Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 31 mei 2017 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van het voorzitterschap
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Samenstelling commissies: zie notulen
 6.Ingekomen stukken: zie notulen
 7.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 8.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 9.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 11.Regeling van de werkzaamheden: zie notulen
 12.Goedgekeurd besluit over het pakket inzake mobiliteit (debat)
 13.De nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling - onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst (debat)
 14.Veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (debat)
 15.Bestrijding van antisemitisme (debat)
 16.Invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne (debat)
 17.Toepassing van SAP+ op Sri Lanka (debat)
 18.Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten - Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (debat)
 19.VN-conferentie op hoog niveau ter ondersteuning van de verwezenlijking van duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 14 (VN-Oceaanconferentie) (debat)
 20.De digitalisering van de Europese industrie - Internettoegang voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitmaatschappij en 5G (debat)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave
Juridische mededeling - Privacybeleid