Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2017. gada 13. jūnijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Energoefektivitātes marķējums - Kompensācija saistībā ar nepareizi marķētiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem (debates)
 3.Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības (debates)
 4."Erasmus" 30 gadu jubilejas svinības
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Partneru līdzdalības palielināšana un pārredzamības uzlabošana Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā (A8-0201/2017 - Daniel Buda) (balsošana)
  5.2.Septītās pētniecības pamatprogrammas izmaksu lietderība (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender) (balsošana)
  5.3.Bezvalstniecība Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā (A8-0182/2017 - Amjad Bashir) (balsošana)
  5.4.Pārrobežu apvienošana vai sadalīšana (A8-0190/2017 - Enrico Gasbarra) (balsošana)
  5.5.Savienības dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa) (balsošana)
  5.6.Īpaši pasākumi, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova) (balsošana)
  5.7.Energoefektivitātes marķējums (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (balsošana)
  5.8.Eiropas kultūras galvaspilsētas laikposmā no 2020. gada līdz 2033. gadam (A8-0061/2017 - Santiago Fisas Ayxelà) (balsošana)
  5.9.Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" īstenošanas novērtējums (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (balsošana)
  5.10.ES kohēzijas politikas pamatelementi pēc 2020. gada (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal) (balsošana)
  5.11.Zivju krājumu stāvoklis un sociālekonomiskā situācija zivsaimniecības nozarē Vidusjūrā (A8-0179/2017 - Marco Affronte) (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
  6.1.Partneru līdzdalības palielināšana un pārredzamības uzlabošana Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā (A8-0201/2017 - Daniel Buda)
  6.2.Septītās pētniecības pamatprogrammas izmaksu lietderība (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender)
  6.3.Bezvalstniecība Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā (A8-0182/2017 - Amjad Bashir)
  6.4.Savienības dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa)
  6.5.Īpaši pasākumi, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.6.Energoefektivitātes marķējums (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  6.7.Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" īstenošanas novērtējums (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  6.8.ES kohēzijas politikas pamatelementi pēc 2020. gada (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal)
  6.9.Zivju krājumu stāvoklis un sociālekonomiskā situācija zivsaimniecības nozarē Vidusjūrā (A8-0179/2017 - Marco Affronte)
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 9.Diskusiju dokuments attiecībā uz EMS pastiprināšanu līdz 2025. gadam (debates)
 10.Glifosāts un atļaujas piešķiršanas procedūras (debates)
 11.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (debates)
 12.Humanitārā situācija Jemenā (debates)
 13.ES cilvēktiesību pamatnostādņu par vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē īstenošanas novērtējums (debates)
 14.2016. gada ziņojums par Serbiju (debates)
 15.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 16.2016. gada ziņojums par Kosovu (debates)
 17.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 19.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1015 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (4736 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika