Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tlieta, 13 ta' Ġunju 2017 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.It-tikkettar tal-effiċjenza tal-enerġija - Kumpens għal prodotti relatati mal-enerġija ittikkettati ħażin (dibattitu)
 3.Tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi (dibattitu)
 4.Ċelebrazzjoni tat-30 anniversarju tal-programm Erasmus
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.Iż-żieda fl-involviment tas-sħab u l-vizibbiltà fil-prestazzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (A8-0201/2017 - Daniel Buda) (votazzjoni)
  5.2.Kosteffikaċja tas-7 Programm ta' Riċerka (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender) (votazzjoni)
  5.3.L-apolidija fin-Nofsinhar u fix-Xlokk tal-Asja (A8-0182/2017 - Amjad Bashir) (votazzjoni)
  5.4.Fużjonijiet u xissjonijiet transfruntieri (A8-0190/2017 - Enrico Gasbarra) (votazzjoni)
  5.5.Il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fis-Sħubija għar-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa) (votazzjoni)
  5.6.Miżuri speċifiċi għall-provvista ta' assistenza addizzjonali lill-Istati Membri affettwati minn diżastri naturali (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova) (votazzjoni)
  5.7.It-tikkettar tal-effiċjenza tal-enerġija (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano) (votazzjoni)
  5.8.L-istabbiliment ta' azzjoni tal-Unjoni għall-Kapitali Ewropej tal-Kultura għas-snin 2020 sal-2033 (A8-0061/2017 - Santiago Fisas Ayxelà) (votazzjoni)
  5.9.Valutazzjoni tal-implimentazzjoni ta' Orizzont 2020 (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz) (votazzjoni)
  5.10.Elementi fundamentali għal politika ta' koeżjoni tal-UE wara l-2020 (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal) (votazzjoni)
  5.11.L-istat tal-istokkijiet tal-ħut u s-sitwazzjoni soċjoekonomika tas-settur tas-sajd fil-Mediterran (A8-0179/2017 - Marco Affronte) (votazzjoni)
 6.Spegazzjonijiet tal-vot
  6.1.Iż-żieda fl-involviment tas-sħab u l-vizibbiltà fil-prestazzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (A8-0201/2017 - Daniel Buda)
  6.2.Kosteffikaċja tas-7 Programm ta' Riċerka (A8-0194/2017 - Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender)
  6.3.L-apolidija fin-Nofsinhar u fix-Xlokk tal-Asja (A8-0182/2017 - Amjad Bashir)
  6.4.Il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fis-Sħubija għar-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) (A8-0112/2017 - Sofia Sakorafa)
  6.5.Miżuri speċifiċi għall-provvista ta' assistenza addizzjonali lill-Istati Membri affettwati minn diżastri naturali (A8-0070/2017 - Iskra Mihaylova)
  6.6.It-tikkettar tal-effiċjenza tal-enerġija (A8-0213/2016 - Dario Tamburrano)
  6.7.Valutazzjoni tal-implimentazzjoni ta' Orizzont 2020 (A8-0209/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)
  6.8.Elementi fundamentali għal politika ta' koeżjoni tal-UE wara l-2020 (A8-0202/2017 - Kerstin Westphal)
  6.9.L-istat tal-istokkijiet tal-ħut u s-sitwazzjoni soċjoekonomika tas-settur tas-sajd fil-Mediterran (A8-0179/2017 - Marco Affronte)
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 9.Dokument ta’ riflessjoni dwar l-approfondiment tal-UEM sal-2025 (dibattitu)
 10.Glifosat u proċeduri ta' awtorizzazzjoni (dibattitu)
 11.Sitwazzjoni fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (dibattitu)
 12.Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen (dibattitu)
 13.Evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-linji gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem dwar il-libertà tal-espressjoni online u offline (dibattitu)
 14.Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2016 dwar is-Serbja (dibattitu)
 15.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 16.Rapport 2016 dwar il-Kosovo (dibattitu)
 17.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 19.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (1015 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (4736 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza