Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 12 juni 2017 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van het voorzitterschap
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen: zie notulen
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 6.Samenstelling delegaties: zie notulen
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 9.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 10.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening): zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Regeling van de werkzaamheden: zie notulen
 13.Participatie van de Unie in het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) (debat)
 14.Beoordeling van de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 (debat)
 15.Bouwstenen voor een cohesiebeleid van de EU na 2020 - De betrokkenheid van de partners en de zichtbaarheid van de resultaten van de Europese structuur- en investeringsfondsen vergroten - Specifieke maatregelen voor het bieden van aanvullende steun aan lidstaten die zijn getroffen door natuurrampen (debat)
 16.Toestand van de visbestanden en sociaal-economische situatie van de visserijsector in de Middellandse Zee (debat)
 17.Kosteneffectiviteit van het zevende onderzoeksprogramma (korte presentatie)
 18.De noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof (korte presentatie)
 19.Staatloosheid in Zuid- en Zuidoost-Azië (korte presentatie)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (502 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2192 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid