Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 12. juni 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder: se protokollen
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.Anmodning om ophævelse af immunitet: se protokollen
 6.Delegationernes sammensætning: se protokollen
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 9.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 10.Større forespørgsler (forreningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter): se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Arbejdsplan: se protokollen
 13.Den Europæiske Unions deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (forhandling)
 14.Vurdering af gennemførelsen af Horisont 2020 (forhandling)
 15.Byggesten til EU’s samhørighedspolitik efter 2020 - Større partnerengagement og større synlighed i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde - Specifikke foranstaltninger med hensyn til at yde supplerende bistand til medlemsstater, der er ramt af naturkatastrofer (forhandling)
 16.Status for fiskebestande og fiskerisektorens socioøkonomiske situation i Middelhavsområdet (forhandling)
 17.Omkostningseffektiviteten af det 7. rammeprogram for forskning (kortfattet forelæggelse)
 18.Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel (kortfattet forelæggelse)
 19.Statsløshed i Syd- og Sydøstasien (kortfattet forelæggelse)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 22.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (502 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2192 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik