Назад 
 Напред 
PVTACRE
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 1 юни 2017 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протокола
 3.Риск от политическа злоупотреба с медиите в Чешката република (разискване)
 4.Единен формат за визи (разискване)
 5.Защита на уязвимите пълнолетни лица (разискване) (разискване)
 6.Предложение за акт на Съюза: вж. протокола
 7.Време за гласуване
  7.1.Искане за снемане на имунитета на Бела Ковач (A8-0203/2017 - Heidi Hautala) (гласуване)
  7.2.Ставки на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания (A8-0189/2017 - Tom Vandenkendelaere) (гласуване)
  7.3.Свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G) (A8-0184/2017 - Michał Boni) (гласуване)
  7.4.Защита на уязвимите пълнолетни лица (A8-0152/2017 - Joëlle Bergeron) (гласуване)
  7.5.Въвеждане на временни автономни търговски мерки за Украйна (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (гласуване)
  7.6.Единен формат за визи (A8-0028/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (гласуване)
  7.7.Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за периода 2018 - 2022 г. (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar) (гласуване)
  7.8.Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за 2018—2022 г. (B8-0384/2017) (гласуване)
  7.9.Цифровизация на европейската промишленост (A8-0183/2017 - Reinhard Bütikofer) (гласуване)
  7.10.Нов Европейски консенсус за развитие - нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще (B8-0387/2017, B8-0390/2017) (гласуване)
  7.11.Устойчивостта като стратегически приоритет на външната дейност на ЕС (B8-0381/2017) (гласуване)
  7.12.Борба с антисемитизма (B8-0383/2017, B8-0388/2017) (разискване)
  7.13.Конференция на ООН на високо равнище за подпомагане на изпълнението на ЦУР 14 (Конференция на ООН относно океаните) (B8-0382/2017) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G) (A8-0184/2017 - Michał Boni)
  8.2.Защита на уязвимите пълнолетни лица (A8-0152/2017 - Joëlle Bergeron)
  8.3.Въвеждане на временни автономни търговски мерки за Украйна (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
  8.4.Единен формат за визи (A8-0028/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  8.5.Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за периода 2018 - 2022 г. (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)
  8.6.Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за 2018—2022 г. (B8-0384/2017)
  8.7.Цифровизация на европейската промишленост (A8-0183/2017 - Reinhard Bütikofer)
  8.8.Нов Европейски консенсус за развитие - нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще (B8-0387/2017, B8-0390/2017)
  8.9.Устойчивостта като стратегически приоритет на външната дейност на ЕС (B8-0381/2017)
  8.10.Борба с антисемитизма (B8-0383/2017, B8-0388/2017)
  8.11.Конференция на ООН на високо равнище за подпомагане на изпълнението на ЦУР 14 (Конференция на ООН относно океаните) (B8-0382/2017)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 11.График на следващите заседания: вж. протокола
 12.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (486 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2478 kb)
Правна информация - Политика за поверителност