Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2017. gada 1. jūnijs - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Politisku pārkāpumu risks attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem Čehijas Republikā (debates)
 4.Vienota vīzu forma (debates)
 5.Mazāk aizsargātu pieaugušo aizsardzība (debates) (debates)
 6.Savienības tiesību akta priekšlikums (sk. protokolu)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Pieprasījums atcelt Béla Kovács imunitāti (A8-0203/2017 - Heidi Hautala) (balsošana)
  7.2.Pievienotās vērtības nodokļa likmes, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem (A8-0189/2017 - Tom Vandenkendelaere) (balsošana)
  7.3.Interneta savienojamība izaugsmei, konkurētspējai un kohēzijai: Eiropas gigabitu sabiedrība un 5G (A8-0184/2017 - Michał Boni) (balsošana)
  7.4.Mazāk aizsargātu pieaugušo aizsardzība (A8-0152/2017 - Joëlle Bergeron) (balsošana)
  7.5.Pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešana attiecībā uz Ukrainu (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (balsošana)
  7.6.Vienota vīzu forma (A8-0028/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (balsošana)
  7.7.Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar) (balsošana)
  7.8.Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam (B8-0384/2017) (balsošana)
  7.9.Eiropas rūpniecības digitalizācija (A8-0183/2017 - Reinhard Bütikofer) (balsošana)
  7.10.Jauns Eiropas Konsenss attīstības jomā — mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne (B8-0387/2017, B8-0390/2017) (balsošana)
  7.11.Noturība kā ES ārējās darbības stratēģiskā prioritāte (B8-0381/2017) (balsošana)
  7.12.Antisemītisma apkarošana (B8-0383/2017, B8-0388/2017) (debates)
  7.13.ANO augsta līmeņa konference 14. ilgtspējīgas attīstības mērķa īstenošanas atbalstam (ANO Okeānu konference) (B8-0382/2017) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.Interneta savienojamība izaugsmei, konkurētspējai un kohēzijai: Eiropas gigabitu sabiedrība un 5G (A8-0184/2017 - Michał Boni)
  8.2.Mazāk aizsargātu pieaugušo aizsardzība (A8-0152/2017 - Joëlle Bergeron)
  8.3.Pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešana attiecībā uz Ukrainu (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
  8.4.Vienota vīzu forma (A8-0028/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  8.5.Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)
  8.6.Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam (B8-0384/2017)
  8.7.Eiropas rūpniecības digitalizācija (A8-0183/2017 - Reinhard Bütikofer)
  8.8.Jauns Eiropas Konsenss attīstības jomā — mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne (B8-0387/2017, B8-0390/2017)
  8.9.Noturība kā ES ārējās darbības stratēģiskā prioritāte (B8-0381/2017)
  8.10.Antisemītisma apkarošana (B8-0383/2017, B8-0388/2017)
  8.11.ANO augsta līmeņa konference 14. ilgtspējīgas attīstības mērķa īstenošanas atbalstam (ANO Okeānu konference) (B8-0382/2017)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 11.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 12.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (486 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2478 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika