Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

Η κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του τομέα της αλιείας στη Μεσόγειο (συζήτηση)
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος ( NI). – Κύριε Πρόεδρε, η αλιεία αποτελεί για τις παράκτιες χώρες σημαντικό παράγοντα για την επιβίωση του πληθυσμού τους και, παράλληλα, σημαντικό παράγοντα της οικονομίας της χώρας, διότι η εκμετάλλευση του δευτερογενούς τομέα της μεταποιήσεως απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους. Το ίδιο συμβαίνει και στη Μεσόγειο με τη διαφορά ότι στη Μεσόγειο υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε, κατ’ αρχάς, υπεραλίευση. Τα αποθέματα των ιχθύων αλιεύονται σε ποσοστό μεγαλύτερο της μεγίστης βιώσιμης αποδόσεως, με αποτέλεσμα, σταδιακά, να εξαντλούνται. Επίσης υπάρχει μεγάλη μόλυνση, λόγω εξορύξεως πετρελαίου και αερίου και, τέλος, υπάρχει ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τρίτες χώρες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της καταστάσεως είναι η Ελλάδα, η οποία έχει κατακλυστεί από χιλιάδες ψάρια που προέρχονται από την Τουρκία σε πολύ φθηνές τιμές, λόγω του ότι μετά το περσινό πραξικόπημα έχει υποτιμηθεί σημαντικά η τουρκική λίρα και έτσι υπάρχει αυτός ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα, πρέπει να συνεργαστούν οι χώρες της Μεσογείου, να μεταφέρουν την αλιευτική πολιτική στις τρίτες χώρες, να ελέγξουν τις ακτές τους και, τέλος, να μην επιτρέψουν στις ΜΚΟ να παρεμβαίνουν διότι εκείνο που κάνουν αυτές είναι να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των διεθνών χρηματοδοτών τους.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου