Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 31 maj 2017 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.Utskottens sammansättning: se protokollet
 6.Inkomna dokument: se protokollet
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 8.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 11.Arbetsplan: se protokollet
 12.Det antagna beslutet om paketet för rörlighet (debatt)
 13.Det nya europeiska samförståndet om utveckling – vår värld, vår värdighet, vår framtid (debatt)
 14.Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (debatt)
 15.Bekämpning av antisemitism (debatt)
 16.Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina (debatt)
 17.GSP plus-förmåner för Sri Lanka (debatt)
 18.Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 - Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (debatt)
 19.FN-konferens på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 för hållbar utveckling (FN:s oceankonferens) (debatt)
 20.Digitalisering av den europeiska industrin - Internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G (debatt)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga
 
Debatter
Reviderad upplaga
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy