Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Pondělí, 12. června 2017 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisů z předchozích zasedání: viz zápis
 4.Složení Parlamentu: viz zápis
 5.Žádost o zbavení imunity: viz zápis
 6.Členství v delegacích: viz zápis
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 8.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu): viz zápis
 9.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 10.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení): viz zápis
 11.Předložení dokumentů: viz zápis
 12.Plán práce: viz zápis
 13.Účast Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) (rozprava)
 14.Posouzení provádění programu Horizont 2020 (rozprava)
 15.Stavební kameny politiky soudržnosti EU po roce 2020 - Větší zapojování partnerů a zviditelňování výsledků evropských strukturálních a investičních fondů - Zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami (rozprava)
 16.Stav rybích populací a sociálně-ekonomická situace v odvětví rybolovu ve Středomoří (rozprava)
 17.Efektivnost nákladů sedmého rámcového programu pro výzkum a inovace (krátké přednesení)
 18.Potřeba vypracovat strategii Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu (krátké přednesení)
 19.Osoby bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii (krátké přednesení)
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 22.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (502 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (2192 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí