Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 1 juni 2017 - Brussel Herziene uitgave

1. Opening van de vergadering
Video van de redevoeringen
Notulen
 

(The sitting opened at 8.30)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid