Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2017 m. birželio 13 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas - Kompensacija už gaminius, kurių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas neteisingas (diskusijos)
 3.Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą (diskusijos)
 4.Programos „Erasmus“ 30-ties metų sukaktis
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Partnerių dalyvavimo ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų veiklos rezultatų matomumo didinimas (A8-0201/2017 - Daniel Buda) (balsavimas)
  5.2.Mokslinių tyrimų 7-osios bendrosios programos išlaidų efektyvumas (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender) (balsavimas)
  5.3.Bepilietybė Pietų ir Pietryčių Azijoje (A8-0182/2017 - Amjad Bashir) (balsavimas)
  5.4.Tarpvalstybinis įmonių jungimasis ir skaidymas (A8-0190/2017 - Enrico Gasbarra) (balsavimas)
  5.5.Sąjungos dalyvavimas Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa) (balsavimas)
  5.6.Specialios priemonės, pagal kurias leidžiama nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova) (balsavimas)
  5.7.Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (balsavimas)
  5.8.Europos kultūros sostinės 2020–2033 m. (A8-0061/2017 - Santiago Fisas Ayxelà) (balsavimas)
  5.9.Programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo vertinimas (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (balsavimas)
  5.10.ES sanglaudos politikos po 2020 m. pagrindiniai elementai (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal) (balsavimas)
  5.11.Žuvų išteklių būklė ir Viduržemio jūros žuvininkystės sektoriaus socialinė ir ekonominė padėtis (A8-0179/2017 - Marco Affronte) (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
  6.1.Partnerių dalyvavimo ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų veiklos rezultatų matomumo didinimas (A8-0201/2017 - Daniel Buda)
  6.2.Mokslinių tyrimų 7-osios bendrosios programos išlaidų efektyvumas (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender)
  6.3.Bepilietybė Pietų ir Pietryčių Azijoje (A8-0182/2017 - Amjad Bashir)
  6.4.Sąjungos dalyvavimas Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa)
  6.5.Specialios priemonės, pagal kurias leidžiama nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.6.Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  6.7.Programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo vertinimas (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  6.8.ES sanglaudos politikos po 2020 m. pagrindiniai elementai (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal)
  6.9.Žuvų išteklių būklė ir Viduržemio jūros žuvininkystės sektoriaus socialinė ir ekonominė padėtis (A8-0179/2017 - Marco Affronte)
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 9.Diskusijoms skirtas dokumentas dėl EPS gilinimo iki 2025 m. (diskusijos)
 10.Glisofatas ir autorizacijos procedūros (diskusijos)
 11.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (diskusijos)
 12.Humanitarinė padėtis Jemene (diskusijos)
 13.ES žmogaus teisių gairių dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime įgyvendinimo vertinimas (diskusijos)
 14.2016 m. Komisijos ataskaita dėl Serbijos (diskusijos)
 15.Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 16.2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo (diskusijos)
 17.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 19.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1015 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (4736 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika