Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 1 czerwca 2017 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Ryzyko politycznego nadużycia mediów w Republice Czeskiej (debata)
 4.Jednolity formularz wizowy (debata)
 5.Ochrona osób dorosłych szczególnej troski (debata) (debata)
 6.Wniosek dotyczący aktu Unii: Patrz protokól
 7.Głosowanie
  7.1.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Béli Kovácsa (A8-0203/2017 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  7.2.Stawki podatku od wartości dodanej stosowane do książek, gazet i czasopism (A8-0189/2017 - Tom Vandenkendelaere) (głosowanie)
  7.3.Łączność internetowa na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G (A8-0184/2017 - Michał Boni) (głosowanie)
  7.4.Ochrona osób dorosłych szczególnej troski (A8-0152/2017 - Joëlle Bergeron) (głosowanie)
  7.5.Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (głosowanie)
  7.6.Jednolity formularz wizowy (A8-0028/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (głosowanie)
  7.7.Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar) (głosowanie)
  7.8.Wieloletnie ramy dla Agencji Praw Podstawowych UE na lata 2018–2022 (B8-0384/2017) (głosowanie)
  7.9.Cyfryzacja europejskiego przemysłu (A8-0183/2017 - Reinhard Bütikofer) (głosowanie)
  7.10.Nowy konsensus europejski w sprawie rozwoju – nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość (B8-0387/2017, B8-0390/2017) (głosowanie)
  7.11.Odporność jako priorytet strategiczny działań zewnętrznych UE (B8-0381/2017) (głosowanie)
  7.12.Zwalczanie antysemityzmu (B8-0383/2017, B8-0388/2017) (debata)
  7.13.Konferencja wysokiego szczebla ONZ w sprawie wsparcia wdrażania 14. celu zrównoważonego rozwoju (konferencja ONZ nt. oceanów) (B8-0382/2017) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Łączność internetowa na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G (A8-0184/2017 - Michał Boni)
  8.2.Ochrona osób dorosłych szczególnej troski (A8-0152/2017 - Joëlle Bergeron)
  8.3.Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
  8.4.Jednolity formularz wizowy (A8-0028/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  8.5.Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)
  8.6.Wieloletnie ramy dla Agencji Praw Podstawowych UE na lata 2018–2022 (B8-0384/2017)
  8.7.Cyfryzacja europejskiego przemysłu (A8-0183/2017 - Reinhard Bütikofer)
  8.8.Nowy konsensus europejski w sprawie rozwoju – nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość (B8-0387/2017, B8-0390/2017)
  8.9.Odporność jako priorytet strategiczny działań zewnętrznych UE (B8-0381/2017)
  8.10.Zwalczanie antysemityzmu (B8-0383/2017, B8-0388/2017)
  8.11.Konferencja wysokiego szczebla ONZ w sprawie wsparcia wdrażania 14. celu zrównoważonego rozwoju (konferencja ONZ nt. oceanów) (B8-0382/2017)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 10.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 11.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 12.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (486 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2478 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności