Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
 

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.35 i wznowione o godz. 15.00)

 
  
  

Elnökváltás: GÁLL-PELCZ ILDIKÓ
alelnök

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου