Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2703(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0397/2017

Συζήτηση :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2017 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0264

Συζητήσεις
Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11. Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Kolejnym punktem porządku dnia jest oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2017/2703) (RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission, on behalf of the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Mr President, the draft resolution before this House identifies a number of key issues which I would like to endorse. First, the need to address urgently a serious upsurge in violence and human rights abuses; second, the need to implement in full the political agreement of 31 December 2016, and to create the right political atmosphere for credible, transparent and competitive elections; third, the importance of working closely with the African Union and regional organisations; and fourth, the importance of support to the United Nations.

Regarding the United Nations, I share the deep regret of this House at the assassination of the two members of the United Nations group of experts and their Congolese colleagues in Kasai in March this year. I express my sincere condolences to their families, friends and colleagues. But let me repeat once again that the agreement of December 2016 is the only pathway to a democratic and peaceful transition of power. The Catholic Bishops’ Conference provided leadership in facilitating this agreement and they deserve our particular recognition. But for that agreement to succeed, actors on all sides of the political spectrum have to act in the national interest. This is the only way to deliver elections before the end of 2017, and it is the only way to restore full constitutional legitimacy to DRC. Regrettably, it is clear that the inclusivity required for a successful transition has not yet been achieved – this is the reality – in particular as regards the composition of the current government and on the leadership of the National Council for the Monitoring of the Agreement.

The intimidation and arbitrary arrests of opponents and activists, and politically motivated prosecutions, do not contribute to such an environment. I agree with the call made in the resolution for the need to ensure that investigations of violence and killings take place quickly and that they are demonstrably independent and transparent. This is an issue that we will be pursuing bilaterally with DRC, but also at multilateral level, and particularly in the current session of the United Nations Human Rights Council in Geneva.

Freedom of expression, including for the independent media, and freedom of association and assembly, must be guaranteed by the authorities. Now, unfortunately, we see too many restrictions.

As you know, my own responsibility covers humanitarian affairs. We cannot ignore the human impact of the outbreaks of violence in all three Kasai provinces, and the ongoing threats in other parts of the country where armed groups are active. The violence affecting civilian populations has already resulted in over 3.7 million refugees and internally displaced people, including 1.1 million in the Kasai region.

We are in constant contact with the humanitarian actors on the ground, MSF and the Red Cross. ECHO Flight, the EU’s humanitarian air services, stands ready to intervene and provide them both with support when needed. We are also in contact with other donors to coordinate the next steps of the response to the growing needs in Kasai. This comes on top of our presence in the rest of the country, where we mobilise EUR 23 million this year for a wide range of humanitarian activities.

In responding to the political crisis and the violence and human rights abuses that it has generated, on 29 May the EU adopted individual restrictive measures against nine individuals. I want to be very clear about the use and context of these sanctions. They are not intended to replace justice – they are a tool intended to encourage a change in policy or in behaviour. Sanctions are reversible – we would be open to lifting them if those concerned were to demonstrate that they had turned away from violence. And sanctions are adaptable: the European Union would consider further listings for those – at any level, including the political level – who would obstruct the way to a peaceful and consensual end of the crisis.

I would like to end on a positive note. We believe there is potential for an African-led solution, in line with UN Security Council Resolution 2348. We are encouraged by the interest shown by the African Union, and by regional organisations such as the Southern African Development Community. We will support them as we also continue to definitely support MONUSCO, insisting on an energetic execution of its mandate. Resolution 2348 must be implemented in full and the DRC authorities should allow MONUSCO to fulfil its entire mandate with the necessary resources. This includes the protection of civilians in the areas most affected by violence. We must also not forget the risks presented to DRC’s neighbours and the need for contingency planning.

We will also maintain support to DRC and its people through projects and programmes. And we are, of course, if requested, ready to support the preparation of elections if progress is achieved, such as the successful completion of the voter roll, and a realistic calendar and budget.

Once again, please remain assured that despite the difficult situation, the European Union is ready and willing to take part in political and policy dialogue to the benefit of the rights and aspirations of all Congolese citizens.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, on behalf of the PPE Group. – Mr President, I would like to thank the Commissioner very much for his statement, and I can say for my Group that we share his viewpoints and demands. The situation in the DRC is indeed terrible and it has been this way for quite a while, and I am deeply concerned about the handling of the current issue with regard to the Kasai province. You have rightly said that we have got 3.7 million internally displaced people, including the ones in the province of Kasai. Just three weeks ago, I had the privilege to speak as chair of the Delegation for Relations with the Pan—African Parliament (DPAP) in the Pan—African Parliament in Midrand, and I referred specifically to the situation in Kasai. After me, there were two other speakers from the DRC, and not a single one had the feeling that they would have to address this burning issue. That shows, in my mind, the attitude of those who are in charge there. As we speak, we’ve had a minister from the DRC, Liyota Ndjoli, who was contacting different MEPs here today, and I’m sure we have all given him the same message: fulfil the agreement of 31 December; prepare the elections properly. There is no way out, and if he says ‘well, perhaps a month or two later’, I will not accept; I think we should not accept anything unless there’s really a broad consensus with all political stakeholders. When it’s about one month more at the end I wouldn’t bother, but I have the feeling rather that Mr Kabila does not, in real terms, have a true intention to leave his office and his position, where he still sits, so we must keep up our pressure and also apply the sanctions that have been referred to and make it very clear that there is no alternative to fulfilling what has been agreed.

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano, en nombre del Grupo S&D. – Señor presidente. Pues, una vez más, volvemos a hablar de la República Democrática del Congo en esta Cámara para volver a hablar de crisis política, de crisis humanitaria y de crisis de seguridad en la región. Las cifras ya las han dado mis colegas, y también el comisario.

La cuestión es que todo esto tiene un nombre, ya tiene un nombre. Es Kabila. Ya no podemos seguir ignorando que hay una situación que empeora día a día y que tiene mucho que ver con la nula intención de Kabila de dejar el poder. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo, además de nuestras manifestaciones y de haber intentado un acuerdo político en diciembre de 2016, que no está funcionando, aunque yo estoy de acuerdo con el comisario en que es el único espacio que tenemos para negociar.

Tal vez, mantener las sanciones; tal vez, incrementarlas. Dar una respuesta a un bloqueo que está produciendo muchísimo sufrimiento en un país que ya sufre desde hace muchísimo tiempo un infierno en muchas de sus regiones y que espera una respuesta de la Unión Europea.

Mayores sanciones probablemente puedan tener mayores efectos.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, on behalf of the ECR Group. – Mr President, when discussing the Democratic Republic of the Congo in this Chamber six months ago, there was some hope that the deal brokered by the Catholic Bishops’ Conference would pave the way for elections by the end of this year, ending the political stalemate, and President Kabila’s 16 year—long rule.

Today, no progress has been made in implementing the terms of that agreement and the general security situation has actually worsened. This is particularly the case in the Kasai province, where security forces and members of the Kamuina Nsapu militia continue to clash regularly. Reports suggest that in the last five months, 500 people have been killed in the fighting and a further 1.3 million people have fled the area.

In North Kivu province, meanwhile, concerns remain about the activities of rebel groups including the March 23rd Movement and the Islamist militia known as Allied Democratic Forces. The latter has been accused by the government of being responsible for an attack on a prison just a couple of days ago – an attack in which 11 people were killed and over 900 prisoners escaped.

As similar security threats manifest themselves across the country, the urgency for President Kabila to go and to have fresh elections to be called becomes ever more necessary. Certainly, his justification that the country cannot afford elections is frankly ridiculous.

 
  
MPphoto
 

  Javier Nart, en nombre del Grupo ALDE. – Señor presidente, gracias señor Stylianides, lo que ha dicho es absolutamente correcto, pero vamos a decir las cosas por su nombre:

Monusco no funciona.

Monusco es una burla; Monusco es un fraude carísimo: 17 000 soldados que no hacen otra cosa que ser turistas-soldado.

A siete kilómetros de Goma, las mujeres son violadas cuando salen del campo de refugiados para ir a buscar agua, porque los soldados de la Monusco, aunque tienen el mandato de neutralizar a los rebeldes y a las fuerzas armadas, son turistas-soldado —que patrullan los ejes principales y están acantonados—, porque sus mandos nacionales les prohíben intervenir.

El mandato existe; lo que es una burla es que cobren y no lo cumplan. Este es el primer problema.

El segundo problema es que las sanciones que se han establecido son para un corto número de personas que se dedican al tráfico, que es la logística de la guerra. Si no se actúa sobre la masa fundamental, sobre los líderes máximos del tráfico, no haremos absolutamente nada.

Y, en segundo lugar, ciertamente, el Gobierno del Congo es un gobierno que se fundamenta en la corrupción, en la violación de los derechos humanos. El acuerdo tomado por el grupo de obispos el 31 de diciembre de 2016 es fundamental. Pero lo que es fundamental es que el Gobierno de Kabila no juegue otra vez con un elemento que consiste, a través de tretas parlamentarias, en retrasar las elecciones —que ya dicen que se celebrarán en el primer trimestre de 2018, cuando tenían que celebrarse antes del 31 de diciembre de 2017—.

Y para que eso funcione, no hace falta legalidad, hace falta apretar las tuercas en los elementos decisivos: sanciones personales y económicas respecto de los activos de estas personas —que están fundamentalmente en el extranjero y en Europa también—, lo que les va afectar decisivamente.

Si no apretamos políticamente al corrupto Gobierno de Kabila, en el año 2018 seguiremos teniendo a Kabila y, aquí, otro debate para nada.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, c’est notre quatrième débat sur la République démocratique du Congo (RDC) en moins d’un an.

À la fin de l’année dernière, nous avions eu un vent d’espoir, mais la conférence épiscopale elle-même vient de jeter l’éponge et Joseph Kabila reste accroché au pouvoir. Ses récentes déclarations ne peuvent qu’inquiéter. «Il faut des élections parfaites», nous dit-il, et ajoute qu’il n’a rien promis. Nous restons sans voix. Les violations des droits de l’homme ne cessent de s’aggraver, y compris avec l’assassinat, vous l’avez dit, en mars dernier, des experts de l’ONU. Comment s’étonner alors de l’accroissement du nombre de déplacés et de réfugiés?

Nous savons tous, ici, que des entreprises multinationales présentes au Congo sont en partie responsables du financement des groupes armés qui opèrent sur place. Alors, au-delà du soutien de l’ONU et de l’aide humanitaire indispensable, il faut agir en utilisant notamment la législation sur les minerais du sang, même réduite à la portion congrue par le Conseil. Elle constitue un outil que l’Union doit utiliser pour passer des discours aux actes.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Solé, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, en janvier 2015, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes congolaises contre une tentative de modification de la loi électorale. Vingt-sept personnes ont été tuées. Déjà, à l’époque, l’Union européenne était au courant de la grave crise politique dans le pays, mais la Commission et le Conseil ont attendu presque deux ans pour agir et finalement imposer des mesures ciblées contre certaines autorités congolaises responsables de la répression de l’opposition et de graves violations des droits de l’homme.

En même temps, l’Union européenne s’est félicitée du dialogue national, une initiative visant à aider à l’organisation de l’élection présidentielle, mais qui s’avère plutôt une des nombreuses tentatives du président Kabila de reporter ces élections.

Depuis des années, les autorités congolaises ont violé des dispositions-clés de l’accord de Cotonou. Normalement, cela aurait dû déclencher il y a longtemps des consultations officielles au titre de l’article 86. Qu’est-ce qu’on attend?

Alors que le président Kabila n’a pas encore mis en œuvre les accords du mois de décembre, la situation politique, humanitaire et celle des droits de l’homme s’aggravent de plus en plus.

Il est temps que l’Union européenne s’engage plus activement et fortement au Congo afin d’éviter toute nouvelle escalade et toute nouvelle déstabilisation dans toute la région.

 
  
MPphoto
 

  Ignazio Corrao, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, da inizio mandato ci siamo occupati tante volte della Repubblica democratica del Congo e per problemi di diversa entità e natura. Abbiamo leader politici che manipolano la Costituzione – come è capitato, lo possiamo chiamare leader politico – pur di restare in carica. Abbiamo regioni vastissime sotto il controllo dei mercenari armati, una grave e diffusa violazione dei diritti fondamentali, crimini internazionali, materie prime insanguinate. La situazione peggiora a vista d'occhio.

È vero che l'Unione europea non ha poteri cogenti in materia di politica estera, ma potrebbe agire con coerenza nei settori in cui è competente, penso soprattutto alle politiche commerciali. I problemi del Congo sono sicuramente complessi e non tutti riconducibili alle speculazioni messe in opera dalle multinazionali per poter approfittare di ingenti riserve di materiali preziosi a basso costo, ma questo è senz'altro uno dei fattori determinanti dell'instabilità del paese e sono certo che un'azione più decisa dell'Unione europea in materia di responsabilità delle multinazionali consentirebbe sensibili passi in avanti per il Congo e non solo. Il Congo è un paese ricco, signor Presidente, ricco da morire, nel significato però reale del termine.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Luc Schaffhauser, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nos résolutions soulignent à raison le bilan humain et humanitaire du conflit en République démocratique du Congo.

Toutefois, je crains qu’elles ne se trompent sur les causes de cette situation qui dure depuis 1998 et qui a déjà tué entre six et huit millions de personnes dans l’ensemble de l’Afrique des Grands Lacs.

En effet, qui a préparé, en Ouganda, l’opération dite «des rebelles»? Pas Joseph Kabila, ni même Laurent-Désiré Kabila, qu’on est allé chercher, mais les puissances occidentales.

Qui est responsable de l’exécution de Laurent-Désiré Kabila? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales.

Qui maintient le désordre pour pouvoir piller les ressources du pays? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales.

Qui laisse Paul Kagamé occuper l'est du pays pour exporter les minerais volés en RDC au Rwanda? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales.

Qui propose de rajouter de la déstabilisation derrière le formalisme démocratique? Toujours les puissances occidentales, pas Joseph Kabila.

Chers collègues, alors qu’une transition douce a été négociée par l’intermédiaire des évêques, certains d’entre vous sont plus intransigeants que l’opposition congolaise, alors que le président Kabila suit la Constitution, par les accords de la Saint-Sylvestre toujours en vigueur.

Vous êtes plus extrémistes que les Congolais en oubliant la finalité de ces accords, à savoir la stabilité, la sécurité de tous les Congolais.

Le 31 décembre, il y aura une transition. J’espère qu’elle se fera en faveur de la paix.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Brunon Wenta (PPE). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Jak już wielu wspominalo, sytuacja w Demokratycznej Republice Konga gwałtownie pogorszyła się od zeszłego roku, kiedy prezydent Kabila złożył obietnicę przeprowadzenia demokratycznych wyborów do końca 2017 roku. Ale dzisiaj, po pół roku obiecujących negocjacji między Organizacją Narodów Zjednoczonych a kongijskim rządem, sytuacja w tym kraju daje wiele powodów do niepokoju.

Próby przedłużenia prezydentury przez Josepha Kabilę spowodowały, że życie ludzi staje sie niepewne i zagrożone ze strony nie tylko armii, ale także grup rebelianckich czy bojówek. To zresztą często jest tolerowane przez stronę rządową. Oprócz tego kryzysu – o czym zresztą Pan Komisarz mówił – zamiast bezpieczeństwa mamy do czynienia z tragedią humanitarną, która dotyka prawie 7,5 mln mieszkanców tego kraju.

Raporty i doniesienia z Konga przedstawiają nam alarmujący stan, w jakim znalazło się to państwo. W kraju dochodzi do łamania praw człowieka, przestępstw na tle rasowym, etnicznym, wykorzystuje się dzieci w działaniach grup militarnych, dochodzi do przemocy wobec kobiet, itd. Nasz niepokój powodują także ataki na pracowników organizacji świadczących pomoc humanitarną.

Sądzę, że stabilność polityczna w tym regionie jest bardzo ważna i może nam także pomóc w przyszłej pomocy rozwojowej, nie tylko humanitarnej, i nie tylko w tym regionie, ale na całym kontynencie afrykańskim. Dlatego nasze działania i ta rezolucja są bardzo potrzebne i powinniśmy uczestniczyć w tych aktywnych działaniach dążących do powstrzymania kryzysu politycznego w Kongu.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena (S&D). – Monsieur le Président, la situation humanitaire et sécuritaire en République démocratique du Congo se détériore fortement. Dans le Kasaï, pourtant autrefois pacifique, les violences et les répressions font rage. Depuis août 2016, les exécutions sommaires, les meurtres d’enfants, le recrutement d’enfants soldats, les violences sexuelles frappent les populations civiles.

Ces violences qui impliquent miliciens, soldats et policiers ont fait plus de 400 morts. Plus de 40 fosses communes ont été découvertes, 400 000 enfants risquent la famine, plus d’un million et demi de Congolais ont fui la région.

Cette crise dans le Kasaï se joue sur fond de ce qui devrait être une transition politique prévue par l’accord du 31 décembre 2016 et qui peine à voir le jour. Même si l’enrôlement des électeurs semble s’accélérer, l’adoption des lois électorales et la mise en place du Conseil national de suivi de l’accord sont autant de défis auxquels les autorités congolaises doivent répondre par la tenue d’élections libres, transparentes et démocratiques.

Dans un contexte grave, le Parlement européen appelle les autorités congolaises et la communauté internationale à tout mettre en œuvre afin de respecter la totalité des engagements pris dans l’accord de la Saint-Sylvestre, en ce compris la fixation d’un calendrier clair et précis pour la tenue des élections, sans modification de la Constitution.

Par ailleurs, nous appelons à la mise en place d’une enquête internationale sur les violences dans le Kasaï afin que les auteurs de ces crimes puissent assumer leurs responsabilités.

Enfin, le Parlement européen soutient également les sanctions ciblées mises en place par l’Union à l’égard des responsables de graves violations des droits de l’homme.

Je rappelle aussi que c’est au gouvernement de garantir la sécurité de sa population et qu’il en a la responsabilité. Par conséquent, nous appelons à la responsabilité du gouvernement Kabila de protéger sa population.

 
  
MPphoto
 

  Anna Elżbieta Fotyga (ECR). – Mr President, I share the Commissioner’s assessment of the situation. I would like to stress several issues though. Firstly, the necessity to implement a political agenda based on the Accord of December 2016, the strengthening of the MONUSCO performance, full implementation of the UN Security Council mandate without national caveats, as well as the important implementation of an independent investigation of violations of humanitarian and human rights law.

There is one other item as well: the criminal aspects of mining for minerals in Congo, a possible spillover effect and the necessity to strengthen the rules of international trade applied in Congo.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE). – Señor presidente, traemos aquí la preocupante situación de la República Democrática del Congo. Las cifras ya se han dado: más de 7 millones de personas, de las cuales 4,4 millones son niños, necesitan educación, servicios médicos, asistencia y agua potable; casi 6 millones tienen problemas de alimentación y hay muchísimos desplazados tanto interna como externamente por la situación de conflictividad.

Estamos, por lo tanto, ante una situación de máxima urgencia humanitaria y —como ha dicho bien el comisario— en la que se conculcan a diario los derechos humanos. La conflictividad es diaria, hay torturas, hay secuestros, hay violaciones, hay violaciones sexuales y hay una extrema violencia por parte de todos los sectores. Preocupa, y mucho, la desproporción de la actuación de las fuerzas armadas de la propia República Democrática del Congo.

El país está pendiente de elecciones. Es necesario que la Unión Europea fuerce el diálogo para que cuanto antes se pueda tener un Gobierno legitimado democráticamente en la República Democrática del Congo. No podemos ser ―y sé que no lo vamos a ser― meros observadores de una situación en la que se conculcan a diario los derechos humanos y en la que nosotros, la Unión Europea, queremos ser los que representen los valores de la paz y la seguridad. Condenamos, por lo tanto, todas esas violaciones y especialmente vemos con preocupación esa violencia y ese uso desproporcionado de ella por parte de los propios órganos estatales.

La falta de libertad de expresión se produce también en Ruanda. Tuvimos una Resolución aquí en la que pedimos la liberación de Victoire Ingabire. Pues lo mismo también para la República Democrática del Congo. Y hay que señalar la necesidad de que se estabilice la misión de las Naciones Unidas para que realmente pueda ejercer su mandato y pueda llegar la ayuda humanitaria a todas las zonas.

En definitiva, hay que investigar hasta el final todos los crímenes, identificar a los responsables y llevar a la República Democrática del Congo a un verdadero gobierno democrático.

 
  
MPphoto
 

  Cécile Kashetu Kyenge (S&D). – Monsieur le Président, l’article 52 de la Constitution congolaise dispose: «Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité.» Pourtant, la violence et l’insécurité se répandent sur l’ensemble du territoire national.

Articles 23 et 24: «Toute personne a droit à la liberté d’expression et d’information.» Pourtant, toute voix qui s’exprime contre le régime en place est violemment réprimée.

Article 15: «La violence sexuelle est érigée en crime contre l’humanité.» Pourtant, des milliers de femmes en RDC n’ont toujours pas trouvé justice.

Article 58: «Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales.» Pourtant, l’État ne garantit aucune redistribution équitable.

Article 47: «Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti.» Pourtant, 400 000 enfants au Kasaï sont actuellement victimes d’une catastrophe humanitaire.

Enfin, article 70: «Le mandat du Président de la République est renouvelable une seule fois.» Et pourtant, à ce jour, aucune date pour les élections n’a été décidée.

La RDC doit se réapproprier son avenir et devenir la plus grande nation démocratique et prospère qu’elle aurait dû être depuis longtemps.

La résolution du Parlement européen exige des réponses à toutes ces violations systématiques des principes constitutionnels.

 
  
MPphoto
 

  Mark Demesmaeker (ECR). – In maart werden in de Kasaï-provincie de lichamen van Zaïda Catalan en Michael Sharp teruggevonden. De 2 VN-experts werden vermoord door militieleden of Congolese militairen. Ze waren er net erop uitgestuurd om aanwijzingen te vinden voor het pas opgelaaide geweld. Intussen werden 20 massagraven ontdekt en spreken bronnen van 1 500 doden. Het had ook helemaal anders kunnen zijn voor de burgers in Kasaï. De mogelijkheden om een welvarend stukje Afrika te worden zijn enorm. Kasaï is rijk aan mineralen en vruchtbaar landbouwgebied. De doden van Kasaï zijn een symptoom van het echte probleem. Congo is een stuurloos schip met een graaiende elite, een verdeeld leger en een onzichtbare president die zich wel vastklampt aan zijn positie. De massale ontsnapping uit de gevangenis van Bukavu in Zuid-Kivu afgelopen zondag is daar nog maar eens het bewijs van. Het politieke systeem in Congo heeft gefaald. Het is failliet, net als de internationale gemeenschap. Die kijkt toe. Die reageert af en toe maar is voor het overige volledig verdeeld en dus machteloos. Het volk van Kasaï heeft niets aan internationale veroordelingen zonder gevolgen.

 
  
MPphoto
 

   Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE). – Señor presidente, esta Resolución es la voz firme de este Parlamento que se une a los gritos de dolor de tantas mujeres y niñas violadas, niños utilizados como soldados y personas desplazadas que huyen de la violencia que afecta a la República Democrática del Congo desde hace más de veinte años.

Poco ha durado la esperanza del acuerdo político firmado entre Kabila y la oposición. El acuerdo no avanza; lo que sí avanza es el miedo de una población que huye de la violencia, provocada por quienes deberían evitarla. Estamos hablando de crímenes de guerra, cometidos por quienes arrebatan los niños a sus familias para utilizarlos como soldados. También estamos hablando de miles de mujeres y niñas violadas.

Congo es conocido como la capital mundial de las violaciones. Muchísimas son las madres que pasan las noches en vela para salvar a sus hijas de los violadores que las marcarán para el resto de sus vidas. Nadie defiende los derechos de las víctimas porque la corrupción generalizada y el difícil acceso a la justicia hacen que madres, como la de una pequeña violada, terminen acusadas de haber entregado a su hija a los violadores.

Conozco testimonios mucho más atroces, pero necesitaría una hora y no un minuto para citarlos.

En defensa de una población que agoniza, la Unión Europea debe seguir presionando. Quienes tenemos la fortuna de vivir en libertad, debemos luchar por aquellos que, como en el Congo, viven en la esclavitud del miedo. Las condenas, señor comisario, son necesarias, pero la acción y las sanciones lo son aún más.

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, si sono riaffacciati i vecchi fantasmi in Congo, in preda a violenti tensioni interne che stanno sfociando in un conflitto aperto. Da una parte lo stallo della situazione politica, dall'altra gli scontri nella provincia del Kasai, con la scoperta di numerose fosse comuni. In mezzo i civili, l'umanità dolente di un popolo che non ha mai conosciuto una transizione pacifica del potere e che non usufruisce delle grandi ricchezze del sottosuolo.

Quello spiraglio di dialogo con l'accordo di San Silvestro si è chiuso. Sei mesi dopo quell'intesa è su un binario morto e ciò ha prodotto violenze nel Kivu e nel Nord, nell'Ituri fino al ricchissimo Katanga, nel Sud, per arrivare al dramma del Kasai. Violenze assurde e diritti umani calpestati che reclamano verità. Non è più tollerabile questa situazione. Io spero che ci sia consapevolezza nell'Unione europea e nella comunità internazionale che è necessario oggi, rapidamente più che mai, mettere in atto le azioni per garantire una transizione politica. Il Congo ha bisogno di questo.

 
  
MPphoto
 

  Soraya Post (S&D). – Mr President, from a feministic point of view, I would like to stress that the sexual violence in the Democratic Republic of Congo remains extremely serious due to its scale and systematic nature. The victims, in the majority women and children, endure rapes often associated with other atrocicities, such as mutilation, forced participation of family members in rape, gang rape and sexual slavery. Conflict—related sexual violence contributes to an increase in the levels of gender—based violence in general, and this lasts for generations if appropriate action is not taken. Therefore, I support the mandate of the UN to protect the population from armed groups and women from rape and other sexual violence. I call on the Congolese Government to end the impunity of the perpetrators of sexual violence. I ask for an end to the violations of human rights in Congo.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Zorrinho (S&D). – Senhor Presidente, com a manutenção forçada no poder por parte de Kabila, apoiada na controversa decisão do Tribunal Constitucional, a violência voltou à República Democrática do Congo e estamos a assistir a um deteriorar das condições de vida e da segurança no país. Desde 2016, mais de um milhão de pessoas foram obrigadas a deslocar-se da sua residência. Este número é superior ao número de refugiados na Síria. Toda esta instabilidade criou uma crise de segurança generalizada.

Em simultâneo, o surto de ébola regressou ao Congo, generalizando o terror e o medo de contágio desta doença mortífera, que assolou alguns países de África no passado recente. A comunidade internacional e, particularmente, a União Europeia devem ter um papel preponderante e firme na defesa do Acordo de São Silvestre, firmado em dezembro de 2016 sob a égide dos bispos, permitindo chegar a novembro com condições para que se realize um processo eleitoral livre, transparente e sem incidentes.

Temos de estar vigilantes para não sermos cúmplices, por omissão, de mais uma crise humanitária em África.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (S&D). – Mr President, I welcome the fact that the EU has imposed sanctions against many of those responsible for violence in the DRC, but the rest of the world, as we have heard, is standing by while mass grave after mass grave is being uncovered in Kasai.

Just three questions. Firstly, three million people are displaced in the DRC, half a million children are at risk of malnutrition, where is the global outrage? The UN is struggling to raise 60 million in emergency funds. How can we ensure that funding targets are met and humanitarian access is secured?

Secondly, accountability. We do need to assist in gathering evidence and building cases to bring those responsible for murdering civilians to justice.

Thirdly, addressing the root causes is crucial, not just in Kasai, but the entire DRC is mired in crisis. President Kabila, as we have heard, is part of the problem and we need serious international pressure to kick—start the electoral process.

I urge you to put this on the agenda of the Foreign Affairs Council on the 19th and deliver a strategy to tackle the crisis, together with our international partners. Failing this, destabilisation of the entire Central African region will force its way up the agenda in a matter of mere months.

 
  
 

Zgłoszenia z sali

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria (PPE). – Senhor Presidente, Senhor Comissário, Caros Colegas, a disputa pelo controlo dos imensos recursos naturais do país e a violência étnica na República Democrática do Congo geraram uma das piores crises humanitárias da nossa história recente que não podemos silenciar.

O balanço é dramático: mais de 5 000 000 de mortos, 3 700 000 de deslocados internos, campos de refugiados sobrelotados e centenas de milhares de pessoas vítimas de fome, doenças e epidemias, incluindo, agora, o regresso do flagelo do ébola.

As mulheres e as crianças são, como na maioria dos conflitos, as principais vítimas do terror da vida quotidiana naquele país. A violação e o assassinato de mulheres converteram-se em algo habitual. Meio milhão de menores de cinco anos padecem de desnutrição aguda e milhares de outras crianças sacrificam a sua infância, tornando-se meninos-soldados.

A inação e o silêncio do Presidente Joseph Kabila face a estas atrocidades contra o seu próprio povo e o aumento de raptos e ataques contra os trabalhadores e caravanas de ajuda humanitária são inadmissíveis.

A União Europeia deve, por isso, prorrogar a aplicação de sanções contra os responsáveis por estas graves violações de direitos humanos, como, aliás, referiu o Sr. Comissário, e pela sabotagem do processo democrático na República Democrática do Congo e apelar ao Presidente Kabila para que acelere o cumprimento da sua promessa e convoque eleições presidenciais até ao final deste ano, assegurando as condições para que este ato eleitoral seja livre, transparente e credível.

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D). – Mr President, I am gravely concerned about the growing violence and political instability in the Democratic Republic of Congo. It is a situation that is having a terribly bad influence in all the neighbouring countries, and I call on the EU to to take the necessary measures and action for the de-escalation of tensions in that country.

The Congolese authorities must work to address the current security and humanitarian crisis, ensuring political stability and full respect for human rights in the Congolese Constitution. A peaceful, transparent, smooth and timely conducting of the next presidential and legislative elections are vital for the security of the Great Lakes region. We must recall the commitments made by the Democratic Republic of Congo under the Cotonou Agreement to respect democracy, the rule of law and human rights. These things are not happening, unfortunately. I strongly believe that respect for democracy, peace and the peaceful transfer of power must now be a priority for all political forces in the Democratic Republic of Congo.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η δραματική κατάσταση που επικρατεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δημιουργεί όλο και περισσότερες ανησυχίες. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει επανειλημμένα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάθε φορά που συζητούμε το ζήτημα, η κατάσταση χειροτερεύει. Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διώξεις κατά των αντιφρονούντων, δολοφονίες, συλλήψεις, απαγόρευση της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, τεράστιες ανθρωπιστικές επιπτώσεις. Έχουμε πλέον τρεισήμισι εκατομμύρια πρόσφυγες, ενάμισι εκατομμύριο στο Κασάι, και υποσιτισμό των παιδιών. Πολλά παιδιά πλέον έχουν μετατραπεί σε στρατιώτες, γεγονός το οποίο αποτελεί, βεβαίως, και ποινικό αδίκημα. Από εκεί και πέρα, αυτή η κατάσταση θα συνεχίζεται διότι ο Καμπιλά είναι γαντζωμένος στην εξουσία, παραβιάζει τη Συμφωνία του Κοτονού, δεν θέλει να κάνει εκλογές και για αυτό δημιουργείται αυτή η κατάσταση, η οποία χειροτερεύει, διότι οι ίδιες οι εξορυκτικές εταιρείες είναι πλέον κράτος εν κράτει, μια και είναι τεράστιος ο πλούτος στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Χρειάζονται αποφασιστικές παρεμβάσεις, κύριε Επίτροπε.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, cosa resta ormai dell'RDC? Mi viene da dire solo la geografia, visto che di repubblica e di democratico ormai nell'RDC c'è rimasto veramente ben poco. Questa crisi in realtà ha un nome e un cognome preciso, quello di Joseph Kabila, e la sua pretesa di violare la Costituzione rinviando le elezioni, insieme al suo entourage, con ogni mezzo, per restare al potere e continuare a sfruttare le immense risorse di un paese ricchissimo e al tempo stesso poverissimo.

L'accordo del 31 dicembre 2016 deve essere attuato, ma purtroppo i colloqui sono ancora in fase di stallo, mentre il paese sprofonda in un inferno di violenza, di negazione dei diritti e delle libertà fondamentali, di bambini soldato, stupri di massa, denutrizione, crimini di guerra e contro l'umanità. Chiediamo che venga finalmente applicato l'accordo di Cotonou, anche il suo articolo 96, che resta spesso un accordo di parole e non di fatti.

L'Unione deve fare la sua parte come mediatore e deve fare la sua parte con ogni forma di pressione diplomatica affinché si garantisca una transizione politica e pacifica vera verso elezioni che siano anche credibili. Il grido di dolore del popolo congolese non può e non deve essere per noi soltanto un'eco lontana.

 
  
 

(Koniec zgłoszeń z sali)

 
  
MPphoto
 

  Christos Stylianides, Member of the Commission, on behalf of the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. – Mr President, we had a very rich exchange and I am very grateful to the honourable Members for their valuable interventions. It bears testimony to the EU attachment to the resolution of the crisis in the DRC.

The European Union’s link with the DRC is a link between citizens, between families and between communities. We care about the situation in this great country at the heart of Africa, so we want to do whatever we can using the tools at our disposal. First, to accompany the Congolese people through the current crisis; secondly, to support them and build accountable institutions that will stand the test of time; and third, to help them deliver good governance and, of course, a sustainable democracy.

From this debate, I conclude that we all share a common interest in engaging with the DRC authorities in order to carry the transition forward until the elections, provided that there is increased respect for human rights and fundamental freedoms. If this is not the case, we will draw the consequences. So we will continue following closely the situation in the DRC in every dimension.

I completely agree with you that one of the most important issues is humanitarian access. I know this issue well because of my responsibility in my mandate, my portfolio, and as I discussed with some of you, I will try hard to find ways to reach vulnerable people in all regions of the DRC. This is why I have humanitarian access as a top priority, because it is the only way to provide humanitarian assistance to all people of the DRC. At the same time, I completely agree with you that we must keep up our pressure in every dimension in order to see as soon as possible democratic elections. It is the only pathway in order to see a better future for the Congolese people. At the same time, I greatly appreciate Parliament’s essential role in keeping the DRC on the international agenda. I can assure you that we will continue to use all tools at our disposal to assist in bringing a durable solution to the current crisis, and I engage to keep you fully informed on developments, in particular on humanitarian access. Thank you very much for this very rich exchange.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Dziękuję bardzo, Panie Komisarzu. Jak Pan odnotował, nieczęsto się zdarza, by wypowiedź zamykająca spotkała się z brawami, a to się zdarzyło dzisiaj. Gratuluję Panu.

Otrzymałem sześć projektów rezolucji złożonych zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu.

Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w środę 14 czerwca 2017 r.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. – La situazione politica e sociale nella Repubblica democratica del Congo, è seriamente preoccupante. Essa risente della repressione politica e dei continui conflitti, che si sono reiterati nel tempo. Negli ultimi anni sono stati riportati numerosi casi di violazione dei diritti umani, riguardanti soprattutto le libertà di espressione, di riunione e di manifestazione, l'aumento dei processi per motivi politici e l'uso della forza, durante manifestazioni pacifiche. È assolutamente necessario, che venga istituita una commissione d'inchiesta indipendente, che faccia luce sui terribili fatti avvenuti in passato e faccia pressione sul governo congolese, affinché rispetti, promuova e tuteli le libertà fondamentali, quale fondamento della democrazia.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. – I support the call for the EU to ensure free and fair elections by the end of the year. In accordance with the Congolese Constitution, elections should have taken place in 2016, but President Kabila has made every possible effort to postpone these elections. The Constitution states that a president cannot serve for more than two terms; as such President Kabila is not permitted to serve a third term. I express deep concern over the mass graves discovered in the Grand Kasai region and the resurgence of violence in the northern and eastern parts of the DRC. I firmly condemn all acts of violence and human rights abuses in the country, regardless of the perpetrator, and call for the launch of an independent international investigation.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου