Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 13. juuni 2017 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Energiamärgistus - Hüvitis valesti märgistatud energimõjuga toodete eest (arutelu)
 3.Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused (arutelu)
 4.Programmi „Erasmus“ 30. aastapäeva tähistamine
 5.Hääletused
  5.1.Partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises (A8-0201/2017 - Daniel Buda) (hääletus)
  5.2.Teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi kulutasuvus (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender) (hääletus)
  5.3.Kodakondsusetus Lõuna- ja Kagu-Aasias (A8-0182/2017 - Amjad Bashir) (hääletus)
  5.4.Piiriülesed ühinemised ja jagunemised (A8-0190/2017 - Enrico Gasbarra) (hääletus)
  5.5.Liidu osalemine teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna partnerluses Vahemere piirkonna riikidega (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa) (hääletus)
  5.6.Erimeetmed loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova) (hääletus)
  5.7.Energiamärgistus (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (hääletus)
  5.8.Euroopa kultuuripealinnad aastatel 2020−2033 (A8-0061/2017 - Santiago Fisas Ayxelà) (hääletus)
  5.9.Programmi „Horisont 2020“ rakendamise hindamine (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (hääletus)
  5.10.ELi ühtekuuluvuspoliitika põhielemendid pärast 2020. aastat (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal) (hääletus)
  5.11.Kalavarude seisund ja kalandussektori sotsiaal-majanduslik olukord Vahemerel (A8-0179/2017 - Marco Affronte) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.Partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises (A8-0201/2017 - Daniel Buda)
  6.2.Teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi kulutasuvus (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender)
  6.3.Kodakondsusetus Lõuna- ja Kagu-Aasias (A8-0182/2017 - Amjad Bashir)
  6.4.Liidu osalemine teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna partnerluses Vahemere piirkonna riikidega (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa)
  6.5.Erimeetmed loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.6.Energiamärgistus (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  6.7.Programmi „Horisont 2020“ rakendamise hindamine (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  6.8.ELi ühtekuuluvuspoliitika põhielemendid pärast 2020. aastat (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal)
  6.9.Kalavarude seisund ja kalandussektori sotsiaal-majanduslik olukord Vahemerel (A8-0179/2017 - Marco Affronte)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 9.Aruteludokument Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise kohta aastaks 2025 (arutelu)
 10.Glüfosaat ja loamenetlused (arutelu)
 11.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (arutelu)
 12.Humanitaarolukord Jeemenis (arutelu)
 13.Hinnang sõnavabadust internetis ja mujal käsitlevate ELi inimõiguste alaste suuniste rakendamise kohta (arutelu)
 14.2016. aasta Serbia aruanne (arutelu)
 15.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 16.2016. aasta Kosovo aruanne (arutelu)
 17.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 18.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1015 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4736 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika