Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 1. júna 2017 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Riziko politického zneužívania médií v Českej republike (rozprava)
 4.Jednotný formát víz (rozprava)
 5.Ochrana zraniteľných dospelých osôb (rozprava) (rozprava)
 6.Návrh aktu Únie: pozri zápisnicu
 7.Hlasovanie
  7.1.Žiadosť o zbavenie imunity Bélu Kovácsa (A8-0203/2017 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  7.2.Sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká (A8-0189/2017 - Tom Vandenkendelaere) (hlasovanie)
  7.3.Internetové pripojenie pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť: európska gigabitová spoločnosť a 5G (A8-0184/2017 - Michał Boni) (hlasovanie)
  7.4.Ochrana zraniteľných dospelých osôb (A8-0152/2017 - Joëlle Bergeron) (hlasovanie)
  7.5.Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (hlasovanie)
  7.6.Jednotný formát víz (A8-0028/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (hlasovanie)
  7.7.Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2018 – 2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar) (hlasovanie)
  7.8.Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2018 – 2022 (B8-0384/2017) (hlasovanie)
  7.9.Digitalizácia európskeho priemyslu (A8-0183/2017 - Reinhard Bütikofer) (hlasovanie)
  7.10.Nový Európsky konsenzus o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť (B8-0387/2017, B8-0390/2017) (hlasovanie)
  7.11.Odolnosť ako strategická priorita vonkajšej činnosti EÚ (B8-0381/2017) (hlasovanie)
  7.12.Boj proti antisemitizmu (B8-0383/2017, B8-0388/2017) (rozprava)
  7.13.Konferencia OSN na vysokej úrovni na podporu vykonávania cieľa udržateľného rozvoja č. 14 (konferencia OSN o oceáne) (B8-0382/2017) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Internetové pripojenie pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť: európska gigabitová spoločnosť a 5G (A8-0184/2017 - Michał Boni)
  8.2.Ochrana zraniteľných dospelých osôb (A8-0152/2017 - Joëlle Bergeron)
  8.3.Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
  8.4.Jednotný formát víz (A8-0028/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  8.5.Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2018 – 2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)
  8.6.Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2018 – 2022 (B8-0384/2017)
  8.7.Digitalizácia európskeho priemyslu (A8-0183/2017 - Reinhard Bütikofer)
  8.8.Nový Európsky konsenzus o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť (B8-0387/2017, B8-0390/2017)
  8.9.Odolnosť ako strategická priorita vonkajšej činnosti EÚ (B8-0381/2017)
  8.10.Boj proti antisemitizmu (B8-0383/2017, B8-0388/2017)
  8.11.Konferencia OSN na vysokej úrovni na podporu vykonávania cieľa udržateľného rozvoja č. 14 (konferencia OSN o oceáne) (B8-0382/2017)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 11.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 12.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (486 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2478 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia