Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2061(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0197/2017

Esitatud tekstid :

A8-0197/2017

Arutelud :

PV 12/06/2017 - 18
CRE 12/06/2017 - 18

Hääletused :

PV 14/06/2017 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0260

Istungi stenogramm
Esmaspäev, 12. juuni 2017 - Strasbourg Uuendatud versioon

18. Vajadus koostada ELi strateegia soolise pensionilõhe kaotamiseks ja ärahoidmiseks (lühiettekanne)
Sõnavõttude video
Protokoll
MPphoto
 

  President. – The next item is the report by Constance Le Grip, on behalf of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality, on the need for an EU strategy to end and prevent the gender pension gap (2016/2061(INI)) (A8—0197/2017).

My understanding is that the rapporteur cannot be present, so Ms Kozłowska—Rajewicz will step in for her.

 
  
MPphoto
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, zastępca sprawozdawcy. – Panie Przewodniczący! Luka emerytalna to średnia różnica pomiędzy emeryturą kobiet i mężczyzn. W Unii Europejskiej wynosi ona 39 %. To oczywiście średnia, bo są kraje, które mają lukę w okolicy 45 %, i takie, gdzie jest to tylko 5 %. Musimy zdać sobie sprawę, że dzisiejsza luka jest konsekwencją kilkudziesięcioletniej historii funkcjonowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Cokolwiek dziś postanowimy, nie wpłyniemy na teraźniejszość, ale możemy zmienić przyszłość. Dlatego w sprawozdaniu Constance Le Grip mówimy o zapobieganiu luce emerytalnej w przyszłości.

Luka emerytalna jest konsekwencją różnic w przebiegu całożyciowej kariery zawodowej kobiet i mężczyzn. Każda dyskontynuacja w pracy zawodowej, każda przerwa na urodzenie i opiekę nad dzieckiem, każdy przypadek pracy na część etatu zamiast na cały etat, opóźnienie awansu, gorzej wynegocjowane pierwsze wynagrodzenie obniża wysokość emerytury. Podobnie działa luka płacowa czy praca w gorzej płatnych sektorach i na niższych stanowiskach. Wszystkie te cechy – praca na część etatu, z przerwami, przy niższej pensji – częściej dotykają kobiety niż mężczyzn. Dlatego to kobiety maja niższą emeryturę niż mężczyźni, szczególnie kobiety z dziećmi. To dodatkowy, zawstydzający aspekt tej historii. Kobiety z powodu macierzyństwa później niż mężczyźni wchodzą na rynek pracy, z powodu opieki nad rodzicami i wnukami wcześniej z rynku pracy wychodzą, ostrożniej negocjują pierwszą pensję, wolniej awansują. Czasami całymi latami przebywają poza rynkiem pracy. Nieprzypadkowo najwyższy wskaźnik zatrudnienia kobiet w UE jest w grupie wiekowej 40–50 lat. Nieprzypadkowo wskaźnik zatrudnienia kobiet po 65 roku życia wynosi w UE 8 %.

Szanowni Państwo! Przyczyny, dla których kobiety wypracowują niższą emeryturę kumulują się w ciągu całego życia zawodowego. Stąd luka emerytalna to najlepszy, najbardziej sumaryczny wskaźnik nierówności płciowej – o wiele trafniejszy i prawdziwszy niż luka płacowa, bo obejmujący szersze spektrum czasu i przyczyn, a także efektów. Czas zacząć go używać.

40 % przepaść w emeryturach pomiędzy kobietami a mężczyznami w najbogatszej gospodarce światowej opartej na wartościach sprawiedliwości społecznej jest zawstydzająca. Nic dziwnego, że politycy prześcigają się w pomysłach, jak temu zjawisku zaradzić. Niestety nie wszystkie pomysły są dobre.

Główna przyczyna luki emertytalnej leży w niższej partycypacji kobiet w rynku pracy, krótszej pracy za niższą pensję. Dlatego właśnie na rynku pracy musimy szukać rozwiązań. Propozycja Komisji Europejskiej – pakiet dotyczący równowagi między życiem zawodowym a prywatnym – wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Piszemy o tym w sprawozdaniu.

Kobiety muszą mieć szanse wypracować swoją emeryturę, ale nie może to się odbywać kosztem rodziny. Dlatego konieczna jest kompensacja przerw w pracy wynikających z urodzenia dziecka poprzez odprowadzanie przez państwo składek emerytalnych za czas spędzony na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim. Jednak to działanie musi być utrzymane w racjonalnych ramach. Trzeba szukać odpowiedzi na lukę emerytalną także w systemie emerytalnym, ale proponowanie np. gwarantowanej emerytury niezależnie od historii pracy – bo i takie propozycje padały podczas pracy nad sprawozdaniem – musi spotkać się ze sprzeciwem polityków szukających skutecznych i trwałych rozwiązań, skupionych na luce płciowej, a nie na emeryturach jako takich.

Przedstawiane sprawozdanie autorstwa Constance Le Grip stanowi zrównoważoną, racjonalną propozycję, w której zgodnie z opiniami ekspertów łączymy lukę emerytalną i potencjalne rozwiązania z przyczynami tego zjawiska. Apeluję do wszystkich posłów o poparcie tej racjonalnej linii, gdyż utrzymywanie status quo jest nieakceptowalne, a ekspertyzy mówią jasno: system emerytalny w niewielkim stopniu odpowiada za niskie emerytury kobiet. Aby zamknąć lukę emerytalną, trzeba umożliwić kobietom na sprawiedliwych zasadach wypracowanie emerytury zgodnej z ich zawodowym przygotowaniem i potencjałem. Trzeba też stale monitorować lukę emerytalną, do czego potrzebujemy odpowiednio zbieranych danych oraz odpowiednich wskaźników, aby korygować swoje polityki i ograniczać lukę emerytalną w przyszłości.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria (PPE). – Senhor Presidente, Senhor Comissário, o relatório Le Grip tem o enorme mérito de dar visibilidade ao problema da disparidade nas pensões dos homens e das mulheres na União Europeia.

Apesar do aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho nas últimas décadas e da redução das diferenças salariais entre os sexos, ainda são grandes as diferenças de género no mercado de trabalho e nas atividades domésticas.

O facto de, em média, na União Europeia as pensões de reforma das mulheres serem 38 % mais baixas do que as dos homens, além de, obviamente, aumentar o risco de pobreza das mulheres idosas, representa uma acumulação de desequilíbrios e desigualdades de género ao longo da vida ativa. Além de auferirem salários mais baixos, são as mulheres que veem a sua trajetória profissional e, logo, a continuidade das suas contribuições mais vezes interrompida, quer pelo facto de serem elas as que mais responsabilidades têm na família quer por serem elas que exercem mais trabalhos informais e precários.

A igualdade de género e a não discriminação são princípios fundamentais da União Europeia. Reduzir o fosso entre géneros em matéria de pensões passa por alterar o modelo patriarcal dos sistemas de proteção social concebidos há setenta anos e por prevenir e combater a dupla exclusão que afeta as mulheres na vida ativa e, mais tarde, na proteção social a que têm direito, na velhice.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – EP ve své zprávě pravdivě odhaluje to, že důvodem rozdílu v důchodech žen a mužů je přerušení profesní kariéry a menší počet tzv. odpracovaných let v důsledku neplacené práce, kterou ženy a matky vykonávají ve svých rodinách.

Známe to z praxe. Je prokázáno statisticky, že rozdíly rostou v závislosti na počtu dětí. Pokud žena má 3 a více dětí, znamená to až o 20 % větší rozdíl. Jinými slovy, žena matka, která pečuje o děti, investuje svůj čas do jejich výchovy a zajišťuje budoucnost národa, taková žena je diskriminovaná a její práce není uznaná.

EU nemůže diktovat členským státům, jak to mají udělat, ale je tedy na nich, na členských státech, zda upraví výši příjmů, zda upraví systémy důchodového pojištění, zda povzbudí rodiče ke sdílenému čerpání a odpovědnosti. Strategie EU ale musí spočívat v zásadní výzvě, podpoře mateřství a ocenění práce pečujících rodičů.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Já chci úvodem říci, že i ČR v této položce má poměrně hodně bílých míst, která nedokázala zatím splnit, ale pokud jde o to evropské téma, já bych chtěl říci, že – možná, že to bude znít až troufale –, ale není možné, aby byl zcela totožný důchod.

Rovnost důchodů ekonomicky rozhodně jako kategorie nemůže existovat, musí to být zásluhový systém. Mělo by se rovněž zhodnotit, že žena ta léta věnovala výchově potomků, že ta léta nadále platí do toho systému, který má udržet sociální stabilitu. Já jsem přesvědčen o tom, že zásluhovost by měla být zhodnocena i v tom, co žena vykonala pro tu společnost.

Se vším, co zde řekli kolegové, souhlasím. Jenom si prosím uvědomme, že rovněž ženy tedy žijí delším životem, je to v průměru o 5 let, a že vlastně dostávají vyplaceno v tom systému tedy delší dobu, to je také nutno zhodnotit.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, come emerge dalla relazione Le Grip, in Europa esiste una discriminazione di genere che inerisce tanto a una maggiore difficoltà di accesso delle donne al mercato del lavoro, quanto alla differenza di retribuzione, con un conseguente gap pensionistico che espone le donne a rischio povertà.

Eppure la parità di retribuzione fra lavoratori di sesso maschile e femminile costituisce un principio fondamentale dell'Unione. Garantire a tutti i cittadini, oggi e in futuro, un reddito di pensione adeguato e sostenibile è uno degli obiettivi europei prioritari. Occorre quindi dare una risposta europea che affronti le variabili da cui origina il divario pensionistico di genere. Occorre una strategia mirata a colmare il gap retributivo e altresì la previsione di misure che facilitino la conciliabilità tra lavoro e vita privata e il riconoscimento ai fini contributivi degli anni di assistenza familiare, compito che normalmente grava sulle donne.

Dobbiamo promuovere e realizzare una reale eguaglianza fra uomo e donna, nella consapevolezza del contributo che le donne, con il loro lavoro dentro e fuori casa, portano a beneficio dell'intera società.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). – Téma rozdílu mezi platy mužů a žen se objevuje každý rok, když Evropská komise zveřejní tyto statistiky. Pokud jsou ale ženy stále platově diskriminovány, nemůže nás překvapovat, že ve stáří pobírají v průměru také o 40 % nižší důchod.

Hlavní důvody jsou dobře popsány ve zprávě paní kolegyně Le Gripové. Ženy pracují častěji než muži ve špatně placených odvětvích a častěji také pečují o rodinu, děti nebo staré rodiče. Na jedné straně se tedy od žen stále očekává, že budou pečovat o druhé, na straně druhé však není tato péče společností doceněna. Ženy přitom mohou udržet krok s vývojem svých profesí po návratu z mateřské dovolené, pokud mají k dispozici dostatečnou síť kvalitních jeslí a školek a pokud mohou pokračovat v práci na pružný pracovní úvazek.

Nestačí tedy jen přijímat další závazky a strategické dokumenty, ale musíme se zasadit o to, aby členské státy tato opatření co nejdříve zavedly do praxe. V opačném případě se zde ke stejné debatě budeme scházet stále i v příštích letech.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η συζήτηση για την ανάπτυξη στρατηγικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξαλειφθεί και να προληφθεί σε μεγάλο βαθμό το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών νομίζω ότι αναδεικνύει τα αίτια τα οποία έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Πρώτα από όλα, υπήρχε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεκαετίες ολόκληρες, ένα χάσμα σε σχέση με τις αμοιβές ανδρών και γυναικών. Επομένως, αυτό επηρεάζει άμεσα και τις συντάξεις. Το δεύτερο θέμα είναι ότι οι γυναίκες απασχολούνται σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης, με αποτέλεσμα να μην έχουν πολύ αυξημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Επίσης, ασχολούνται, ιδίως, έντονα στον αγροτικό τομέα, παραταύτα δεν αναγνωρίζεται αυτή η εργασία τους. Άρα, λοιπόν, πρέπει να ληφθούν μέτρα σημαντικά. Υπάρχει αυτό το χάσμα και στην Ελλάδα, όπου πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουν καθηλωθεί οι συντάξεις. Μέχρι το 2022, δεν θα υπάρξει καμία αύξηση. Και θα υπάρχει πάγωμα ποιων συντάξεων; Αυτών που ήδη έχουν μειωθεί κατά 60% με αποφάσεις της τρόικας.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR). – Vážený pán predsedajúci, iste je nespravodlivé, že v Európskej únii v priemere muži okolo 65 rokov a viac dostávajú o 38 % vyšší dôchodok ako ženy. Zároveň musíme ujasniť, že dôchodkový systém spadá pod sociálny systém členských štátov, a preto to má byť plne v ich kompetencii. Dlhodobým problémom všetkých členských štátov, teda aj Slovenska, je situácia mužov či žien, ktorí strávia istý čas mimo pracovného procesu starostlivosťou o rodinného príslušníka, pričom sa im do dôchodku nezapočíta. Som preto presvedčený, že ženy aj muži musia mať slobodu si vybrať, aká forma starostlivosti bude ich dieťaťu či nezaopatrenému členovi v domácnosti vyhovovať. Ja považujem za najlepšiu domácu starostlivosť. Na Slovensku ale úplne absentuje ohodnotenie takejto domácej práce. Pokiaľ si spoločnosť nebude ceniť takúto prácu, tak výsledkom budú nespravodlivé dôchodky. Ale treba povedať, že skutočným problémom Slovenska sú hlavne celkovo nízke dôchodky. Ako možno odôvodniť, že naše dôchodkyne majú výrazne väčší problém si zaobstarať základné potraviny či lieky ako muži, pričom na Slovensku je rozdiel v tých dôchodkoch druhý najnižší v EÚ v priemere – len 8 %. Sú to alarmujúco nízke dôchodky celkovo, spôsobené aj prácou načierno.

 
  
MPphoto
 

  Arne Gericke (ECR). – Herr Präsident! Ich glaube, uns liegt hier ein bestimmter Gedankenfehler vor. Es geht natürlich darum, dass generell Frauen etwa 20 % weniger verdienen als Männer und dadurch natürlich hier schon ein Ungleichgewicht besteht. Aber wenn wir von dem einen Problem sprechen, dass Frauen eben auch Kinder kriegen und dadurch Auszeiten haben im Beruf, dann ist das das Problem, das zentrale Problem in ganz Europa, in allen 28 Mitgliedstaaten – noch 28 Mitgliedstaaten.

Insofern geht es hier darum, dass die Familienarbeit nicht anerkannt wird. Wenn in der Krippe, im Kindergarten oder auch im Kinderheim Arbeit bezahlt wird, die in der Familie kostenlos erbracht wird, dann kommt es zu einem Ungleichgewicht, und hier muss es einen Ausgleich geben: dass es ein Erziehungsgehalt gibt, das eben diesen anderen angepasst wird, dass Familienarbeit anerkannt wird, dass auch eine Wiedereingliederung ins Berufsleben stattfindet und dass es steuerlich ein Familiensplitting gibt, dass Kinder mitberechnet werden und dadurch dieses Ungleichgewicht auch steuerlich nicht entsteht.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL). – Senhor Presidente, a disparidade no valor das pensões entre homens e mulheres tem causas objetivas. Às sistemáticas discriminações impostas à mulher ao longo de toda a sua vida ativa, na maternidade, no acesso ao trabalho e nos valores dos salários, maior vulnerabilidade ao trabalho precário e à pobreza, somam-se as consequências da política de austeridade e de direita que impõem em toda a Europa e em Portugal um brutal ataque aos direitos sociais e laborais.

Contrariar políticas de baixos salários, impor o princípio de salário igual para trabalho igual, valorizar a contratação coletiva, combater a precariedade, proteger a maternidade, criar redes públicas de cuidados para as crianças e idosos, a defesa integral de uma segurança social pública, universal e solidária como única garantia do direito a uma pensão de reforma digna são apenas algumas medidas urgentes e necessárias para reverter, no futuro, estas disparidades.

No imediato, urge implementar a atualização de pensões e rejeitar qualquer relação entre o aumento da esperança média de vida e a idade da reforma.

 
  
MPphoto
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL). – Señor presidente, en primer lugar, como ponente de opinión de la Comisión de Empleo, querría agradecer el trabajo colectivo a todos los ponentes alternativos, porque considero que ha sido muy positivo y que habría sentado las bases para diseñar una estrategia contra una brecha de género en pensiones que se sitúa hoy en el 39 % en la Unión Europea.

Desafortunadamente, la ponente, aludiendo a un conflicto de competencias en lo que en realidad eran diferencias políticas con la opinión de la Comisión de Empleo, eliminó párrafos que hacían frente a las causas estructurales de la discriminación laboral, que multiplican sus efectos llegada la edad de jubilación. Y ya vemos lo que le importa a la ponente combatir la brecha de género cuando ha preferido hoy estar en un acto político de su partido en lugar de estar aquí defendiendo su informe en esta Cámara.

Continúo refiriéndome a las enmiendas que planteamos desde la Comisión de Empleo para solventar estos párrafos que han sido eliminados; se refieren a la dignificación laboral y salarial de los sectores más precarios y feminizados, el fortalecimiento de los sistemas públicos de pensiones y los objetivos para combatir la discriminación laboral de la mujer.

 
  
MPphoto
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL). – Senhor Presidente, eu quero chamar a atenção aqui, hoje, para a disparidade nas pensões que existe também na atividade agrária, especialmente para aquelas agricultoras que desenvolvem a sua atividade no âmbito da exploração agrária familiar.

Normalmente, começam a sua quotização mais tarde e depois, logicamente, têm menos anos de quotização social. Em muitos casos, permanecem invisíveis durante toda a sua vida laboral, chegando assim as situações de forte dependência dos maridos numa idade avançada e também a muitas situações de pobreza.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Carlos Moedas, Member of the Commission. – Mr President, on behalf of my colleague Věra Jourová, let me thank everyone here for the work in this House on this very important topic.

Women account for almost two-thirds of pensioners in the EU, and they receive pensions which are, on average, 38% lower than men. They make up the bulk of the pensioners who have small pensions. As a result, many women experience retirement under financial constraints and with an increased loss of independence, as some of you described. Older women are also far more likely than men to live alone and with limiting disabilities. This makes their lower pensions even less adequate. Simply put, older women in the EU are at higher risk of poverty and social exclusion then older men.

The Commission is glad to see that the European Parliament has taken up this major issue, and I would like to thank Ms Le Grip and Ms Kozłowska—Rajewicz for their hard work on this report. It rightly puts emphasis on how to improve women’s ability to build up pension entitlements. But, unfortunately, the gender gap in pensions is likely to persist as long as women continue to earn less and are more likely to interrupt their careers and to work part—time. These factors further reinforce the gap. We need decisive action to increase women’s participation on the labour market. We need to ensure that they are no longer obliged to choose between their family and their professional career. We also want to give fathers more opportunities to take on more family responsibilities. This is precisely the aim of the initiative to support work-life balance for parents and carers which the Commission adopted in April 2017. This package of legislative and non-legislative actions is one of the concrete initiatives, putting the principles of the pillar of social rights into action.

In addition, the Commission is committed to taking action against the root causes of the gender pay gap. Discrimination on the grounds of gender is still prevalent at work, so strong monitoring and enforcement of existing rights is more necessary than ever. We will continue to support stakeholders in their effort to break the glass ceiling, to combat segregation on the labour market, to improve women’s access to high—earning professions and to ensure that skills, efforts and responsibilities are recognised in all sectors. Action is needed to close gaps on the labour market, but it is equally important to guarantee decent pensions to current pensioners. We need to take into account the situation of older women who have already reached, or are nearing, retirement age.

I hear and share your concerns that recent pension reforms may actually exacerbate inequalities. We will be vigilant and further investigate the effect of a shift towards a multi-pillar system. For instance, in the framework of the 2018 Pension Adequacy Report, we will continue to draw attention to gender gaps in our cooperation with the Member States on pensions.

 
  
MPphoto
 

  President. – Commissioner, thank you for your words and for being with us here this evening.

The debate is closed.

The vote will take place on Wednesday, 14 June 2017.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. – Δυστυχώς, το χάσμα μεταξύ των συντάξεων γυναικών και ανδρών στην ΕΕ, παραμένει αγεφύρωτο. Πολύ θλιβερό είναι το γεγονός πως η Κύπρος καταγράφει μία από τις υψηλότερες επιδόσεις όσον αφορά στη διαφορά που υπάρχει στις συντάξεις των δύο φύλων. Εμείς στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις κάθε προσπάθεια για επίτευξη πραγματικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, αλλά και πρόληψης της φτώχειας και της ευάλωτης κατάστασης στην οποία κινδυνεύουν να περιέλθουν οι γυναίκες που λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις. Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητη μια συνολική και γενικευμένη στρατηγική αντιμετώπισης τους συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. – Studii recente la nivel european arată că în ultimii cinci ani decalajul pensiilor dintre bărbați și femei a continuat să crească în mai mult de jumătate dintre statele membre. De asemenea, criza financiară din ultimii ani a avut un impact negativ asupra veniturilor multor femei, iar, în multe dintre statele membre, între 11 și 36 % dintre femei nu beneficiază de niciun fel de pensie, ca urmare, în special, a unor fenomene de discriminare, de segregare și de întrerupere a parcursului profesional. În aceste condiții, este important ca statele membre, în colaborare cu executivul european, să facă eforturi pentru a combina politicile privind pensiile cu politici adecvate privind munca și îmbătrânirea activă, pentru a reduce disparitățile de gen în materie de remunerare și de pensii prin încurajarea cooperării și schimburilor de bune practici între statele membre, pentru a evita discriminarea în ceea ce privește formarea și promovarea profesională și a carierei femeilor. Susțin totodată propunerea raportorului privind necesitatea ca statele membre să pună în aplicare recomandările Comisiei referitoare la transparența salariilor, descrierile și clasificarea locurilor de muncă neutre din punctul de vedere al genului, inversarea sarcinii probei când vine vorba de contestarea discriminării de gen la locul de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. – La pension de retraite est devenue la source principale de revenu de 25% des citoyens de l’UE. Ce nombre va doubler d’ici à 2060 du fait du vieillissement de la population. L’enjeu est donc primordial, notamment pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale de nos ainés. Si l’organisation des systèmes de retraite est une compétence exclusive des États membres, l’UE a une compétence de soutien (article 153 TFUE). Malheureusement, nous faisons le constat d’une inégalité entre les hommes et les femmes : au sein de l’UE, cet écart était, en 2012, de 38% pour les plus de 65 ans. Les causes en sont le taux élevé de femmes peu rémunérées, la durée du travail et les temps partiels, souvent liés à la maternité. Il faut continuer à lutter contre ces discriminations et garantir une rémunération égale pour un travail égal et une ancienneté équivalente. L’instauration du crédit de points de retraite est un axe envisageable. En revanche, nous nous opposons à la retraite publique minimum (qui confine au salaire minimum européen) ainsi qu’à l’augmentation du nombre d’années minimum de cotisation. Enfin, nous sommes défavorables à l’individualisation des droits à la retraite qui remet en cause l’unité du foyer familial.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), în scris. – Azi, în contextul creșterii speranței de viață, este nevoie mai mult ca oricând să se garanteze egalitatea reală între femei și bărbați, dar și prevenirea situațiilor de sărăcie și vulnerabilitate, care sunt mai susceptibile să afecteze femeile cu pensii mici. Diferența între pensii este în mod clar rezultatul unei serii de inegalități survenite de-a lungul vieții și al parcursului profesional al femeilor, iar Uniunea trebuie să contribuie activ la eliminarea acestora. Din păcate, în anul 2017, în UE continuă să existe diferențe de remunerare între bărbați și femei, acestea ridicându-se la 16,3 % în 2014, ca urmare, în special, a unor fenomene de discriminare, de segregare, dar și de întrerupere a parcursului profesional.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. – Nejednakosti u mirovinama muškaraca i žena u mnogim državama članicama Unije daju razlog za iznimnu zabrinutost. Kao sastavni dio sveobuhvatne strategije u borbi za jednakost spolova u svim sferama života, usklađivanje mirovinskih sustava od iznimne je važnosti za sve članove društva koji su izloženi većem riziku siromaštva zbog sustavnog ograničavanja njihovih prava.

Jaz prosječnog dohotka prije oporezivanja primljenog kao mirovina 2014. iznosio je 39,4 % u dobnoj skupini od 65 i više godina te bilježimo dramatični rast ovih brojki u više od pola država članica u posljednjih pet godina. Niže mirovine žena su neposredna posljedica razlike u plaćama na temelju spola, koje su unatoč zakonodavstvu o ravnopravnosti Unije, još uvijek rasprostranjene u državama članicama Europske unije. Podržavam ovaj Zakonodavni prijedlog zbog dosljedne i nužne potrebe za promjenom razlika u mirovinama muškaraca i žena.

Europska unija ne može dopustiti sustavnu diskriminaciju žena. Mirovina predstavlja glavni izvor dohotka za svakog četvrtog građanina EU-a. Dramatična situacija umirovljenica pogoršat će se ako kao prvo ne podignemo javnu svijest o postojećim nedostacima i potom ne poduzmemo sve potrebne mjere da bi se uklonile postojeće prepreke.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. – Razlike v pokojninah med spoloma ostajajo ena izmed večjih izzivov, ko gre za oblike neenakosti med ženskami in moškimi. Leta 2012 je razlika v pokojninah med spoloma znašala kar 38 % v starostni skupini 65 let in več, kar je nesprejemljivo.

Skrajni čas je, da države članice pričnejo sprejemati ustrezne politike, ki bodo ta problem ustrezno razrešile. Cilj EU je doseči dejansko enakost med ženskami in moškimi, pa tudi preprečiti revščino in ranljivost, ki največkrat prizadene prav ženske z nižjimi pokojninskimi prejemki.

Veliko držav, med njimi tudi Slovenija, uporablja pay as you go sistem, ko gre za pokojninski sistem. To je sistem, kjer mladi plačujejo za starejše. Glede na to, da se razmere med mladimi in starejšimi bistveno spreminjajov korist starejših, kar je seveda dobrodošlo, saj živimo dlje, bodo morale posebej države, ki ta sistem uporabljajo, razmisliti o njegovi nadgradnji.

Na tem mestu se mi zdi pomembno, da je oblikovanje socialnih sistemov v domeni vsake posamezne države, vendar pa glede na problem, ki ga vidim, menim, da bi lahko bila tudi Unija bolj aktivna, predvsem ko gre za vprašanje vzdržnosti pokojninskih sistemov.

Seveda je na koncu dneva odgovornost držav članic, da uvedejo celostni pristop, tako pokojninskih sistemov kot reševanja problematike staranja in vse večje pojavnosti revščine med upokojenkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), pisno. – Spoštovani, močno podpiram sprejetje poročila o potrebi po strategiji EU za odpravo in preprečevanju razlik v pokojninah med spoloma.

Poročilo pregledno in argumentirano odpira problematiko razlik v pokojninah in poziva Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z državami članicami oblikuje strategijo za odpravo teh razlik. Statistični podatki nazorno kažejo, da so razlike plod diskriminatorne obravnave žensk pri zaposlovanju ter nezadovoljivih opredelitev posameznih vrst dela pri pridobivanju pokojninske dobe in pokojninske osnove.

Poziv za strategijo, katere cilj je zmanjševanje in odprava razlik, je zato več kot upravičen. Ob tem moram tudi ponovno izpostaviti nujnost sprejetja strategije Evropske unije kot odziv na demografske spremembe v Evropi in ponavljam poziv Evropski komisiji, naj v sodelovanju z državami članicami pristopi k oblikovanju in sprejetju le-te. Potrebujemo dokument, ki bo izpostavil vse vidike starajoče se družbe v Evropi ter ponudil smernice, kako se na njih odzvati in prilagoditi.

Sporočilo vseh, ki si v Evropskem parlamentu prizadevamo za dostojno življenje starejših v družbi, je jasno in to opozarja tudi to poročilo: dostojna pokojnina je bistvenega pomena za boj proti revščini starejših in pri tem ne smemo pristati na kakršne koli oblike diskriminacije.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika