Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2017. gada 12. jūnijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana (sk. protokolu)
 4.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 5.Pieprasījums atcelt imunitāti (sk. protokolu)
 6.Delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 8.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 9.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 10.Plaša interpelācija (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana) (sk. protokolu)
 11.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 12.Darba kārtība (sk. protokolu)
 13.Savienības dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) (debates)
 14.Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" īstenošanas novērtējums (debates)
 15.ES kohēzijas politikas pamatelementi pēc 2020. gada - Partneru līdzdalības palielināšana un pārredzamības uzlabošana Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā - Īpaši pasākumi, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm (debates)
 16.Zivju krājumu stāvoklis un sociālekonomiskā situācija zivsaimniecības nozarē Vidusjūrā (debates)
 17.Septītās pētniecības pamatprogrammas izmaksu lietderība (īss izklāsts)
 18.Nepieciešamība pēc ES stratēģijas no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai (īss izklāsts)
 19.Bezvalstniecība Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā (īss izklāsts)
 20.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 21.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 22.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (502 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2192 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika