Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 13. kesäkuuta 2017 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Energiatehokkuusmerkintä - Korvaukset virheellisesti merkityistä energiaan liittyvistä tuotteista (keskustelu)
 3.Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi (keskustelu)
 4.Erasmus-ohjelman 30-vuotisjuhlallisuudet
 5.Äänestykset
  5.1.Kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisääminen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa (A8-0201/2017 - Daniel Buda) (äänestys)
  5.2.Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kustannustehokkuus (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender) (äänestys)
  5.3.Valtiottomuus Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa (A8-0182/2017 - Amjad Bashir) (äänestys)
  5.4.Rajatylittävät sulautumiset ja jakautumiset (A8-0190/2017 - Enrico Gasbarra) (äänestys)
  5.5.Unionin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa) (äänestys)
  5.6.Erityistoimenpiteet lisätuen antamiseksi luonnonmullistuksista kärsiville jäsenvaltioille (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova) (äänestys)
  5.7.Energiatehokkuusmerkintä (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (äänestys)
  5.8.Euroopan kulttuuripääkaupungit vuosina 2020–2033 (A8-0061/2017 - Santiago Fisas Ayxelà) (äänestys)
  5.9.Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon arviointi (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (äänestys)
  5.10.EU:n koheesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 jälkeen (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal) (äänestys)
  5.11.Kalakantojen tila ja kalastusalan sosioekonominen tilanne Välimerellä (A8-0179/2017 - Marco Affronte) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
  6.1.Kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisääminen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa (A8-0201/2017 - Daniel Buda)
  6.2.Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kustannustehokkuus (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender)
  6.3.Valtiottomuus Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa (A8-0182/2017 - Amjad Bashir)
  6.4.Unionin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa)
  6.5.Erityistoimenpiteet lisätuen antamiseksi luonnonmullistuksista kärsiville jäsenvaltioille (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.6.Energiatehokkuusmerkintä (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  6.7.Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon arviointi (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  6.8.EU:n koheesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 jälkeen (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal)
  6.9.Kalakantojen tila ja kalastusalan sosioekonominen tilanne Välimerellä (A8-0179/2017 - Marco Affronte)
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 9.Keskusteluasiakirja talous- ja rahaliiton syventämisestä vuoteen 2025 mennessä (keskustelu)
 10.Glyfosaatti ja lupamenettelyt (keskustelu)
 11.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (keskustelu)
 12.Jemenin humanitaarinen tilanne (keskustelu)
 13.Sananvapautta verkossa ja verkon ulkopuolella koskevien EU:n ihmisoikeussuuntaviivojen täytäntöönpanon arviointi (keskustelu)
 14.Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus (keskustelu)
 15.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 16.Kosovoa koskeva vuoden 2016 kertomus (keskustelu)
 17.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 18.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1015 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (4736 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö