Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 13. juni 2017 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Energieffektivitetsmærkning - Erstatning for fejlagtigt mærkede energirelaterede produkter (forhandling)
 3.Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen (forhandling)
 4.Fejring af 30-året for Erasmusprogrammet
 5.Afstemningstid
  5.1.Større partnerengagement og større synlighed i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde (A8-0201/2017 - Daniel Buda) (afstemning)
  5.2.Omkostningseffektiviteten af det 7. rammeprogram for forskning (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender) (afstemning)
  5.3.Statsløshed i Syd- og Sydøstasien (A8-0182/2017 - Amjad Bashir) (afstemning)
  5.4.Grænseoverskridende fusioner og spaltninger (A8-0190/2017 - Enrico Gasbarra) (afstemning)
  5.5.Den Europæiske Unions deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa) (afstemning)
  5.6.Specifikke foranstaltninger med hensyn til at yde supplerende bistand til medlemsstater, der er ramt af naturkatastrofer (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova) (afstemning)
  5.7.Energieffektivitetsmærkning (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (afstemning)
  5.8.Den Europæiske Kulturhovedstad 2020-2033 (A8-0061/2017 - Santiago Fisas Ayxelà) (afstemning)
  5.9.Vurdering af gennemførelsen af Horisont 2020 (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (afstemning)
  5.10.Byggesten til EU’s samhørighedspolitik efter 2020 (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal) (afstemning)
  5.11.Status for fiskebestande og fiskerisektorens socioøkonomiske situation i Middelhavsområdet (A8-0179/2017 - Marco Affronte) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Større partnerengagement og større synlighed i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde (A8-0201/2017 - Daniel Buda)
  6.2.Omkostningseffektiviteten af det 7. rammeprogram for forskning (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender)
  6.3.Statsløshed i Syd- og Sydøstasien (A8-0182/2017 - Amjad Bashir)
  6.4.Den Europæiske Unions deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa)
  6.5.Specifikke foranstaltninger med hensyn til at yde supplerende bistand til medlemsstater, der er ramt af naturkatastrofer (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.6.Energieffektivitetsmærkning (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  6.7.Vurdering af gennemførelsen af Horisont 2020 (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  6.8.Byggesten til EU’s samhørighedspolitik efter 2020 (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal)
  6.9.Status for fiskebestande og fiskerisektorens socioøkonomiske situation i Middelhavsområdet (A8-0179/2017 - Marco Affronte)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 9.Oplæg om en dybere ØMU i 2025 (forhandling)
 10.Glyphosat og godkendelsesprocedurer (forhandling)
 11.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)
 12.Den humanitære situation i Yemen (forhandling)
 13.Evaluering af gennemførslen af EU's menneskerettighedsretningslinjer vedrørende ytringsfrihed online og offline (forhandling)
 14.2016-rapport om Serbien (forhandling)
 15.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 16.2016-rapport om Kosovo (forhandling)
 17.Modtagne dokumenter: se protokollen
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1015 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4736 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik