Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 1 juni 2017 - Brussel Herziene uitgave

8. Stemverklaringen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid