Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 12 iunie 2017 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declarațiile Președinției
 3.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare: consultaţi procesul-verbal
 4.Componenţa Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 5.Cerere de ridicare a imunității: consultaţi procesul-verbal
 6.Componenţa delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 8.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 9.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 10.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere): consultaţi procesul-verbal
 11.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 12.Ordinea lucrărilor: consultaţi procesul-verbal
 13.Participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) (dezbatere)
 14.Evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020 (dezbatere)
 15.Elemente constitutive ale politicii de coeziune a UE pentru perioada de după 2020 - Creșterea implicării partenerilor și a vizibilității în procesul de execuție a fondurilor structurale și de investiții europene - Măsuri specifice de acordare a unei ajutor suplimentar statelor membre afectate de dezastre naturale (dezbatere)
 16.Starea stocurilor de pești și situația socioeconomică a sectorului pescuitului din zona mediteraneeană (dezbatere)
 17.Eficiența, din punctul de vedere al costurilor, a celui de al 7-lea Program de cercetare (prezentare succintă)
 18.Necesitatea unei strategii a Uniunii Europene pentru a eradica și a preveni decalajul de pensii dintre bărbați și femei (prezentare succintă)
 19.Apatridia în Asia de Sud și de Sud-Est (prezentare succintă)
 20.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 22.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (502 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2192 kb)
Notă juridică - Politica de confidențialitate