Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 12 juni 2017 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden: se protokollet
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 6.Delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 10.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (ingivande): se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Arbetsplan: se protokollet
 13.EU:s deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (debatt)
 14.Bedömning av genomförandet av Horisont 2020 (debatt)
 15.Byggstenar för EU:s sammanhållningspolitik efter 2020 - Större partnerengagemang och synlighet i de europeiska struktur- och investeringsfondernas resultat - Särskilda åtgärder för att tillhandahålla ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer (debatt)
 16.Fiskbeståndens tillstånd och den socioekonomiska situationen för fiskesektorn i Medelhavet (debatt)
 17.Kostnadseffektiviteten för det sjunde ramprogrammet för forskning (kortfattad redogörelse)
 18.Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan kvinnor och män (kortfattad redogörelse)
 19.Statslöshet i Syd- och Sydostasien (kortfattad redogörelse)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (502 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2192 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy