Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 1. juuni 2017 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Meedia poliitilise kuritarvitamise oht Tšehhi Vabariigis (arutelu)
 4.Ühtne viisavorm (arutelu)
 5.Kaitset vajavate täisealiste kaitsmine (arutelu) (arutelu)
 6.Ettepanek võtta vastu liidu õigusakt (vt protokoll)
 7.Hääletused
  7.1.Béla Kovácsi puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0203/2017 - Heidi Hautala) (hääletus)
  7.2.Raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes kohaldatavad käibemaksumäärad (A8-0189/2017 - Tom Vandenkendelaere) (hääletus)
  7.3.Internetiühendus majanduskasvu, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse suurendamiseks: Euroopa gigabitiühiskond ja 5G (A8-0184/2017 - Michał Boni) (hääletus)
  7.4.Kaitset vajavate täisealiste kaitsmine (A8-0152/2017 - Joëlle Bergeron) (hääletus)
  7.5.Ukraina suhtes ajutiste ühepoolsete kaubandusmeetmete kehtestamine (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (hääletus)
  7.6.Ühtne viisavorm (A8-0028/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (hääletus)
  7.7.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar) (hääletus)
  7.8.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 (B8-0384/2017) (hääletus)
  7.9.Euroopa tööstuse digiteerimine (A8-0183/2017 - Reinhard Bütikofer) (hääletus)
  7.10.Euroopa uus arengukonsensus „Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ (B8-0387/2017, B8-0390/2017) (hääletus)
  7.11.Vastupidavus kui ELi välistegevuse strateegiline prioriteet (B8-0381/2017) (hääletus)
  7.12.Antisemitismi vastu võitlemine (B8-0383/2017, B8-0388/2017) (arutelu)
  7.13.ÜRO kõrgetasemeline konverents säästva arengu eesmärgi nr 14 rakendamise toetuseks (ÜRO ookeanikonverents) (B8-0382/2017) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Internetiühendus majanduskasvu, konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse suurendamiseks: Euroopa gigabitiühiskond ja 5G (A8-0184/2017 - Michał Boni)
  8.2.Kaitset vajavate täisealiste kaitsmine (A8-0152/2017 - Joëlle Bergeron)
  8.3.Ukraina suhtes ajutiste ühepoolsete kaubandusmeetmete kehtestamine (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
  8.4.Ühtne viisavorm (A8-0028/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  8.5.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)
  8.6.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti mitmeaastane raamistik aastateks 2018–2022 (B8-0384/2017)
  8.7.Euroopa tööstuse digiteerimine (A8-0183/2017 - Reinhard Bütikofer)
  8.8.Euroopa uus arengukonsensus „Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ (B8-0387/2017, B8-0390/2017)
  8.9.Vastupidavus kui ELi välistegevuse strateegiline prioriteet (B8-0381/2017)
  8.10.Antisemitismi vastu võitlemine (B8-0383/2017, B8-0388/2017)
  8.11.ÜRO kõrgetasemeline konverents säästva arengu eesmärgi nr 14 rakendamise toetuseks (ÜRO ookeanikonverents) (B8-0382/2017)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 11.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 12.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (486 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2478 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika