Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 1 juni 2017 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Risk för politiskt missbruk av medier i Tjeckien (debatt)
 4.Enhetlig utformning av visumhandlingar
 5.Skydd för utsatta vuxna (debatt) (debatt)
 6.Förslag till unionsrättsakt: se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Begäran om upphävande av Béla Kovács immunitet (A8-0203/2017 - Heidi Hautala) (omröstning)
  7.2.Mervärdesskattesatser på böcker, tidningar och tidskrifter (A8-0189/2017 - Tom Vandenkendelaere) (omröstning)
  7.3.Internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G (A8-0184/2017 - Michał Boni) (omröstning)
  7.4.Skydd för utsatta vuxna (A8-0152/2017 - Joëlle Bergeron) (omröstning)
  7.5.Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa) (omröstning)
  7.6.Enhetlig utformning av visumhandlingar (A8-0028/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann) (omröstning)
  7.7.Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar) (omröstning)
  7.8.Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (B8-0384/2017) (omröstning)
  7.9.Digitalisering av den europeiska industrin (A8-0183/2017 - Reinhard Bütikofer) (omröstning)
  7.10.Det nya europeiska samförståndet om utveckling – vår värld, vår värdighet, vår framtid (B8-0387/2017, B8-0390/2017) (omröstning)
  7.11.Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (B8-0381/2017) (omröstning)
  7.12.Bekämpning av antisemitism (B8-0383/2017, B8-0388/2017) (debatt)
  7.13.FN-konferens på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 för hållbar utveckling (FN:s oceankonferens) (B8-0382/2017) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G (A8-0184/2017 - Michał Boni)
  8.2.Skydd för utsatta vuxna (A8-0152/2017 - Joëlle Bergeron)
  8.3.Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina (A8-0193/2017 - Jarosław Wałęsa)
  8.4.Enhetlig utformning av visumhandlingar (A8-0028/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
  8.5.Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)
  8.6.Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (B8-0384/2017)
  8.7.Digitalisering av den europeiska industrin (A8-0183/2017 - Reinhard Bütikofer)
  8.8.Det nya europeiska samförståndet om utveckling – vår värld, vår värdighet, vår framtid (B8-0387/2017, B8-0390/2017)
  8.9.Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (B8-0381/2017)
  8.10.Bekämpning av antisemitism (B8-0383/2017, B8-0388/2017)
  8.11.FN-konferens på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 för hållbar utveckling (FN:s oceankonferens) (B8-0382/2017)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 11.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 12.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (486 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2478 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy