividad europea.

Apelo a la responsabilidad de los Estados para que cesen sus iniciativas unilaterales y piensen, por una vez, en que una buena unión es buena para todos sus miembros.

 
  
MPphoto
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL). – Señora presidenta, nos hubiera gustado tener más tiempo para estudiar la propuesta de la Comisión sobre el transporte por carretera. En cualquier caso, los sindicatos del transporte pedían algo muy simple para los conductores: su derecho a un salario mínimo, su derecho al descanso, y que se luche contra el fraude en la carretera. Y, aun así, nada de esto ha sido recogido.

La nueva regulación permite expresamente que los descansos cortos se hagan en las cabinas y el descanso largo tenga lugar solo cada cuatro semanas. También se permitirán desplazamientos de hasta tres días y cabotajes de hasta cinco días sin recibir ni tan siquiera el salario mínimo. Pero, sobre todo, nos tememos que las reglas seguirán sin aplicarse correctamente para los trabajadores.

Está bien simplificar las normas, facilitar la digitalización, etc. Pero lo que hay que hacer es obligar a los Estados y a las empresas a cumplir la ley y a garantizar los derechos laborales. Esperábamos una acción bastante más decidida y nos sentimos sinceramente decepcionados.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer (Verts/ALE). – Frau Präsidentin! Ja, wir wollen Bürokratie abbauen, wir wollen die Kontrollen sichern – denn ein Gesetz ohne Kontrollen ist überflüssig –, und wir wollen die Sicherheit erhöhen. Dazu gibt es eine Maßnahme, denn es gibt den Tachografen, und bei allen neuen Lkws muss der Tachograf eingerichtet werden. Bei den existierenden Lkws lässt man sich aber 15 oder 20 Jahre Zeit.

Meine Frage ist deshalb: Ist das diskutiert worden? Wir können dann sagen: Zehn oder 15 Prozent der Wochenzeit darf man im Ausland sein. Dann hätten sie sofort die Kontrolle ohne Bürokratie, und wir hätten die Sicherheit garantiert und den Missbrauch unterbunden. Denn auch bei diesem Gesetz, das sie jetzt vorgelegt haben, ist die Frage: Wie kann der Missbrauch praktisch unterbunden werden? Ich sehe das noch nicht. Deshalb, warum kein Tachograf? Das wäre ganz einfach, keine neue technische Lösung, das wäre einfach möglich. Warum passiert das nicht?

 
  
MPphoto
 

  Claudia Schmidt (PPE). – Frau Präsidentin! Wir haben jetzt zwei Jahre lang großartig auf das Road-Package gewartet – endlich ist es da.

Zu meinem großen Erstaunen muss ich lesen, dass Sie, Frau Kommissarin, darin festgehalten haben, dass man jetzt für jeden Kilometer auf Autobahnen zahlen muss Also, das ist doch eigentlich ein Wahnsinn. Da gibt es gute Beispiele dafür, dass das eigentlich nur einen Umwegverkehr verursacht. Ich hoffe doch nicht, dass Sie schon irgendwelche Dinge in der Schublade haben, dass Sie auch die Gemeinde- oder vielleicht die Landesstraßen europaweit mit einem road pricing belegen wollen.

Diese vorgeschlagenen Maßnahmen helfen weder der Umwelt, noch helfen sie den Anrainern – denen kann nur durch bessere Technik geholfen werden. Alles andere geht in die Taschen von den Finanzministern. Das kennen wir: Wir haben seit 40 Jahren Mineralölsteuer. Ich denke, die Finanzminister kassieren schon weitaus genug.

Abgesehen davon – und das ist wirklich ein großer Vorwurf neben vielen anderen Dingen, die vielleicht gut sind – ist die EU nicht gegründet worden, um irgendeine grüne Verkehrserziehung zentralistisch durchzusetzen.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Doamnă președintă, domnilor comisari, sincer mă bucur că în sfârșit avem acest pachet. Mă bucur și de ce a spus doamna comisar, că doriți o piață a transportului mai corectă și mai competitivă. Eu cred în acest lucru, vin din industrie și cred că este nevoie. Creșterea sectorului de transport duce automat la creștere economică, dar sunt îngrijorată de modul cum vreți să rezolvați problema firmelor fantomă.

Nu sunt de acord cu colegii de aici care au spus că fiecare stat să rezolve, eu consider că este necesară o propunere unitară pentru că dacă avem piață internă trebuie să avem și la transport o reglementare unitară și pun direct o propunere: credeți că firmele acelea care deschid așa-zisa filială, căsuță poștală, într-o țară unde salariile sunt mici dar nu efectuează absolut nicio activitate cu șoferii în acea țară ci toți șoferii sunt luați și duși în țările unde salariile sunt mai mari și plătiți cu salariile din țările din est. Credeți că puteți găsi o soluție să rezolvați? Eu nu aș da autorizație de transport firmelor care în țara respectivă nu au nici parc de mașini și nu execută transport în țara respectivă. Vă rog să vă gândiți, cred că asta este principala problemă, după care se rezolvă tot.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Frau Kommissarin, Herr Vizepräsident! Sie haben einiges an Argumenten, an Fragen, an Kritik, aber auch am Zustimmung gehört.

(Ende-des-Catch-the-eye-Verfahrens)

 
  
MPphoto
 

  Violeta Bulc, Member of the Commission. – Madam President, I would like to thank Members for their very open comments and questions, and also to for all the support that they have expressed by picking the right topics that need to be discussed in order to move forward on issues related to road transport in the European Union.

Addressing EU-wide problems with EU solutions is the right way to go, and the best way to avoid unilateral, uncoordinated national measures which fragment our internal market. With the proposal before you, we are trying to avoid that and to ensure adequate working conditions for drivers in a more enforceable way, while at the same time reducing administrative costs and burdens for operators. Let me now directly address a few of your concerns and questions and hopefully bring more clarity to the proposal and our further discussions.

Letterbox companies are illegal and are used to obtain cost advantage by some hauliers. That is a fact. We define here clear criteria to avoid letterbox companies and to better enforce this, in particular through enhanced cooperation between national enforcement authorities.

I have been asked on numerous occasions to do something about vehicles below 3.5 tons, especially the so-called white vans that are very often used to bypass European rules. My message here is very clear: yes vehicles and hauliers under 3.5 tonnes are included in this proposal, and the Commission is making sure that they are subject to certain European rules, as described in the package.

There were a couple of comments on a European road transport agency. At this point we are focusing on improving the existing enforcement tools and systems and on further enhancing cooperation between national enforcement bodies. I hope it is going to work. Experience to date with the implementation of social legislation does not show that cross-border enforcement is much more cost effective and more consistent when carried out by the Member State authorities within established framework structures.

A road agency could indeed be helpful but for the Member States and the Commission, in assuring consistent and efficient cross-border enforcement, we would first like to focus on the solutions proposed. But I remain open to developing this subject further, in cooperation with you.

Tachographs were mentioned several times. We propose to accelerate the deployment of smart technologies and smart tachographs, which will further facilitate the enforcement of social rules and avoid fraud. For example, operators equipping their vehicles with these modern digital tachographs before the deadline should be rewarded with fewer controls on European roads.

On driving and rest time, I would also like to repeat that the limits will remain the same. The flexibility to organise operations can in no way go against road safety and social protection. On the contrary, they will contribute to facilitating returns home. This is the approach proposed by the Commission. These rules could be complemented by additional social measures relating to working time but, for those, from today onwards the Commission is opening a social dialogue and will propose legislative proposals in the autumn in the second phase of the mobility package.

On charging, Member States are still free to decide whether they want to charge or not. They are free to decide what they want to charge, which roads they want to charge for and which not. But, if they decide to use charging systems, we have given them enough time to readjust their systems to a compatible, interoperable EU-based system.

On cabotage, let me underline once again that our new cabotage rules do not imply further market opening or further market closure. Market access and business opportunities will remain as they are today, but more flexibility will allow operators to optimise their operations, and simpler rules will certainly be of great help to controllers or enforcement officers in controlling illegal practices much better.

On proposal and posting, first for cabotage operations, these are operations whereby goods are loaded and unloaded within the same country. There is a clear and strong link with that country and, therefore, the drivers should be paid according to the rules of the country from day one onwards. Let us say that a Slovenian driver drops a load off in Milan and reloads in Milan to unload in Rome. For the time spent on the cabotage operation between Milan and Rome, Italian rules will apply.

Secondly, for international operations – these are operations where the loading and unloading take place in different countries – we clarify that there is a sufficient link with the country concerned only to the extent that the driver spends at least three days a month in that country. To put it simply, international journeys lasting less than three days are excluded from the Posting of Workers Directive.

Lastly, I would like to urge you all to focus not only on these particular issues. The road initiatives contain a very comprehensive list of measures that are well balanced and represent a substantial step forward in the management of road traffic in Europe, making it much more modern, fair, sustainable and future-oriented. We really need to improve the road sector in order to stay competitive and to make sure that Europe stays a social place.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Vice-President of the Commission. – Madam President, once again I appreciate the quality of the debate and I think it has been very clearly indicated what the points will be that we need to take care of, and on which we need to start daily contacts so we can work with you on speedy delivery.

First and foremost, however, I really appreciate, and would like to thank the House for, the positive spirit and the welcome for the package, and also for underlining the importance of attention to the bigger picture, and how much we are trying to transform this very important sector. We have 50 million people working in transport-related industries, and we need to bear in mind how important it is for the quality of life in our cities and our rural areas, and how big a contribution transport can make to modernising and energising Europe, and to a cleaner environment. I would agree with all the honourable Members who have been calling for consistency and for speedy progress in working on this package in Parliament and in the Council, and I would like to reassure you that we are absolutely ready to respond to those calls.

We had good experience, on the Clean Energy for All package, in working regularly with all the rapporteurs responsible for various parts of this package. I was invited to the Conference of Committee Chairs where we had a very good cross-sectoral discussion. I know how important it is to cooperate well with all the committees because what we are doing here does not belong to one committee only: it has real cross-sectoral impact.

To conclude, I would like to thank you for your strong encouragement and for the clear call to work together on providing leadership on climate change, because here I am absolutely convinced that we Europeans are on the right side of history. The calls for a clean environment, for energy efficiency, for renewables, for modernisation and technological advancement of the economy, and for a high level of public awareness and citizens’ support, are very strong in Europe. Now we need to use this ‘first mover’ advantage to demonstrate our global leadership. I know that the world very much expects this from us, and I am absolutely sure that Europe will deliver.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 162 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), schriftelijk. – Het is onze plicht om eindelijk paal en perk te stellen aan de sociale wantoestanden in de transportsector. De recente gerechtelijke inval bij het Belgisch-Luxemburgse transportbedrijf Jost toont aan dat de strijd tegen sociale dumping in de transportsector eindelijk wat van de grond komt. De maatregelen die de Commissie voorstelt, zijn een stap in de goede richting, maar ze staan of vallen met effectieve controlemaatregelen. Alle trucks die internationaal de weg opgaan, moeten dringend met een slimme, digitale tachograaf worden uitgerust. Daarmee kan de inspectie snel nagaan of de chauffeurs zich wel aan de nieuwe arbeidsregels en rij- en rusttijden houden, welke afstanden ze afleggen en tegen welke snelheid. We willen geen uitholling van de regels rond rij- en rusttijden en de cao’s in de sector. De veiligheid op de weg staat voorop.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. – Mi associo ai giudizi positivi già espressi dal Gruppo S&D, per l'annuncio del nuovo pacchetto mobilità presentato oggi dalla Commissione. Troviamo proposte di grande ampiezza strategica, che mi sembra possano porre le condizioni per un profondo miglioramento del quadro normativo, in molti aspetti del settore. Trovo molto pertinente l'attenzione al quadro sociale e societario, in materia di trasporti, visti i numerosi casi di abusi riscontrati e considerando le zone grigie ancora esistenti nel mercato interno. Sarà fondamentale ora garantire una piena attuazione delle proposte annunciate. Vigileremo affinché le attività di controllo nel settore (in particolare in quello stradale) siano efficaci, anche attraverso l'istituzione di organi ad hoc.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. – Beim Kampf gegen Sozialdumping droht die EU-Kommission mit ihren neuen Vorschlägen im Transportbereich einmal mehr falsch abzubiegen. Wir wissen um die teilweise katastrophalen Zustände auf Europas Straßen, und wenn die Kommission nun die FernfahrerInnen mit Kurzzeit-Varianten von der Entsende-Richtlinie ausnehmen möchte, kann sich die Situation massiv verschärfen. Was die Kommission vorschlägt, sind Entsendungen zweiter Klasse. Damit wird der Wettbewerb auf Europas Straßen wieder unfairer – das kann nicht sein. Positiv zu sehen ist, dass Briefkastenfirmen, die Unternehmen aus Westeuropa rein zur Aushöhlung der ArbeitnehmerInnen-Rechte in Osteuropa gründen, besser bekämpft werden sollen. Das reicht aber nicht. Wir müssen das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ endlich zum Standard in der Branche machen. Dafür müssen wir Verstöße strenger sanktionieren und hohe Sozialstandards für alle ArbeitnehmerInnen durchsetzen.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. – Na tzv. silniční balíček jsme všichni čekali až příliš dlouho. Byl opředen řadou mýtů a dohadů, ale také nervozitou a bezprostředními zkušenostmi řidičů i dopravců, kteří byli v posledních měsících v některých členských státech vystaveni značné nejistotě, neuvěřitelné administrativní zátěži a opatřením, která mají s vnitřním trhem málo co společného. Naším cílem by mělo být nastavení férových, jasných a hlavně v praxi vymahatelných pravidel, která mimo jiné přispějí ke zlepšení bezpečnosti a efektivnímu využívání kapacit a zdrojů. A v neposlední řadě k důstojnějším podmínkám řidičů, ať již pochází odkudkoliv. I dnešní debata na plénu Evropského parlamentu ukázala, že legislativní práce, která je před námi, nebude jednoduchá, ale konečně máme návrh Evropské komise na stole.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. – Pozdravljam spremembe na področju mobilnosti, še posebej, ko gre za spremembe v cestnem prometu in cestninjenju.

Menim, da je to le še korak v smeri poglabljanja enotnega trga. Res je, da to področje vsaka država članica ureja po svoje, zato moramo biti pri spremembah previdni, vseeno pa učinkoviti. Pomembno je, da evropski državljani potujejo nemoteno in da bodo predlagane spremembe prinesle več koristi kot ovir tudi v praksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. – Saúdo o pacote de medidas tomadas pela Comissão Europeia para modernizar a mobilidade e os transportes europeus.

Melhorar os transportes é uma componente essencial para uma gestão inteligente do território e para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Constitui também uma oportunidade para que os centros de investigação e a indústria europeia possam liderar uma nova era tecnológica, tendo por pilares a transição energética (para a mobilidade elétrica) e a nova sociedade digital.

Melhores transportes significam mais facilidade de interação entre as pessoas, mais fluidez na circulação das mercadorias, mais competitividade económica e melhor qualidade do ar, reduzindo também o ruído e protegendo o bem-estar das pessoas.

Sublinho também o impacto destas medidas na articulação multimodal e transfronteiriça dos sistemas de transportes, promovendo a interoperabilidade e a complementaridade das soluções e alternativas.

Este pacote de propostas é fortemente mobilizador de um plano de investimentos de nova geração, capaz de, citando a Comunicação da Comissão, constituir «um importante estímulo para a criação de uma mobilidade europeia limpa, competitiva e conectada no futuro».

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου