Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κίνδυνος κατάχρησης των μέσων ενημέρωσης για πολιτικούς σκοπούς στην Τσεχική Δημοκρατία (συζήτηση)
 4.Θεώρηση ενιαίου τύπου (συζήτηση)
 5.Προστασία ευάλωτων ενηλίκων (συζήτηση) (συζήτηση)
 6.Πρόταση για πράξη της Ένωσης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Béla Kovács (A8-0203/2017 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  7.2.Συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας για βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά (A8-0189/2017 - Tom Vandenkendelaere) (ψηφοφορία)
  7.3.Διαδικτυακή συνδεσιμότητα για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G (A8-0184/2017 - Michał Boni) (ψηφοφορία)
  7.4.Προστασία ευάλωτων ενηλίκων (A8-0152/2017 - Joëlle Bergeron) (ψηφοφορία)
  7.5.Εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (ψηφοφορία)
  7.6.Θεώρηση ενιαίου τύπου (A8-0028/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (ψηφοφορία)
  7.7.Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar) (ψηφοφορία)
  7.8.Πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για την περίοδο 2018-2022 (B8-0384/2017) (ψηφοφορία)
  7.9.Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (A8-0183/2017 - Reinhard Bütikofer) (ψηφοφορία)
  7.10.Η νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη - ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας (B8-0387/2017, B8-0390/2017) (ψηφοφορία)
  7.11.Η ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (B8-0381/2017) (ψηφοφορία)
  7.12.Καταπολέμηση του αντισημιτισμού (B8-0383/2017, B8-0388/2017) (συζήτηση)
  7.13.Διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 (Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) (B8-0382/2017) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Διαδικτυακή συνδεσιμότητα για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G (A8-0184/2017 - Michał Boni)
  8.2.Προστασία ευάλωτων ενηλίκων (A8-0152/2017 - Joëlle Bergeron)
  8.3.Εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
  8.4.Θεώρηση ενιαίου τύπου (A8-0028/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  8.5.Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)
  8.6.Πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για την περίοδο 2018-2022 (B8-0384/2017)
  8.7.Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (A8-0183/2017 - Reinhard Bütikofer)
  8.8.Η νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη - ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας (B8-0387/2017, B8-0390/2017)
  8.9.Η ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (B8-0381/2017)
  8.10.Καταπολέμηση του αντισημιτισμού (B8-0383/2017, B8-0388/2017)
  8.11.Διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 (Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) (B8-0382/2017)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (486 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2478 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου