Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 31 maja 2017 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 4.Skład Parlamentu: patrz protokół
 5.Skład komisji: patrz protokół
 6.Składanie dokumentów: patrz protokół
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 9.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: Patrz protokól: Patrz protokól
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 11.Porządek obrad: patrz protokół
 12.Decyzja przyjęta w sprawie pakietu dotyczącego mobilności (debata)
 13.Nowy konsensus europejski w sprawie rozwoju – nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość (debata)
 14.Odporność jako priorytet strategiczny działań zewnętrznych UE (debata)
 15.Zwalczanie antysemityzmu (debata)
 16.Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych (debata)
 17.Sri Lanka GSP+ (debata)
 18.Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 - Wieloletnie ramy dla Agencji Praw Podstawowych UE na lata 2018–2022 (debata)
 19.Konferencja wysokiego szczebla ONZ w sprawie wsparcia wdrażania 14. celu zrównoważonego rozwoju (konferencja ONZ nt. oceanów) (debata)
 20.Cyfryzacja europejskiego przemysłu - Łączność internetowa na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G (debata)
 21.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 23.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności