Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 12 czerwca 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń: Patrz protokól
 4.Skład Parlamentu: patrz protokół
 5.Wniosek o uchylenie immunitetu : Patrz protokól
 6.Skład delegacji: patrz protokół
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 9.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 10.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b) (składanie dokumentów): Patrz protokól
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Porządek obrad: Patrz protokól
 13.Uczestnictwo Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (debata)
 14.Przegląd wdrażania programu „Horyzont 2020” (debata)
 15.Elementy składowe europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020 - Zwiększenie zaangażowania partnerów i widoczności wyników europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - Szczególne środki w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi (debata)
 16.Stan stad ryb oraz sytuacja społeczno-gospodarcza w sektorze rybołówstwa w regionie Morza Śródziemnego (debata)
 17.Opłacalność 7. programu badań (krótka prezentacja)
 18.Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic (krótka prezentacja)
 19.Bezpaństwowość w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej (krótka prezentacja)
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (502 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2192 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności