Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Ponedeljek, 12. junij 2017 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjave predsedstva
 3.Sprejetje zapisnikov predhodnik sej: gl. zapisnik
 4.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 5.Zahteva za odvzem imunitete: gl. zapisnik
 6.Sestava delegacij: glej zapisnik
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika): gl. zapisnik
 8.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika): gl. zapisnik
 9.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 10.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (predložitev): gl. zapisnik
 11.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 12.Razpored dela: gl. zapisnik
 13.Sodelovanje Unije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) (razprava)
 14.Ocena izvajanja programa Obzorje 2020 (razprava)
 15.Gradniki kohezijske politike EU po letu 2020 - Okrepljeno sodelovanje s partnerji in prepoznavnost uspešnosti delovanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov - Specifični ukrepi za zagotovitev dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče (razprava)
 16.Stanje ribjih staležev in socialno-ekonomski položaj ribiškega sektorja v Sredozemlju (razprava)
 17.Stroškovna učinkovitost sedmega razvojnega programa (kratka predstavitev)
 18.Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma (kratka predstavitev)
 19.Apatridnost v južni in jugovzhodni Aziji (kratka predstavitev)
 20.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 21.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 22.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (502 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (2192 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov