Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 31 май 2017 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 4.Състав на Парламента: вж. протоколи
 5.Състав на комисиите: вж. протокола
 6.Внасяне на документи: вж. протокола
 7.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента: вж. протокола
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 11.Ред за работата на Парламента: вж. протокола
 12.Прието решение относно пакета за мобилност (разискване)
 13.Нов Европейски консенсус за развитие - нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще (разискване)
 14.Устойчивостта като стратегически приоритет на външната дейност на ЕС (разискване)
 15.Борба с антисемитизма (разискване)
 16.Въвеждане на временни автономни търговски мерки за Украйна (разискване)
 17.ОСП+ за Шри Ланка (разискване)
 18.Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за периода 2018 - 2022 г. - Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за 2018—2022 г. (разискване)
 19.Конференция на ООН на високо равнище за подпомагане на изпълнението на ЦУР 14 (Конференция на ООН относно океаните) (разискване)
 20.Цифровизация на европейската промишленост - Свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G) (разискване)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 23.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия
 
Разисквания
Редактирана версия
Правна информация - Политика за поверителност